Informace pro strávníky

Bezhotovostní úhrada stravného

Všechny potřebné informace čtěte zde.


Změny platné od 1. 9. 2017

Od 1.9.2017 dochází ke změnám ve školní jídelně. Bude zaveden čipový systém,kdy každý strávník dostane čip s číslem a tím bude oprávněn odebírat obědy.Cena čipu je 100,- a tato záloha se bude vracet po vrácení nepoškozeného čipu.
Dále se mění čas odhlášek , bude do 14,00 předchozí den a bude se nově odhlašovat na e-stravě https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0106 kde bude strávníkovi přiděleno heslo.
Další změna se týká stravného a to,že se zvedne o 2 Kč ,ale i přes navýšení jsem stále škola s nejnižším stravným.

Děti
1.-4. třída 19,-
5.-8. třída 21,-
9. třída 22,-

Cizí strávníci 53,-
částka se skládá z těchto položek
- mzdový náklad 20,-
- náklady na potravinu 22,-
- provozní náklady 8,-
- zisková přirážka 3,-


Důchodci 50,-
částka se skládá z těchto položek
- mzdový náklad 20,-
- náklady na potravinu 22,-
- provozní náklady 8,-

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v novém školním roce.
Kolektiv školní jídelny

 


Alergeny v potravinách

ALERGENY V POTRAVINÁCH

UPOZORNĚNÍ


Od 13.12. 2014 dochází k označování alergenů v potravinách, podle vyhlášky 113/2005 Sb. a podle směrnice 1169/11 EU, tato povinnost se týká i školních jídelen.

Více informací po rozkliknutí zde.