Aktuality

Prázdninový provoz

Sdíleno: 07/06/2019

K zápisu zákonný zástupce přinese svůj doklad totožnosti a vyplněnou žádost o přijetí k prázdninovému provozu.

Školné na měsíc červenec je v částce 330,-Kč. Stravné pro sedmileté děti je 748,-Kč (22dní x 34,-Kč), pro mladší děti 704,-Kč (22dní x 32,-Kč).