Stravování

ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO

POZOR !!!!!!!!!
Od 2.9.2019 dochází k novému způsobu výpočtu stravného za dítě v mateřské škole. Z tohoto důvodu se mění výše stravného a to následovně:

Plátci
Strávníci 2 – 6 let
Docházka celodenní        35,- Kč
Přesnídávka     8,- Kč    +    oběd 20,- Kč    + svačina  7,- Kč  =  35,- Kč


Docházka polodenní     28,- Kč
Přesnídávka     8,- Kč    +    oběd 20,- Kč  =  28,- Kč


Strávníci 7 – 10 let (děti, které ve školním roce dosáhnou věku 7 let)
Docházka celodenní    37,- Kč
Přesnídávka     9,-  Kč    +     oběd  21,- Kč     + svačina  7,- Kč  =  37,- Kč


Docházka polodenní             30,- Kč
Přesnídávka     9,- Kč    +    oběd  21,- Kč  =  30,- Kč

Zkontrolujte, zda máte dostatečný limit na platby prostřednictvím účtu.
                                                                                                          Děkujeme.

 

 


Alergeny

ALERGENY V POTRAVINÁCH

UPOZORNĚNÍ
Od 13.12. 2014 dochází k označování alergenů v potravinách, podle vyhlášky 113/2005 Sb. a podle směrnice 1169/11 EU, tato povinnost se týká i školních jídelen.

Více informací o alergenech naleznete na nástěnce ve svých třídách u jídelníčku.


Platby v MŠ

Bezhotovostní – inkasní platba školného a stravného

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se na základě žádostí rodičů rozhodla přejít od 1.1.2016 na bezhotovostní platbu úplaty také za vzdělávání dítěte. Platby z účtu za stravu již ve značné míře využíváte. To znamená, že platby za školné, které jste dosud odváděli v hotovosti, budou nyní hrazeny inkasně - prostřednictvím vašeho účtu v bance. Ti, kteří již hradí prostřednictvím účtu stravné, si pouze navýší limit na strhávání plateb.

Co je potřeba udělat?

Zajít do banky, v níž máte zřízen účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu ve prospěch účtu MŠ:100029441/0800.
Nahlásit ved. školní jídelny neprodleně číslo vašeho bankovního účtu a zadat dostatečný limit, popřípadě doložit potvrzení o povolení inkasa.

Je potřeba, aby na vašem bankovním účtu byl vždy dostatek finančních prostředků.

Inkasní limit pro platbu je 1300,-Kč.

Platba musí být na účet připsána do 15. dne v měsíci. Pokud zákonný zástupce opakovaně nedodrží podmínky splatnosti, může být po předchozím upozornění zahájeno řízení o ukončení vzdělávání v mateřské škole.

Zákonný zástupce, který má rozhodnutí o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání, prokáže tento nárok bez vyzvání vždy k 1. dni v měsíci k rukám vedoucí učitelky MŠ.

V případě písemného neprokázání osvobození nebude tato úleva akceptována.
 Úplata za předškolní vzdělávání činí 300,-Kč. Úhrada probíhá hotově, nebo formou účtu a termíny se vždy dovíte v aktualitách na hlavní stránce.