Informace o škole

Info o školce

Zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Prameny je Statutární město Karviná.

Mateřská škola je součástí Základní školy, nachází se v její těsné blízkosti, podle potřeby lze přecházet z jedné budovy na druhou, což využívají jak děti obou škol, tak i zaměstnanci. Mateřská škola s kapacitou 100 dětí je čtyřtřídní, s nově zrekonstruovanou školní zahradou, která slouží nejen dětem mateřské a základní školy, ale je otevřena i pro veřejnost. Zahrada je vybavena moderními hracími i výukovými prvky pro volnočasové aktivity dětí a splňuje veškeré hygienické i bezpečnostní normy.

Mateřská škola má tři podlaží. Ve dvou nadzemních podlažích jsou čtyři třídy, u každé je samostatná výdejna jídla, šatna a sociální zařízení. V přízemí budovy se nachází samostatná školní kuchyně a prádelna. 

V areálu ZŠ využíváme tělocvičnu a nově zrekonstruované sportovní hřiště, pro nadstandardní aktivity pak PC učebnu a interaktivní učebnu s využitím interaktivní tabule.

V MŠ je k dispozici dětem výtvarná dílna a přírodovědné oddělení, které je vybaveno variabilním nábytkem a didaktickými pomůckami umožňujícími pozorování přírody a jejích zákonitostí (lupami, miskami, mikroskopy…), nabízející dětem širší prostor pro jejich práci, zkoumání a bádání, experimentování a provádění pokusů. Koutek je doplněn i o terária s živými zvířaty. 

Zařízení jednotlivých tříd je přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem i skupinovým činnostem. Třídy jsou upraveny tak, aby poskytovaly dětem příjemné a podnětné prostředí pro jejich celodenní pobyt a umožňovaly dostatečné uspokojení jejich činnostních a hravých potřeb, aby zajistily přiměřené soukromí a rozvíjely kognitivní a sociální kompetence dětí.


Ve třídě Berušky jsou vzdělávány děti 2-3 leté, ve třídě Motýlci děti 4 – 5 leté. Ve třídě Medvídků se vzdělávají děti z části připravující se na nástup do ZŠ a z části děti pětileté a ve třídě Veverky se vzdělávají děti před nástupem do ZŠ.


 Sourozenci však mohou být na přání rodičů spolu na třídě bez ohledu na věk.

Další tradiční aktivity a zájmové činnosti jsou nabízeny opět v hojné míře - solná jeskyně, plavání, lyžování, saunování, škola v přírodě, výtvarné hrátky, zdravotní cvičení, pěvecký sbor a mnoho dalších...

 ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Dagmar Glatzová

 Vzdělávání, výchovu a pohodlí vašich dětí zajišťují:

 zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání:  Bc. Martina Zahatlanová

učitelky:

Třída Berušky – Jana Volejníková, Bc. Zuzana Sehnalová

Třída Motýlci – Taťána Petrigallová, Gražyna Burkotová

Třída Medvídci - Jana Waloszková, Michaela Kirvejová

Třída Veverky – Bc. Martina Zahatlanová, Šárka Róžanskáškolní asistent: Kateřina Jägerová


zaměstnanci provozu: Petra Maňasová, Soňa Provázková

  zaměstnanci školní jídelny:  Alice Szkatulová, Zuzana Pietraszová

 

vedoucí školní jídelny: Lenka WaleczkováOd 1. 9. 2017 pracujeme podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání "Cestička do světa". Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci předškolního vzdělávání k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj, učení, vzdělávání, pro život, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu. Pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu ve společnosti. Naučit se jednat v duchu základních lidských a etických hodnot a to vše na úrovni předškolního dítěte.