Co nabízíme

Naše aktivity a zájmy

Plavání pro předškolní děti.

Kopretiny- pěvecký soubor vybraných dětí. Pod vedením p. uč. Bc. Martiny Zahatlanové

Malý spisovatel - podpora předčtenářské gramotnosti, formou hravého tvoření dětských knih spolu s dětmi, pod vedením p. uč. Bc. Barbory Zahatlanové

Jóga pro nejmenší - zábavné zdravotní cvičení pod vedení p. uč. Táni Petrigallové

Předškoláček - příprava na školu pod vedením p. uč. Šárky Róžanské.

AJ pro předškoláky -  předvýuka anglického jazyka zábavnou formou pod vedením p.uč. Gražyny Burkotové

Badatelský a přírodovědný koutek - probíhá napříč všemi odděleními dle volného času a potřeby

Divadlo - pravidelná představení 1x měsíčně v MŠ, div. představení v MěDK pro předškolní děti dle nabídky.

Kouzelnická a magická představení

Škola v přírodě 1 x ročně týdenní pobyt "Na Hrádku" pro předškoláky.

Výlety s dětmi pořádané do blízkého okolí, tradiční školní výlety k ukončení školního roku.

Výstavy - účastníme se tématických výstav v galeriích, výstavních síních dle nabídek.

Solná jeskyně - jezdíme pravidelně na podzim a na jaře v cyklu 10-ti návštěv.

Projektové dny


    Všechny aktivity jsou určeny dětem napříč odděleními.

 V průběhu roku jsou zařazovány akce, které se staly již tradicí. Patří mezi ně Podzimáček,Podzimní slavnost, lampiónový průvod, Veselé čertoviny,Vánoční zvonkování,Vánoční zpívání na karvinském náměstí, Karneval, Vítání jara, Vítání novorozeňat, besídky pro maminky k svátku, Den dětí, rozloučení s předškoláky, projektové dny a mnoho dalších aktivit.