Archiv

Výběr stravného na únor

Stavné na měsíc únor se vybírá v těchto dnech...

Více zde.


Ukončení odhlášek/přihlášek stravného pro rok 2019

Vážení strávníci a zákonní zástupci strávníků, poslední změny v odběru obědů v tomto roce, tj. poslední odhlášky-přihlášky stravy, můžete provést v úterý 17.12.2019. Po tomto datu již nelze obědy na prosinec odhlásit, ani přihlásit. V případě nemoci si může strávník jídlo vyzvednout do jídlonosiče. Děkujeme za pochopení.

 

 


Výběr stravného na leden

Stravné na měsíc leden se vybírá v těchto dnech...

Více informací čtěte zde.


Upozornění

Od 1. 9. 2019 dochází ve školní jídelně k těmto změnám:

S ohledem na navýšení stravného o 3,- Kč bude stravné činit:

Děti
1.-4. třída 22,- Kč
5.-8. třída 24,- Kč
9. třída 25,- Kč

Cizí strávníci 56,- Kč
částka se skládá z těchto položek:
- mzdový náklad 20,- Kč
- náklady na potraviny 25,- Kč
- provozní náklady 8,- Kč
- zisková přirážka 3,- Kč

Důchodci 53,- Kč
částka se skládá z těchto položek:
- mzdový náklad 20,- Kč
- náklady na potraviny 25,- Kč
- provozní náklady 8,- Kč

Těšíme se na naši spolupráci v novém školním roce, kolektiv školní jídelny