Archiv

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

28. 6. PROVOZ ŠD 6,00-15,00 HOD., DÍTĚ SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V PRŮBĚHU CELÉHO DNE, OBĚD 10,00-12,00 HOD.


MEDOBRANÍ

21. 6. SE SKUPINA DĚTÍ 2. A 3. TŘÍDY BYLA PODÍVAT NA TRADIČNÍ VÝSTAVU...

...výstavu, na které se děti seznámily s životem včeliček, výrobou medu,
užitečností medu a také měly možnost med ochutnat.

Dětem se výstava moc líbila.

https://sdprameny.rajce.idnes.cz/medobrani_2019/

 


PÁRKOVÁNÍ

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI...

... ve čtvrtek 13. 6.

jsme pomyslně zakončili školní rok ve školní družině.

Společně jsme soutěžili, opékali párky a zájemci si zahráli turnaj v hokejbale.

Užili jsme si nejen krásného počasí, ale i pěkného sportovního areálu školy.

https://sdprameny.rajce.idnes.cz/parkovani_2019/


KERAMICKÁ DÍLNA

4. 6. NAŠI "KERAMICI" PRODÁVALI NA ZÁBAVNÉM ODPOLEDNI V MATEŘSKÉ ŠKOLE...

...jako každoročně MŠ pořádá pro své děti Zábavné odpoledne k příležitosti Dne dětí.

Součástí programu je i slavnostní vyřazení předškoláků.

Letos jsme se zapojili i my z kroužku, kdy jsme dětem i rodičům ukázali, co všechno jsme už vytvořilii v naší školní dílně.


Výtěžek 1 000,- Kč,

putuje na transparentní účet k vyhlášené veřejné sbírce:

94-4218494339/0800, VS: 14042019

"Šance pro Vanessku"

https://sdprameny.rajce.idnes.cz/dilna_4.6./