Informace o škole

Info o školce

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Prameny je Statutární město Karviná. MŠ je třípodlažní budova, která se nachází v sídlištní zástavbě v těsné blízkosti Základní školy, je její součástí, podle potřeby lze přecházet z jedné budovy na druhou, což využívají jak děti obou škol, tak i zaměstnanci. Mateřská škola s kapacitou 100 dětí je čtyřtřídní, u každé třídyje samostatná výdejna jídla, šatna, sociální zařízení.

 Ve třídě Berušky jsou vzdělávány děti 2-3 leté, o nejmenší děti pečuje chůva. Třída Koťátka je přejmenována od letošního školního roku na třídu Motýlci a  vzdělávají se zde děti od 3 - 4 let. Ve třídě Medvídci se vzdělávají děti 4-5 leté a třídu Veverky navštěvují naši nejstarší, kteří se intenzivně připravují na vstup do primárního vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů.

 Sourozenci však mohou být na přání rodičů spolu na třídě bez ohledu na věk.

Děti mají možnost pracovat i v nově zrekonstruovaných prostorách bývalé prádelny, kde vznikla výtvarná dílna "Včelka"a přírodovědné a badatelské oddělení "Mraveneček". Koutek je doplněn i o terária s živými zvířaty a akváriem. Děti se zde budou scházet v každém volném čase, při nepříznivém počasí apod. V přízemí se nachází školní kuchyně.

MŠ má novou moderní zahradu s dostatkem dětských atrakcí, která slouží nejen dětem mateřské a základní školy, ale je otevřena i pro veřejnost. Je vybavená pískovišti, průlezkami, houpačkou, klouzačkou, trampolínou. Přibyly nové herní prvky pro nejmladší děti. V areálu ZŠ využíváme tělocvičnu a nově zrekonstruované sportovní hřiště, átrium pro relaxaci a odpočinek, hudebnu i učebnu PC. V MŠ děti pracují s moderní interaktivní variabilní tabulí, a interaktivním přístrojem Omnneo Sweetbox. V předškolních třídě pravidelně 1x týdně probíhá příprava na výuku cizího jazyka - angličtiny, pod vedením aprobovaného pedagoga.

Další tradiční aktivity a zájmové činnosti jsou nabízeny opět v hojné míře - solná jeskyně, plavání, lyžování, škola v přírodě, výtvarné hrátky, zdravotní cvičení, pěvecký sbor a mnoho dalších...

 ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Dagmar Glatzová

statutární zástupce ZŠ a MŠ: Mgr. Pavla Petková

 Vzdělání, výchovu a pohodlí vašich dětí zajišťují:

     vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Martina Zahatlanová

učitelky:

Třída Berušky - Táňa Petrigallová, Šárka Róžanská

Třída Motýlci - Jana Volejníková, Bc. Barbora Zahatlanová

Třída Medvídci - Jana Waloszková

Třída Veverky - Bc Martina Zahatlanová, Gražyna Burkotová

asistentka pedagoga: Tereza Danišková

profesionální chůva: Kateřina Jägerová

 

  zaměstnanci provozu: Petra Maňasová, Soňa Provázková

  zaměstnanci školní jídelny:  Alice Szkatulová, Dagmar Angletová

Od 1. 9. 2017 pracujeme podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Cestička do světa". Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního vzdělávání k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj, učení, vzdělávání, pro život, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve společnosti. Naučit se jednat v duchu základních lidských a etických hodnot a to vše na úrovni předškolního dítěte.