Program v MŠ

Co děláme celý den

6.00 hodin

 otevření MŠ, děti se scházejí ve třídě Motýlci

 
7.00 hodin

děti se rozcházejí do svých tříd

spontánní hry a činnosti dětí podle jejich volby a výběru

rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou – individuální, skupinové, společné

po celý den sebeobslužný pitný režim

 

 8.30 - 9.00 hodin

průběžná samoobslužná svačina podle potřeb dětí

spontánní hrové a pohybové aktivity dětí dle jejich volby a výběru

individuální rozvíjení dětí učitelkou v různých vzdělávacích oblastech

 

9.00 – 10.00 hodin

společné přivítání dne „v komunikačním kruhu“, vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další činnosti

společné, skupinové či individuální činnosti nabízené a řízené učitelkou

postupné dokončení činností

 
10.00 – 11.20 hodin

pobyt venku, v letních měsících již dříve (od 9.15 -11.40 hod.) - pokud není vhodné počasí – pohybové aktivity ve škole

 
11.30 – 12.05 hodin

příprava na oběd, oběd

 
12.05– 12.15 hodin

hygiena, čištění zubů

příprava k odpočinku

 
12.15 hodin

rozcházení polodenních dětí

 
12.20 – 14.30 hodin

společný čas relaxace, klidu a odpočinku

 
14.30 - 14.45 hodin

postupné vstávání, hygiena

 
14.45 – 15.00 hodin

odpolední svačina

 
15.00 – 16.00 hodin

individuální volba her a činností, postupné rozcházení dětí ve třídě Motýlci