Stravování

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO

POZOR !!!!!!!!!
Od 1.1.2018 dochází k novému způsobu výpočtu stravného za dítě v mateřské škole. Z tohoto důvodu se mění výše stravného a to následovně:

Plátci
Strávníci 2 – 6 let
Docházka celodenní        32,- Kč
Přesnídávka     8,- Kč    +    oběd 17,- Kč    + svačina  7,- Kč  =  32,- Kč


Docházka polodenní     25,- Kč
Přesnídávka     8,- Kč    +    oběd 17,- Kč  =  25,- Kč


Strávníci 7 – 10 let (děti, které ve školním roce dosáhnou věku 7 let)
Docházka celodenní    34,- Kč
Přesnídávka     9,-  Kč    +     oběd  18,- Kč     + svačina  7,- Kč  =  34,- Kč


Docházka polodenní             27,- Kč
Přesnídávka     9,- Kč    +    oběd  18,- Kč  =  27,- Kč

Zkontrolujte, zda máte dostatečný limit na platby prostřednictvím účtu.
                                                                                                Děkujeme.


Alergeny

ALERGENY V POTRAVINÁCH

UPOZORNĚNÍ
Od 13.12. 2014 dochází k označování alergenů v potravinách, podle vyhlášky 113/2005 Sb. a podle směrnice 1169/11 EU, tato povinnost se týká i školních jídelen.

Více informací o alergenech naleznete na nástěnce ve svých třídách u jídelníčku.


Platby v MŠ

Bezhotovostní – inkasní platba školného a stravného

Vážení rodiče,

Úhrada stravného je možná bezhotovostním převodem na účet mateřské školy či v hotovosti k rukám vedoucí učitelky MŠ. Částka se platí vždy měsíc předem a je třeba ji uhradit nejpozději do 20. dne v měsíci. První platba v srpnu na měsíc září a poslední platba v květnu na měsíc červen. Prázdninové úhrady se platí v hotovosti dle konkrétní informace v měsíci červnu a dle Směrnice MŠ o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání.

Odhlašování ze stravování

V případě nemoci či jiné nepřítomnosti je nutné dítě odhlásit, nejpozději do 14:00 hodin v pracovní den před následujícím dnem absence. Tedy den dopředu. Pokud dítě nelze včas odhlásit, mohou si rodiče jídlo vyzvednout v době od 11.15 do 11.30 hod. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, poté je rodič povinen dítě ze stravování odhlásit. Druhý den nepřítomnosti na stravu dítě již nemá nárok.


Co je potřeba udělat?

Zajít do banky, v níž máte zřízen účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ:101311131/0800.
Nahlásit ved. MŠ neprodleně číslo vašeho bankovního účtu a zadat dostatečný limit, popřípadě doložit potvrzení o povolení inkasa.
Je potřeba, aby na vašem bankovním účtu byl vždy dostatek finančních prostředků.

Inkasní limit pro platbu je 1000,-Kč.

Zákonný zástupce, který má rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, prokáže tento nárok bez vyzvání vždy k 1. dni v měsíci k rukám vedoucí učitelky MŠ.

V případě písemného neprokázání osvobození nebude tato úleva akceptována.