Platby v MŠ

O platbách

Bezhotovostní – inkasní platba školného a stravného

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se na základě žádostí rodičů rozhodla přejít od 1.1.2016 na bezhotovostní platbu úplaty také za vzdělávání dítěte. Platby z účtu za stravu již ve značné míře využíváte. To znamená, že platby za školné, které jste dosud odváděli v hotovosti, budou nyní hrazeny inkasně - prostřednictvím vašeho účtu v bance. Ti, kteří již hradí prostřednictvím účtu stravné, si pouze navýší limit na strhávání plateb.

Co je potřeba udělat?

Zajít do banky, v níž máte zřízen účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ:100029441/0800.

Nahlásit ved. školní jídelny neprodleně číslo vašeho bankovního účtu a zadat dostatečný limit, popřípadě doložit potvrzení o povolení inkasa.

Je potřeba, aby na vašem bankovním účtu byl vždy dostatek finančních prostředků.

Inkasní limit pro platbu je 1300,-Kč.

Platba musí být na účet připsána do 15. dne v měsíci. Pokud zákonný zástupce opakovaně nedodrží podmínky splatnosti, může být po předchozím upozornění zahájeno řízení o ukončení vzdělávání v mateřské škole.

Zákonný zástupce, který má rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, prokáže tento nárok bez vyzvání vždy k 1. dni v měsíci k rukám vedoucí učitelky MŠ.

V případě písemného neprokázání osvobození nebude tato úleva akceptována.
Úplata za předškolní vzdělávání činí 300,-Kč. Úhrada probíhá hotově, nebo formou účtu a termíny se vždy dovíte v aktualitách na hlavní stránce.