Archiv

Navýšení ceny stravného

Od 1. 9. 2019 dojde k navýšení ceny stravného...

Svačina 1. stupeň 15,-
Svačina 2. stupeň 17,-

Strávníci 1. stupeň do 10 let 22,-
Strávníci 2. stupeň do 14 let 24,-
Strávníci 15 let a více 25,-

Cizí strávníci 56,-
Důchodci 53,-

Mateřská škola
6 letí
Celodenní 35,-
Polodenní 28,-
7 letí
Celodenní 37,-
Polodenní 30,-


Upozornění

Vážení strávníci,odhlášky obědů jsou možné pouze do 25. 6. 2019. Poslední školní den, tj. 28. 6. 2019 nebudou mít děti svačinu a obědy se v tento den budou vydávat od 10,00- 12,00 hodin. Děkujeme za pochopení.


Výběr stravného na červen

Stravné na měsíc červen se vybírá v těchto dnech....

Více zde.


Upozornění pro strávníky platné od 1. 4. 2018

Pozor! Na základě vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. § 4. odstavec 9....

Oběd do jídlonosičů se vydává pouze první den nemoci žáka, další den nemoci je POVINEN zákonný zástupce oběd odhlásit.
Školní jídelna zabezpečuje stravu žákům za dotovanou cenu bez mzdových a provozních nákladů pouze ve dnech výuky ve škole. V případě, že tyto obědy nebudou řádně odhlášeny, musí být uhrazeny rodiči v plné výši za cenu cizího strávníka. Což je doplatek k běžné částce 28,- ,která se skládá z mzdových a režijních nákladů.
Obědy si můžete odhlásit elektornicky na e-stravě, nebo telefonicky na čísle 558271913, nejpozději ten den do 7,30 anebo emailem lucie.zsibritova@seznam.cz.