Informace pro strávníky

Upozornění avízované i v aktulitách

Od 1. 9. 2019 dochází ve školní jídelně k těmto změnám:

 

S ohledem na navýšení stravného o 3,- Kč bude stravné činit:

Děti
1.-4. třída 22,- Kč
5.-8. třída 24,- Kč
9. třída 25,- Kč

Cizí strávníci 56,- Kč
částka se skládá z těchto položek:
- mzdový náklad 20,- Kč
- náklady na potraviny 25,- Kč
- provozní náklady 8,- Kč
- zisková přirážka 3,- Kč

Důchodci 53,- Kč
částka se skládá z těchto položek:
- mzdový náklad 20,- Kč
- náklady na potraviny 25,- Kč
- provozní náklady 8,- Kč

Těšíme se na naši spolupráci v novém školním roce, kolektiv školní jídelny


Bezhotovostní úhrada stravného

Všechny potřebné informace čtěte zde.


Alergeny v potravinách

ALERGENY V POTRAVINÁCH

UPOZORNĚNÍ


Od 13.12. 2014 dochází k označování alergenů v potravinách, podle vyhlášky 113/2005 Sb. a podle směrnice 1169/11 EU, tato povinnost se týká i školních jídelen.

Více informací po rozkliknutí zde.