Aktuality

SRDEČNĚ ZVEME NA ZÁPISY DO MŠ PRO ŠK. ROK 2018/2019

Sdíleno: 09/05/2018


K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte. S sebou si vezme rodný list dítěte a občanský průkaz. Při příchodu obdrží pořadové číslo, které bude současně registračním číslem dítěte po celou dobu rozhodování.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Výsledky budou v zákonné lhůtě oznámeny zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem a to na přístupném místě ve škole: na vstupních dveřích do MŠ, dále pak na informační tabuli MŠ a na internetových stránkách MŠ. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Těšíme se na vás, milé děti i vážení rodiče.