Co nabízíme

Naše aktivity a zájmy

Plavání pro předškolní děti.

Kopretiny- pěvecký soubor vybraných dětí. Pod vedením p. uč. Bc. Martiny Zahatlanové

Předškoláček - příprava na školu

AJ pro předškoláky -  předvýuka anglického jazyka zábavnou formou pod vedením p.uč. Gražyny Burkotové

Malí výtvarníci - rozvoj představivosti a fantazie, učení se novým výtvarným technikám


Zábavná environmentální výuka - probíhá napříč všemi odděleními dle volného času a potřeby

Divadlo - pravidelná představení 1x měsíčně v MŠ, div. představení v MěDK pro předškolní děti dle nabídky.

Kouzelnická a magická představení

Škola v přírodě 1 x ročně týdenní pobyt "Na Hrádku" pro předškoláky.

Výlety s dětmi pořádané do blízkého okolí, tradiční školní výlety k ukončení školního roku.

Výstavy - účastníme se tématických výstav v galeriích, výstavních síních dle nabídek.

Solná jeskyně - jezdíme pravidelně na podzim v cyklu 10-ti návštěv.

Lyžování na Bukovci za finanční podpory MMK.

Bruslení pod patronátem STARS Karviná.

Projektové dny


    Všechny aktivity jsou určeny dětem napříč odděleními.

 V průběhu roku jsou zařazovány akce, které se staly již tradicí. Patří mezi ně Podzimáček, Podzimní slavnost, lampiónový průvod, Veselé čertoviny, Vánoční zvonkování, Vánoční zpívání na karvinském náměstí, Karneval, Vítání jara, Vítání novorozeňat, besídky pro maminky k svátku, Den dětí, rozloučení s předškoláky, projektové dny a mnoho dalších aktivit.