Aktuality

Školní kolo Pythagoriády

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda proběhlo na naší škole 20. ledna a zúčastnilo se ho celkem 31 žáků ve čtyřech kategoriích.

Každý měl řešit bez kalkulačky a tabulek 15 úloh, na které měl 60 minut a za každou správně vyřešenou úlohu získal 1 bod. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který získal 10 a více bodů. Logické úlohy nebyly nejjednodušší a mnohé potrápily. Úspěšným řešitelem školního kola se stala žákyně Tereza Kaňková z 5. A. Získala 10 bodů a postupuje do okresního kola.
Gratulujeme postupující a všem děkujeme za aktivní účast.


Olympiáda z anglického jazyka

Ve dnech 15. 1. - 16. 1. proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z anglického jazyka, které mělo písemnou, poslechovou a konverzační část.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V první kategorii mezi sebou měřili své síly žáci 6. - 7. ročníků, ve druhé kategorii žáci 8. - 9. ročníků. V první kategorii se na 1. místě umístil Daniel P. ze 7. B, na 2. místě Hugo K. ze 6. B a na 3. místě P. Rohal ze 7. B.

Ve druhé kategorii 1. místo získala Klára N. , 2. místo získal Vašek K. a 3. místo Matyas O., všichni z 8. A. Daniel a Klára budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Havířově, které se uskuteční v pátek 28. února.

Všichni vítězové obdrželi diplomy a ceny, které do soutěže věnoval SAR. Děkujeme!


Olympiáda z českého jazyka

Dne 13. 12. 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Obtížné úkoly z mluvnice a slohu řešili žáci osmých a devátých ročníků.

Dvě nejúspěšnější žákyně z 9. ročníku budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se koná 21. 1. 2020.
Všem účastníkům děkujeme a vítězům přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.


Florbal – starší žáci

Dne 17. 12. 2019 se konalo městské kolo ve florbalu. Akce se uskutečnila v Petrovicích u Karviné za účasti 10 škol.

Naše družstvo odehrálo celkem 4 utkání ( ve skupině B ), s bilancí 1 vítězství, 1 remízy a 2 porážek. Ve skupině jsme obsadili 3 nepostupové místo.

Celkově jsme obsadili 5. místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.


Cambridge English

V březnu příštího roku proběhnou na ZŠ Dělnické zkoušky Cambridge English, na které poskytuje žákům město Karviná dotaci. Pro velký zájem proběhly minulý týden zkušební testy jednotlivých úrovní, na které se naši žáci od října připravovali.

Žáci s nejlepšími výsledky v oblastech Listening a Reading se mohli probojovat mezi ty nejlepší a dosáhnout tak na dotaci města. Jsme pyšní na naše žáky, že se jim to povedlo!Všem moc gratulujeme.


MK – Skok vysoký

Dne 11. a 12. 12. 2019 se konala městská kola ve skoku vysokém. Akce se uskutečnila na ZŠ Mendelova.

Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích (mladší i starší chlapci a děvčata).
Celkově jsme obsadili 1x 3. místo u starších děvčat. V ostatních kategoriích jsme už na medailové pozice nedosáhli.
Přesto všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy.


MK – Florbal – žákyně

Dne 2. 12. 2019 se konalo městské kolo ve florbalu. Akce se uskutečnila v Karviné (ZŠ Slovenská) za účasti 4 škol. Naše družstvo odehrálo celkem 3 utkání s bilancí 1 vítězství a 2 porážek.

Celkově jsme obsadili pěkné 3. místo.
Všem děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.


Čtenářské dílny s rodiči – každoroční akce

Ve středu 27. 11. 2019 se uskutečnila Čtenářská dílna s rodiči. Zájemci z řad rodičů a žáků se v úzkém kruhu sešli se školní speciální pedagožkou v literární učebně.

Děti si vyzkoušely hravou formou některé metody vhodné pro rozvoj čtení. Rodiče děti sledovali při práci a současně se dozvěděli, jak mohou dětem pomoci při domácí přípravě. Každý žák si domů odnesl drobné dárky a náměty pro rozvoj čtení.
Všem rodičům patří velké uznání za zájem a čas strávený odpoledne ve škole.

Foto zde.


OK – Florbal – mladší žáci

Dne 27. 11. 2019 se konalo okresní kolo ve florbalu. Akce se uskutečnila v Havířově na hale Slavia za účasti 7 škol. Naše družstvo odehrálo celkem 6 utkání.

Celkově jsme obsadili pěkné 4. místo.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.


Publicita projektu

Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce.

Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční prostředky v celkové výši 7 184 762,50 Kč. Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější technikou – digitální minikatedrou Sweetbox, která nahradí hned několik drahých zařízení, jako je interaktivní tabule, LCD televizi, projektor či herní konzoli. Učitelé ZŠ a MŠ Cihelní a zapojených škol budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.
Realizace projektu byl zahájen 1.11.2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.
Školy zapojené do projektu:
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace


Indie - divoká a nespoutaná

Deváťáci byli dnes dopoledne na přednášce Michala Štěpánka Indie - divoká a nespoutaná, který jim předával veselé i vážné zážitky z cest po jedné z nejlidnatějších zemí této planety.

Povídání i videoukázky o zemi plné barev, vůní, pachů, nádherných památek, dobrého jídla, ale také všudypřítomných odpadků a chudoby byly úchvatné. Děkujeme.

 


Burza hraček

I letos v prosinci proběhne na naší škole Burza hraček. Více informací najdeš na přiloženém letáčku...

Burza hraček 2019


Hodnocení písemných prací

Jednotné hodnocení písemných prací podle počtu získaných bodů...

Přehled zde.


Pozvánka na ples

ZŠ a MŠ Prameny zve všechny srdečně na XI. reprezentační ples, který se bude konat 14. února 2020 od 19 hodin v prostorách Obecního domu Družba v Karviné - Fryštátě.

Více informací na plakátě zde.


MK – Florbal – mladší žáci

Dne 19. 11. 2019 se konalo městské kolo ve florbalu. Akce se uskutečnila na hale Kovona (skupina A) a ZŠ Petrovice (skupina B) za účasti 9 škol. Naše družstvo hrálo ve skupině A.

Výsledky:
ZŠ Prameny – ZŠ Majakovského – 5:0
ZŠ Prameny – ZŠ U lesa – 5:1
ZŠ Prameny – ZŠ Dělnická – 2:1
ZŠ Prameny – ZŠ Borovského – 0:1
Ze skupiny jsme postoupili ze 2. místa, spolu ze ZŠ Borovského. Do finálové části se výsledky započítávaly.
Finálová část:
ZŠ Prameny – ZŠ Cihelní – 4:1
ZŠ Prameny – ZŠ Petrovice – 6:2
Celkově jsme obsadili vynikající 2. místo a postoupili do okresního kola.
Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Sportuj ve škole

Na začátku nového školního roku jsme navázali na pokračování velmi úspěšného projektu „Sportuj ve škole“, které má své pěkné motto: „Ani jedno dítě nestojí a nenudí se.“ Všichni sportují, všichni se společně baví…. Sen každého tělocvikáře či trenéra, viďte?

„Sportuj ve škole“ probíhá na naší škole již 4. rokem a na dalších 1000 školách v celé České republice! Cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal, fotbal či florbal, učí je základům gymnastiky, atletiky a také bruslení. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.
Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu hodinu týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma.
Ptáte se, proč se zapojit?
Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě! V letošním školním roce se zapojilo něco málo přes 60 dětí, které se již nesmírně těší na 3 měsíční blok bruslení!

Na závěr bych poprosila rodiče všech cvičících dětí, aby nezapomínali dětem připomenout či pomoci přibalit cvičební úbor v den konání kroužku. Často se stává, že kvůli zapomenutí sport. úboru nemohou cvičit…..  Děkuji a sportu zdar! R.Kohnová


Sametová revoluce

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhla na naší škole vědomostní soutěž ,, Co víš o sametové revoluci? "Nejvíce bodů získali Tereza R. z 8.A, Nela z 8.A a Vašek z 8.A. Vítězům blahopřejeme a ostatním osmnácti žákům z 8. A a 9.ročníku děkujeme za účast.


Informační plakáty

Třicet let svobody v Karviné (k akcím u příležitosti 30. výročí listopadových událostí 1989) a Mikulášsko-čertovská show (akce v rámci karvinského vánočního jarmarku)...

Plakát Třicet let svobody v Karviné

Plakát Mikulášsko-čertovská show


Exkurze do Poslanecké sněmovny

Jedna ze zástupců žáků naší školy - devaťačka Karolína, která pracuje v Mládežnické radě města, se tento týden zúčastnila nejen výjezdu do Polska, ale i exkurze do Poslanecké sněmovny.


Agro Hrádek - další dny + nové foto

2. den dopoledne - Den v lese, po stopách zvířátek. Odpoledne - Práce ve skupinách (výroba srdíček, zdobení perníčků, výroba kočičích mazlíčků, ochutnávka bylinkového čaje). Zdravíme rodiče, máme se dobře.

3. den
Gazdovský den - výroba sýru a másla, levandulové limonády, krouhání zelí, výroba lojových šišek, předení na kolovrátku, biliard.

 4. den

Farmářský den (pasování na farmáře)

Informace pro rodiče
Odjezd z chaty Hrádek v 10 hodin, předpokládaný příjezd ke škole v 11 hodin.

Další foto zde.

 


Mládežnická výměna v Polsku

Ve dnech 4. 11. - 12. 11. se naše devaťačky Adéla a Karolína zúčastnily Mládežnické výměny v Polsku. Holky navázaly přátelství s Lotyši i Poláky, vzorně reprezentovaly naši školu, kterou představily v angličtině. Přivezly si domů kupu zážitků...za ten největší považují pobyt v Krakově, kde spolu s handicapovanými vyráběly vánoční ozdoby.

Za svůj pobyt v Polsku obdržely certifikát.


Agro Hrádek

Agro Hrádek aneb "Jak se stát farmářem" je opět tady! Všechny děti dojely v pořádku a jsou spokojené. Líbí se jim ubytování, jídlo je mňam mňam a zážitky z dnešního dne jsou velké. Byli jsme se podívat na ovečky!


Dejte nám hlas a koukněte na naši Rybí písničku

Milí žáci, učitelé, zaměstnanci školy, spolužáci, kamarádi, známí, rodiče a rodinní příslušníci, prosíme, podpořte svým hlasem žáky 2. A, kteří se zapojili do výtvarné soutěže a postoupili do semifinálového kola soutěže o Hodinky FlikFlak pro celou třídu.

Ve fotoalbu na www.kamsdetmi.com najdete 100 fotografií. Pořadí fotek je zcela náhodné, naši žáci mají hodinky č. 98 (Jsme 2. A - třída Rybiček, máme Rybičkové hodinky). Do finále postoupí deset tříd s nejvyšším počtem lajků k 18.11.2019. Z deseti postupujích pak odborná porota vybere vítěze (nezávisle na pořadí v semifinále).
Odkaz na album je ZDE. Foto zde.

Rybí písnička na videu zde.


Děkujeme všem za podporu.
Žáci 2. A


Úspěch ve stolním tenisu

Žák 4. A třídy O. Balvar vybojoval na celostátním turnaji nejmladšího žactva dvě 2. místa, a to v jednotlivcích a se svým spoluhráčem ve čtyřhře.

Tentokrát se jednalo o Velkou cenu města Havířova s účastí stovky malých nadšenců pro tento sport.

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů!!!


Přírodovědný klokan 2019

Dne 17. 10. 2019 se konalo (v rámci okresu i kraje) školní kolo vědomostní soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“, v kategorii KADET. Otázky se týkaly různých přírodovědných oborů: matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis i všeobecné znalosti.

Více informací v rubrice EVVO - Projekty.


Pracovní cesta ředitelky školy do Polska

Ve dnech 15.9. - 21.9.2019 se ředitelka školy účastnila studijní pracovní cesty do Varšavy. Pobyt organizoval NIDV a tématem bylo globální vzdělávání a zodpovědná spotřeba.

Informace a náměty, které ředitelka školy načerpala, budou přínosem pro zkvalitnění pedagogické práce v těchto oblastech, bude realizován projektový den na téma globální rozvojové vzdělávání a v 9. třídách proběhne beseda na aktuální témata, která se týkají právě zodpovědné spotřeby.


Olympijské dopoledne na Pramenech

V pátek 4. 10. se uskuteční tradiční Olympijské dopoledne pro 1. stupeň, kde žáci budou plnit disciplíny Olympijského desetiboje ve venkovních prostorách areálu naší školy.

Proto prosíme rodiče, aby vzhledem k současnému počasí, vybavili děti vhodným oblečením (mikiny, větrovky a sportovní obuv pro pobyt venku).

Sportu zdar!


Sportovní den s prezentací SK

Tuto neděli 29. 9. 2019 od 12.00 h se v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové uskuteční Sportovní den s prezentací sportovních klubů a spolků působících na území našeho města.

Událost se koná u příležitosti 100. výročí karvinského sportu, záštitu nad ní převzal náměstek primátora Mgr. Andrzej Bizoń.

Tak neváhejte a přijďte!

 


MK – Přespolní běh

Dne 19. 9. 2019 se konalo městské kolo v přespolním běhu. Akce se uskutečnila v parku ( u letního kina ) za účasti 5 škol. Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích (mladší i starší ).

Výsledky:
Mladší děvčata – 1. místo
Starší děvčata – 1. místo
Mladší chlapci – 4. místo
Starší chlapci – 3 - místo


Školní knihovna

Každou středu o velké přestávce si mohou přijít děti zapůjčit knihu...


Zapojení školy do projektu AdTech

Naše škola v projektu "AdTech"...

Plakát zde.


Seznamy prvňáčků

Číselné seznamy prvňáčků (rozklikněte Zobrazit více). Třídní učitelkou 1. A bude Mgr. Pavla Petková, třídní učitelkou 1. B Mgr. Adriana Stračánková.

Seznam 1. A

Seznam 1. B


Prvňáci se loučili s deváťáky

V úterý 25. 6. prvňáci poděkovali našim deváťákům, kteří je provázeli od prvních školních dní. Děti zazpívaly několik písní a předaly čtyřlístky s přáním štěstí na další cestě životem. Děkujeme

FOTO zde.


Sběrové aktivity ve školním roce 2018/2019

Byly vyhodnoceny sběrové aktivity v tomto školním roce v rámci celoročního projektu ODPADY. Bylo vybráno úctyhodné množství víček, kterých se v tomto školním roce nashromáždilo přes 62800 ks, dále více než tuna - 1080 kg starého papíru, okolo 1500 ks PET lahví a 909 ks použitých baterií.

Všem Vám, kteří jste se o tato čísla zasloužili, moc a moc děkujeme! Pomáháte tím šetřit i naše životní prostředí. Protože nelze objektivně hodnotit nejlepší „sběrače“ (někdo separoval „pouze víčka“, ale zato ve velkém a úctyhodném množství, jiný „pouze“ PETky a další „pouze“ starý papír, kdežto někdo zase separoval všechno, ale méně…), rozhodli jsme se vyhlásit nejlepší „sběrače“ za třídu. Dne 24. 6. 2019 v pondělí byli nejlepší žáci odměněni Diplomem a drobnou cenou a nejlepší členové Ekotýmu dostali Poděkování za práci ve školním Ekotýmu. Všichni těmito aktivitami totiž přispěli k dobré věci i k plnění 7 kroků mezinárodního programu Ekoškola. Děkujeme!

FOTO zde.

 


Prázdninový pozdrav od našich prvňáčků

Prvňáčci ze ZŠ a MŠ Prameny přejí slunečné prázdniny...

Video zde.


Školní potřeby 2019/2020

Seznamy školních potřeb pro žáky jednotlivých ročníků pro školní rok 2019/2020.....

Školní potřeby pro prvňáčky zde.

Školní potřeby pro žáky 2. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 3. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 4. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 5. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 6. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 7. ročníku zde.

Školní potrřeby pro žáky 8. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 9. ročníku zde.

 


Soutěž KEV Praha - Slavnostní předávání diplomů v Praze

V úterý dne 11. 6. 2019 se A. Gaher /IX.A/ zúčastnil „Slavnostního předání diplomů“, které se uskutečnilo v PRAZE na MŠMT ČR v Karmelitské ulici za účasti významných hostů z České komise UNESCO, z MŠMT ČR, KEV Praha a Zeleného kříže ČR.

Náš žák dosáhl velkého úspěchu, protože získal 1. místo ve druhé věkové kategorii v XVII. ročníku Literární části soutěže Klubu ekologické výchovy /KEV/ Praha a Zeleného kříže pod záštitou UNESCO u příležitosti programu vyhlášeného OSN v rámci Roku 2019 jako „Mezinárodního roku věnovaného 150. výročí vzniku Periodické soustavy prvků“ na téma: „Chemie – pomocník nebo nebezpečný škůdce?“, které se letos zúčastnilo 77 žáků z 22 základních a středních škol celé ČR (z toho bylo v literární části 25 prací). Před a po předání diplomů a hodnotných cen se uskutečnil slavnostní raut. Poté si Adam za doprovodu Mgr. H. Šebestíkové mohl ještě prohlédnout i některé pamětihodnosti našeho hlavního města na malé procházce Prahou.

(více také na www.kev.ecn.cz)

FOTO zde.


Projektový den ruštiny

Na naší škole se žáci učí od 7. ročníku další cizí jazyk. Mohou si vybrat ruštinu nebo němčinu. 10. června strávili dopolední výuku s ruskou rodilou mluvčí. Ověřili si své znalosti, které získali v hodinách jazyka ruského na druhém stupni. Netradiční výuka se všem líbila.

FOTO zde.


Branný den

Dne 4. a 5. června se konala na ZŠ a MŠ Prameny akce - Branný den.

Na školním hřišti bylo celkem 5 stanovišť - první pomoc, nouzové přežití a další. Počasí se během dopoledne vydařilo a všem se akce líbila.

FOTO zde.

Videozáznam TV Polar zde.


Krajské finále Olympijského víceboje

Dne 3.6. 3019 proběhlo krajské finále Olympijského víceboje v Opavě. Barvy naší školy hájil náš jediný zástupce Oliver B. ze třídy 3.A.

Oliver sice nedosáhl na medailová umístění, ale statečně a vzorně reprezentoval naši školu. Jsme na něj velice pyšní a do budoucna mu přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. Gratulujeme!!!

FOTO zde.


Finanční gramotnost na Pramenech

Mít přehled o tom, jak se vyrovnat s určitou finanční situací, kolik činí důchod, spoření - to jsou věci pro náš život velmi důležité.

Žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Prameny v Karviné měli možnost se s některými z těchto témat blíže seznámit 22. 5. 2019, kdy ve škole proběhla beseda na téma finanční gramotnost. Přednáška žákům představila dosud neznámé pojmy jako nebankovní instituce, úroková míra, akcie, dluhopisy, investice, dluhy, dluhová past, exekuce, osobní bankrot. Žáci se dozvěděli šokující informace o výši některých úvěrů a možném konci vysoce zadlužených lidí. Naučili se rozlišovat tzv. dobré úvěry od špatných. V druhé části besedy byli žáci hrou vtaženi do problematiky finančního života běžné české domácnosti.
Dvouhodinová beseda přiblížila znalosti a dovednosti spojené se zacházením s financemi v různých životních situacích. Pevně věříme, že každý z našich žáků si odnesl užitečné informace, které jednou v dospělém životě využije.


Lego dílny pro žáky ZŠ a MŠ Prameny

V dubnu a květnu 2019 proběhly na Střední průmyslové škole v Karviné pracovní dílny v učebně Lego robotů. Žáci pátých, sedmách a osmých tříd ZŠ a MŠ Prameny si vyzkoušeli programování Lego robotů, prohlédli si práci 3D tiskárny, viděli v činnosti kolaborativní roboty, kteří člověku pomáhají při práci vyžadující vysokou přesnost.

Žáci prvních ročníků SPŠ měli za úkol dětem předvést své roboty a vysvětlit základy jejich programování, což bylo pro naše žáky něco úplně nového. Předběžně bylo dohodnuto uspořádat pro budoucí osmý ročník krátký kurz modelování, kde by si vymodelované předměty žáci sami vytiskli na 3D tiskárně.
Podporu technického vzdělávání považujeme v naší základní škole za dlouhodobou záležitost, která může přispět ke zlepšení vztahu žáků i jejich rodičů k technickým profesím a k jejich uznávání.


Dopoledne šílených účesů

Dnes 31.5. na 1. stupni proběhlo dopoledne šílených účesů. Děti měly spoustu skvělých nápadů a zrealizovaly je v super zábavné účesy.


Prvňáci v knihovně

Ve čtvrtek 30. 5. děti z prvních ročníků navštívili Regionální knihovnu v Karviné. V tento den pro děti byly zorganizované dvě akce.

První akcí bylo "Listování". Děti zde mohly vidět dramatizaci pohádky Jak pejsek a kočička vařili dort. Poté paní knihovnice každému prvňáčkovi darovala knihu Kde se nosí krky. S touto knihou budeme ve škole do konce školního roku pracovat. Na prázdniny si děti knihu odnesou domů. Dále před knihovnou byla připravena Pohádková zahrádka skřítka Knihomolníčka. Kde děti mohly soutěžit, zatančit si, zažít spoustu legrace. Nakonec prvňáčci dostali malý dáreček. Knihovně a knihovnicím moc děkujeme za krásné dopoledne. Moc se nám to všem líbilo.

FOTO zde.


Pracovní činnosti v 7. ročníku

V učebně dílen jsme dokončili první výrobky s žáky 7. A. Nejhezčí klíčenku ze dřeva vyrobil Vojta.

FOTO zde.


Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi - Podoboře

Žáci 7. ročníku si doplnili znalosti o historii Slovanů na našem území. Navštívili Archeopark v Chotěbuzi, kde se dozvěděli o domově pravěkých lidí a také o životě nejstarších Slovanů ve Slezsku.

FOTO zde.


1. B fandila....

1. B během Mistrovství světa v ledním hokeji také fandila. Našemu týmu gratulujeme za krásné 4. místo.

FOTO zde.


Děti, pozor, červená

Žákyně 5. A třídy Tereza U. a žákyně 7. A třídy Tereza R. byly dne 23. 5. oceněny za obrázky do soutěže Děti, pozor, červená.

Tuto výtvarnou soutěž pořádal Magistrát města Karviné a ocenění proběhlo v Literárním salonku Regionální knihovny.

FOTO zde.


Finále Karvinského talentu

Gratulujeme všem vítězům finálového kola pěvecké soutěže Karvinský talent, které se konalo dne 23. 5. 2019 v MěDK Karviná.

Vítězové zde.

VIDEOZÁZNAM zde.

FOTO zde.


Jak probíhá výuka s rodilým mluvčím

Počínaje květnem jsme v hodinách angličtiny odstartovali čtyřměsíční výuku s rodilým Angličanem. Simon Batchelor konverzuje s dětmi na různá témata a všem se hodiny s ním moc líbí.

Foto zde.


Zpráva ze školy v přírodě (nové info +foto)

Den 1: Dojeli jsme dobře, ubytování se nám moc líbí. Na oběd jsme měli rizoto, k večeři byl řízek, pan kuchař nám vaří výborně. Odpoledne jsme zažili spoustu legrace a nevadil nám ani déšť. Zdravíme ze školy v přírodě.

Den 2:
Nepříznivé počasí nás bohužel stále doprovází, ale i přesto si to tady užíváme. Přikládáme foto z dnešních zážitků. Všichni zdravíme domů...

Den 3:
Dnes nám opět pršelo, ale to nás neodradilo od vycházky a návštěvy obchodů. Odpoledne děti měly tvořivé a vědomostní práce ve skupinkách. Večer byl ukončen návštěvou wellness centra, kde děti relaxovaly ve vířivce a na vyhřívaných lehátkách. Pořádně jsme si to dne užili.

Den 4
Ráno nám konečně vysvitlo sluníčko. Dopoledne jsme podnikli výlet do Malenovic a také se uskutečnil fotbalový turnaj. Odpoledne jsme měli zajímavé venkovní aktivity ( střelba z luku, zorbing, malování na obličej, tetování,...). Všichni jsme si to tady krásně užili, ale i přesto se moc těšíme domů.

Info o příjezdu: předpokládaný příjezd ke škole cca 12:00 až 12:30 hod.

FOTO zde.


Byli jsme v Anglii...

30 žáků naší školy vyrazilo na poznávací zájezd do Anglie. Měli jsme 3 dny na poznávání zajímavostí, památek a krás Londýna.

Prohlédli jsme si město z výšky na London Eye, sídlo královny Buckingham Palace, projeli jsme se po řece Temži, obdivovali korunovační klenoty v Toweru a fotili se se spoustou slavných postav a osobností ( i když pouze voskových ). Počasí nám přálo a tak i typické „ fish and chips“ jsme snědli pěkně na sluníčku. Zájezd jsme si užili a budeme mít na co vzpomínat.

Soubor fotek zde.


Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny

Žáci naší školy budou mít od 6. května možnost zažít hodiny angličtiny s rodilým Angličanem. Simon Batchelor povede děti ke konverzaci na různá témata.

Spolupráce s rodilým mluvčím bude probíhat díky projektu Místního akčního plánování Magistrátu města Karviné. 


ODISbus

ODISbus si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou, aby zvýšil popularizaci, zájem a povědomí veřejnosti o možnostech a jednoduchosti cestování veřejnou hromadnou dopravou.

Projekt probíhá na 1. a 2. stupňi naší ZŠ. Autobus je speciálně upraven k realizaci přednášky přímo v něm. Žákům i ped. pracovníkům se akce velmi líbí, je zároveň doplněním aktuálního tématu DUBEN - MĚSÍC BEZPEČNOSTI.

FOto zde.


Pálení čarodějnic

V 1. B se dnes slétlo mnoho čarodějnic. Během dopoledne jsme si řekli historii a tradice "Pálení čarodějnic", vyhledávali jsme informace o našich třídních čarodějnicích a shlédli jsme krátkou pohádku. Dětem se dopoledne líbilo.

Foto zde.


Příměstský tábor Veselá věda

Tábor je určen pro malé badatele od 5 do 12 let, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd.

S jakými tématy pracovaly děti v minulých letech? Například při zkoumání vody jsme měřili nejen pH a určovali tvrdost, ale také zkoumali, kteří živočichové v okolí vody žijí a stavěli vodní mlýnky, abychom si vyzkoušeli sílu, jakou voda má i způsoby, jak ji využít v náš prospěch. Při práci s rostlinami si děti založily herbář, vyráběly léčivou mast i tinkturu, barvily látky rostlinnými barvivy. Letos je pro ně nachystán neméně zajímavý program.

Kromě pokusů, které provádíme uvnitř i v terénu je čas i na hry, odpočinek, prostě užívání léta a prázdnin.

Tábory se pořádají v řadě měst po celé ČR, konkrétní termín pro tábor v konkrétním městě je uveřejněn na webových stránkách www.veselaveda.cz.


Den Země

Podívejte se, jaké výrobky ke Dni Země žáci 1. a 2. stupně naší školy zhotovili...

Foto zde.


Zájezd do Anglie

Všechny děti jsou v pořádku a posílají pěkný pozdrav svým blízkým domů...

Ranní čekání na Eurotunel, zdravíme z cesty. Již jsme dorazili do Londýna. Foto zde.

 

 


Naše velká bojovnice

Představujeme příběh dvanáctileté dívky Vanessky Janošcové, žákyně 6. třídy naší školy. Od svých osmi let se statečně pere se zákeřnou nemocí, rakovinou holenní kosti...

Má za sebou několik operací, prošla chemoterapií. Příběh dívky zaujal Nadační fond Pavla Novotného, který pro ni vyhlásil veřejnou sbírku. Udělejme Vanessce život veselejší, podpořit ji můžeme do konce června 2019 finančním příspěvkem na transparentní účet k vyhlášené veřejné sbírce: 94 - 4218494339/0800, VS: 14042019, do poznámky uvést „Šance pro Vanessku". 
Děkujeme.

Aktuální stav účtu zde.

 

 


Okresní kolo Biologické olympiády, kat. C – 16. 4. 2019 (8. a 9. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých GY)

V úterý dne 16. 4. 2019 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C /pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ a 3. a 4. roč. víceletých GY/ na téma: „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven.“

 

Více informací v rubrice Projekty EVVO.


Výstava kraslic

Ve dnech 15. – 16. dubna proběhla výstava kraslic a soutěž "O nejhezčí kraslici", kterou žákovská rada vyhlásila v únoru.

Žáci všech tříd si během dopoledne prohlédli kraslice, které vyrobili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností nebo doma. Členové žákovské rady pak vybrali tři kraslice, které se jim nejvíce líbily. A úkol to byl opravdu nelehký. Všechny kraslice byly moc hezké, každá něčím originální. Všem, kteří se do soutěže zapojili, patří velká pochvala za jejich snahu. Vyhlášení vítězů proběhne po velikonočních prázdninách.

 


Zájezd do Anglie - důležité informace!

Sraz účastníků zájezdu do Velké Británie před budovou ZŠ Prameny dne 23. 4. 2019 v 7:00 hodin. Odjezd v 7:30.

Program zde.

Pokyny zde.


Návštěva knihovny

Děti z 1. tříd navštívily 4. 4. knihovnu, kde pro ně bylo připraveno živé čtení z knihy Flouk a Líla.

Žáci zažili spoustu legrace a moc se při listování knihou spolu s herci pobavili a mnohokrát zasmáli. Knihovně moc děkujeme za zajímavý program.

FOTO zde.


Okresní kolo Bio olympiády (kat. D)

Ve středu dne 10. 4. 2019 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D /pro žáky 6. a 7. roč. ZŠ a 1. a 2. roč. víceletých GY/ na téma: „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven.“.

Více informací, výsledky i poděkování porotě v rubrice Projekty - EVVO.


Minikopaná

Dne 10. 4. 2019 se konalo městské kolo v minikopané starších žáků. Soutěž se uskutečnila na ZŠ U Lesa – Karviná 4, za účasti 6 škol.

Naše družstvo hrálo ve skupině B, kde obě utkání prohrálo a nepostoupilo do semifinále. V utkání o 5. místo jsme vyhráli a obsadili konečné 5. místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.


Pythagoriáda

Dne 4. 4. 2019 žáci 5., 6., 7. a 8. tříd řešili úlohy matematické soutěže „Pythagoriáda“.

Do soutěže se zapojilo 8 žáků 5.ročníku, 8 žáků 6.ročníku, 8 žáků 7.ročníku a 8 žáků 8.ročníku. Žáci měli vyřešit 15 úloh, ve kterých museli uplatnit správný úsudek a logické myšlení.
A jak si soutěžící vedli? Umístění v jednotlivých ročnících vám sdělí vyučující matematiky.
Ceny výhercům věnuje SAR!


Ocenění našich pedagogů

Na Den učitelů byly oceněny za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost Mgr. Marcela Macošková a Bc. Martina Zahatlanová jako výrazná pedagogická osobnost roku. Gratulujeme!


Úspěch našeho žáka

Žák 7. ročníku naší školy byl úspěšný v soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže a umístil se v okresním kole na krásném druhém místě. Gratulujeme...


Dopoledne s Andersenem

Žáci 1. B v pátek 29. 3. měli dopoledne s H. CH. ANDERSENEM. Dozvěděli se něco málo o jeho životě a seznámili se s jeho tvorbou.

Společně jsme shlédli pohádku Ošklivé káčátko a Princezna na hrášku. Děti si s sebou domů odnesly portrét tohoto autora a omalovánky k daným pohádkám.

FOTO zde.


VYBÍJENÁ – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

Dne 28. 3. se konalo městské kolo ve vybíjené – mladší žákyně.

Soutěž se uskutečnila na ZŠ Mendelova – Karviná 8, za účasti 8 škol.
Naše děvčata hrála 3 zápasy ve skupině A ( 2 prohrála a 1 vyhrála ). Obsadili jsme tedy 3. nepostupové místo.
Všem žákyním děkujeme za reprezentaci školy.


Kid´s Athletics

Dne 27. 3. se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili sportovní soutěže Kid´s Athletics, kde si poměřili síly v atletických dovednostech s žáky jiných škol Karviné. Soutěžilo se v hodech, skocích, rychlosti a rychlostní dovednosti.

Žákům se podařilo vybojovat celkem 3 medaile: na 1. místě skončil F.B. v kategorii 2.tříd žáci a ve stejné věkové kategorii žákyň skončila L.M. na místě 2. V kategorii 1. tříd žákyň  skončila B.P. na místě 3. Družstvo složené z 10 dětí vzorně reprezentovalo naši školu a my všem tímto ještě jednou gratulujeme!!!
FOTO zde.


Třídní schůzky

Vážení rodiče, těšíme se na setkání s vámi na třídních schůzkách dne 16. 4. 2019 v 16 hodin.


Výsledky předkola Karvinského talentu 2019 a informace finalistům

Do finálového kola pěvecké soutěže Karvinský talent 2019 postupují tito zpěváci....

FOTO z předkola zde.

VIDEOZÁZNAM zde.

Důležité informace pro všechny finalisty zde.

 

 


1. ročníky

1. ročníky v úterý 12. 3. navštívily ZUŠ Bedřicha Smetany, kde pro ně byl připravený koncert Z pohádky do pohádky. Dětem se to moc líbilo.

Ve středu 13.3. děti navštívily Regionální knihovnu v Karviné 7, kde pro ně byla připravená beseda na téma Večerníčkova čepice. Děti si s paní knihovnicí povídaly o pohádkách a mohly si také prohlédnout dětské knihy. Dozvěděly se spoustu nových informací a moc se jim to líbilo.

V úterý 19.3. měly poslední "Den naruby", protože již v dubnu mají děti zápis do prvních tříd. Připomeneme si, co "Den naruby" znamená. Děti z 1. tříd se na 1. vyučovací hodinu vrátí do školky, kde si mohou hrát. Děti ze školky se jdou podívat na 1. vyučovací hodinu do školy a vyzkouší si být školákem. Při poslední návštěvě si některé děti vyzkoušely práci s tablety, s interaktivní tabulí a pracovaly s pracovními listy, kde procvičovaly geometrické tvary.

Ve čtvrtek 21. 3. na prvním stupni proběhl " Den veselých ponožek". 1. B také podpořila akci Světový den Downova syndromu (dvě různě barevné ponožky). Byli jsme každý úplně jiný a přesto stejný.Klokan 2019

Dne 22. 3. 2019 se 33 žáci naší školy zapojili do mezinárodní soutěže „Matematický klokan“. Jak název napovídá, soutěž vznikla v Austrálii a rozšířila se do celého světa.

Vyřešit zajímavé úlohy mohou už žáci od 2.tříd, protože soutěž je rozdělena do několika kategorií, a to: CVRČEK (2. a 3.roč.), KLOKÁNEK (4. a 5.roč.), BENJAMÍN (6. a 7.roč.) a KADET (8. a 9.roč.).
Jak si žáci v jednotlivých kategoriích vedli, se dozví od svých učitelů matematiky.
Všem gratulujeme!

Ceny výhercům věnuje SAR.


Lyžařský kurz (nové foto a info!)

První den strávený na Pradědu se vydařil. Za jarního sluníčka a ideálních teplot děti úspěšně zvládly 1. túru na běžkách a zdolaly nejvyšší vrchol Jeseníku Praděd (1492m).

Druhý den byl ve znamení sjezdového lyžování. Žáci si zdokonalovali techniku smykaného oblouku pomocí průpravných cvičení. Někteří vsak stáli na lyžích úplně poprvé a i přesto většina z nich zvládla jízdu na sjezdovce a na vleku bez větších problémů. Za to jim náleží obrovský obdiv a veliká pochvala!
Druhý večer se nesl v duchu společenských a seznamovacích her a děti si ho náramně užily.

Den č. 3 byl  u obou skupin rozdělen na 2 půldny. V jedné části děti nacvičovaly jízdu na běžkách a v části druhé jízdu na sjezdových lyžích. V obou částech udělaly děti veliké pokroky  a v odpoledních hodinách se zúčastnily 8 km túry na běžkách na chatu Švýcárnu. Krásná zasněžená příroda nás doprovázela na každém skluzu a děti si prřpadaly jako v pohádce..

Den č. 4 - Středa se stala pro mnohé velkou výzvou. Ve 4:45 jsme se vydali již podruhé  k nejvyššímu vrcholu přivítat vycházející slunce.

Čvrtek nás přivítal rozlitým sluncem už od časného rána. Obě družstva sjezdovala dopoledne na Václaváku, odpoledne se první družstvo vydalo lesní stezkou na černou sjezdovku pod Petrovými kameny. Sjezdovka patřila jen nám, nikde ani živáčka! Po skončení výcviku na sklonku dne jsme si dopřáli vystup na vrchol hřebene k Petrovým kamenům. Odměnou nám byl úžasý rozhled na celou okolní krajinu. Krásný den plný nezapomenutelných zážitků byl zakončen diskotékou.

Šestý den byl závodní! Dopoledne probíhal dvoukolově závod ve slalomu, kdy všichni lyžaři zvládli trať na výbornou. Odpoledne se závodilo na běžkách o vítěze bílé stopy. Počasí nám opět přálo a děti si užily spoustu legrace…

V sobotu nadešel čas se s tímto kouzelným místem Jeseníků a s naší chatou Barborka po skvělém týdenním pobytu rozloučit…  Po sbalení všech věcí jsme se ještě před obědem vydali na poslední procházku na Praděd za jarního počasí a po obědě jsme se vydali ke svým domovům…

FOTO zde.

 


Zápisy do 1. tříd pokračují

Milí rodiče, zápisy do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 probíhají po dohodě až do konce dubna...

Více informací zde.


Foto z 10. reprezentačního plesu

Prohlédněte si fotky z plesu školy, který se konal 8. 3. 2019 v Obecním domě Družba v Karviné.....

Foto zde.


Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Zástupci škol karvinského okresu soutěžili 27. února v poslechu anglického textu a v konverzaci. Naši školu vzorně reprezentovali 2 žáci - V. K. a M. T. - v mladší i starší kategorii. V mladší kategorii získal náš reprezentant krásné 3. místo. Oběma soutěžícím blahopřejeme.


Městské kolo recitační soutěže

Dne 26. 2. 2019 se konalo městské kolo recitační soutěže. Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií podle věku.

Žáci reprezentující naši školu dosáhli vynikajících výsledků. V městském kole vybojovali  skvělí recitátoři z Pramenů prvé, druhé i třetí místo v kategoriích určených dětem od 1. do 5. třídy. Děkujeme všem účastníkům soutěže za reprezentaci školy, vítězům gratulujeme a postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí.


O pohár šumperského draka

Dne 24. 2. vyhráli naši chlapci z 2. S turnaj v ledním hokeji O pohár šumperského draka. Gratulujeme!


Pangea

Dne 21. 2. 2019 se 32 žáci naší školy od 4. do 9. tříd zúčastnili matematické soutěže Pangea.

Co je Pangea a jaká je její filozofie?
V dávných dobách prvohor a druhohor nebyly jednotlivé kontinenty rozdělené, ale existovaly jako jeden cele zvaný Pangea. Ten se později začal rozdělovat.
Matematická soutěž Pangea se tímto historickým vývojem naší planety nechala inspirovat a stanovila na jeho základě svůj cíl – znovusjednocení kontinentů. Jedná se o sjednocení a propojení milovníků matematiky, kteří v ní našli nejen užitek, ale především potěšení ze zkoumání a řešení různých matematických problémů. Pangea si dává za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa.
Letos se do této soutěže přihlásilo 45 787 žáků ze 473 českých škol.
Výsledky soutěže budou 1. dubna 2019 uveřejněny na webových stránkách www.pangeasoutez.cz.
Ceny soutěžícím věnuje SAR.


Karneval MŠ

Podívejte, jak si děti z naší školky užily včerejší karneval v Obecním domě Družba. Zažily spoustu zábavy a legrace!

Odkaz na FB Karviná i foto z karnevalu zde.


Biologická olympiáda v kategorii C

Dne 6. 2. 2019 se konalo školní kolo vědomostní soutěže Biologická olympiáda v kategorii C (pro 8. a 9. ročník), její výsledky najdete u paní učitelky Mgr. Šebestíkové a více v odkazu Projekty EVVO.

FOTO zde.


Recitační soutěž

Dne 5. 2. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Vítězové postoupili do městského kola, které se bude konat 26. 2. 2019. Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v městském kole.


Malování do sněhu

Žáci 5.A využili v hodině výtvarné výchovy sněhové nadílky k malování do sněhu. Na prostranství u školy vznikly povedené obrázky malované obarvenou vodou. Každá skupina byla právem hrdá na své dílo.

FOTO zde.


Biologická olympiáda v kategorii D

Dne 30. 1. 2019 se konalo školní kolo vědomostní soutěže Biologická olympiáda v kategorii D (pro 6. a 7. ročník), její výsledky najdete u Mgr. Šebestíkové a více v odkazu Projekty EVVO.


Lyžařský zájezd

V pondělí 28.1. se žáci 1. a 2. stupně naší školy zúčastnili jednodenního lyžařského zájezdu na Zlatníku – Krásné v Beskydech. Počasí nám přálo a i přes přerušované husté sněžení si děti maximálně užily jízdy na lyžích a snowboardu v čerstvém prašanu a na úplně prázdném kopci.

Děkujeme provozovatelům a obsluze vleku za skvělý zážitek a perfektní podmínky. Lyžím a sněhu zdar!

FOTO zde.


Příměstský tábor Veselá věda

Rádi objevujete a experimentujete? Pak neváhejte a přihlaste se na příměstský tábor Veselá věda! Tábor je určen pro malé badatele od 5ti do 12ti let, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd.

S jakými tématy pracovaly děti v minulých letech? Například při zkoumání vody jsme měřili nejen pH a určovali tvrdost, ale také zkoumali, kteří živočichové v okolí vody žijí a stavěli vodní mlýnky, abychom si vyzkoušeli sílu, jakou voda má i způsoby, jak ji využít v náš prospěch. Při práci s rostlinami si děti založily herbář, vyráběly léčivou mast i tinkturu, barvily látky rostlinnými barvivy. Letos je pro ně nachystán neméně zajímavý program.

Kromě pokusů je čas i na hry, odpočinek, prostě užívání léta a prázdnin.

Termín : Karviná 8.-12. 7.

  

 

 


Máme novou učebnu dílen

V tomto školním roce žáci nově využívají učebnu dílen. Bývalé prostory učebny výtvarné výchovy byly stavebně rozšířeny a zařízeny moderním nábytkem a nářadím pro výuku pracovních činností.

Učebnu dílen využívají žáci I. i II. stupně nejen pro výuku dílen, ale také pro výuku výtvarné výchovy. Učebna se změnila k nepoznání. Dílenské stoly, židle a pracovní nářadí voní novotou. Naši žáci si vyzkoušejí zhotovit jednoduché výrobky, ze kterých chceme na konci školního roku uspořádat výstavku. Kluci a holky si budou ověřovat svou zručnost a šikovnost, někteří z nich mohou být motivováni pro své případné budoucí povolání.

Podívejte se na fotografie zachycující novou učebnu dílen.


Poznávací hra k 750 letům Karviné má vítěze

Vítěznou se stala Základní škola a mateřská škola Prameny, která do konce výročního roku 2018 nasbírala největší počet razítek. Za tento úspěch obdržely všechny třídy ZŠ Prameny, dle vlastního výběru, zajímavou knihu českých rekordů a kuriozit. Gratulujeme!

Více informací a foto zde.


Lyžování v Bukovci

Na naší škole proběhlo lyžování pro prvňáčky. Děti od pondělí 7. 1. do pátku 11. 1. každý den lyžovaly s instruktory v Kempalandu Bukovec.

Mnoho dětí se naučilo lyžovat, někteří se v lyžování zlepšily. Sněhové podmínky byly výborné. Dětem se to moc líbilo. 

Fotky zde.


Knihovnická lekce

Ve čtvrtek 10. 1. se žáci třetího ročníku zúčastnili knihovnické lekce s názvem: „Ilustrátoři dětských knih“.

Mnohá jména, která zazněla, děti znali mj.: Adolf Born, Radek Pilař, Zdeněk Miler, Helena Zmatlíková, Josef Lada, Jiří Trnka atd. Zpestřením byla ukázka pohádky „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ a znělka „Večerníčka“ z roku 1965. Závěrem besedy byl kvíz, ve kterém děti uspěly na jedničku. Velkou odměnou jim rovněž byla prohlídka dětského oddělení, ze kterého si mnozí domu odnesli půjčené knihy. Děti se již opět těší na další návštěvu.


Foto z vystoupení našich žáků

Jak naše děti vystupovaly na vánočním jarmarku a zpívání s Deníkem....

Foto zde.


Vánoční kopaná

Dne 20. prosince se konal školní turnaj v kopané. Soupeřili mezi sebou žáci ze 7. až 9. ročníků. Ti nejlepší vyhráli dort.

Hrálo se každý s každým 2 x 5 minut.
POŘADÍ:
1. místo – 8.A
2. místo – 9.B
3. místo – 9.A
4. místo – 8.B
5. místo – 7.A

Všem blahopřejeme za pěkné sportovní výkony.


Burza hraček

Na školním účtu, který je zřízen pro humanitární účely, přibylo díky Burze hraček 9 250 Kč. Dík patří všem dětem, které hračku přinesly nebo si ji zakoupily.


Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 18. 12. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo 14 dětí ve 2 kategoriích. Žáci, kteří se umístili na 1. místě, budou školu reprezentovat v okresním kole v Havířově.

Jedná se o žáky V. K. ze 7. A a M. T. z 8. A.
Oběma soutěžícím budeme držet palce!!!


Hra Finanční svoboda

Dnes 18. 12. se vybraní žáci 8. ročníků seznámili s deskovou zážitkovou hrou Finanční svoboda. A o čem hra je? Jedním zahráním této deskové hry žáci simulovali 30 let finančních zkušeností a starali se o peníze mladé české rodiny.

Úkolem je v průběhu 30 let splnit cíle, které rodina má (např. rodinný dům nebo vysněná dovolená) a dosáhnout finanční nezávislosti.

Na hře je unikátní to, že popisuje realitu. Hráči používají běžné produkty jako podílové fondy, stavební spoření, pojištění nebo hypotéky a čelí stejným situacím jako v reálném životě – ztráta zaměstnání, invalidita nebo propady cen na finančních trzích.


FLORBAL – starší žáci

Dne 18. prosince se konalo finálové kolo ve florbalu starších žáků. Po postupu z předkola se účastnilo 6 týmů.

Akce se uskutečnila v hale ZŠ Petrovice.
Naše družstvo obsadilo celkově 6. místo.

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Olympiáda v českém jazyce

Dne 29. 11. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Obtížné úkoly z mluvnice a slohu řešilo 11 žáků osmých a devátých ročníků.

Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci. Výsledkové listiny budou k nahlédnutí u vyučujících českého jazyka. Vítězové pak budou reprezentovat naši školu v okresním kole.
Všem účastníkům školního kola děkujeme.


FLORBAL – mladší žáci

Tento týden se konalo finálové kolo ve florbalu mladších žáků. Po postupu z předkola se účastnilo 5 týmů. Akce se uskutečnila na hale Kovona – Karviná.

Naše družstvo 1x vyhrálo a 3x prohrálo a obsadilo 4. místo.

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


KONEČNĚ JSME SE DOČKALI, UŽ MÁME SLABIKÁŘE!

Ve čtvrtek 6. 12. dostali žáci 1. A a 1. B své slabikáře. Slavnostní předávání proběhlo v Regionální knihovně v Karviné za účasti rodičů dětí.

V knihovně děti přivítala p. ředitelka, p. zástupkyně a třídní učitelky. A pak přišlo překvapení! Slabikáře přišel dětem předat Mikuláš, čert a andělé. Na závěr slavnostního dopoledne děti čekalo ještě filmové představení v kině Centrum. Pohádka se všem moc líbila. Děkujeme!

FOTO zde.


SLABIKÁŘE PRO PRVŇÁČKY

Naši deváťáci vyrobili v hodinách výtvarné výchovy slabikáře pro své nejmladší spolužáky v prvních třídách.

Podívejte se, jak se jim povedly. Prvňáčci je dostanou na slavnostním předávání v Regionální knihovně v Karviné.

FOTO zde.


VÁNOČNÍ JARMARK 2018

Chcete si zpříjemnit vánoční čas? Odpočiňte si od předvánočního shonu a přijďte si poslechnout koledy a vánoční písničky v podání dětí z naší školy, které si pro vás připravily krátké programy v rámci vánočního jarmarku.

Děti vystoupí na Masarykově náměstí v Karviné – Fryštát vždy od 15.30 v těchto dnech:
1. ročník ……...17.12.2018
2. ročník ……… 11.12.2018
3. ročník ……….12.12.2018
4. ročník ……….10.12.2018
Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost.


VÁNOČNÍ FOTBÁLEK

Dne 20. 12. 2018 se koná Vánoční fotbálek pro žáky 7. až 9. ročníků...

Účastní se týmy složené z žáků dané třídy ( počet 5 – 7 ). Začátek akce v 9.00 a předpokládaný konec v 11.30.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, svačinku a dobrou náladu.


Filmové představení

Všechny děti 1. - 6. ročníků se mohou těšit na film Yeti: Ledové království, který se bude pro ně promítat 6. 12. v kině Centrum. Dětem SAR poskytne škola příspěvek ve výši 20 Kč.


Burza hraček

Podpoř prodejem své hračky humanitární akci na pomoc naší nemocné spolužačky. Tradiční burza hraček se uskuteční ve dnech 10. - 11. 12.


Darovanou hračku (knihu, hru…) přines p. uč. Skulinové ve dnech 3. – 7. 12. (2. stupeň) nebo třídní učitelce (1. stupeň).

Děkujeme všem!
                                                                                                                                      


Agro Hrádek 2018 (nové informace!)

První den pobytu jsme strávili na farmě Pod Filipkou, kde naši malí farmáři pomáhali s úklidem dřeva, přípravou sýrů a dokonale se seznámili s domácími zvířátky.Večer si vyráběli obálky na vzkazy a jmenovky na pokoje.

Dopoledne druhého dne jsme po rozdělení do tří skupin vyráběli sýry, krouhali a šlapali zelí a vytvářeli dřevěnou závěsnou dekoraci. Pro některé menší farmáře byla práce s vrtačkou a kladívkem jejich premiérou. Odpoledne jsme vyrazili po stopách šelem s průvodcem panem Jiřím. Celý den byl zakončen přednáškou o životě beskydských šelem, která byla doplněna záznamy z fotopastí. Nádherný den završilo překvapení v podobě výborného tvarohového koláče. 

Třetí den zvaný medový jsme se po výborné snídani pustili do štípání dřeva a výroby ptačích budek a krmítek. Po odpoledním klidu jsme pronikli do tajů výroby másla v novém i starém pojetí, předení na kolovratu a zdobení medových perníčků.

Čtvrtý den probíhal ve znamení splněných přání. Hospodář nás svezl na traktorové vlečce a koníci na svých hřbetech. K chuti nám přišly i párky opečené na ohni. Největším překvapením bylo večerní koupání v "Čerově kotli". Teď nám jen zbývá těšit se na poslední den....

FOTO zde.

 


TÝDEN ŘEMESEL

V týdnu od 5. 11. se žáci 5.A, 5.B, 8.A, 9.A a 9.B zúčastnili akce nazvané Týden řemesel na SŠTS v Karviné - Novém Městě a měli tak možnost prohlédnout si dílny, poznat řemesla, která se na škole vyučují a dále zhlédnout ukázky práce hasičů, vojáků, policie a mnohých dalších.

Všem účastníkům se návštěva na této škole moc líbila a mnohým jistě přispěje v jejich profesní orientaci.

FOTO zde.


ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Ve středu 7. 11. 2018 se uskutečnila Čtenářská dílna s rodiči. Zájemci z řad rodičů a žáků se v úzkém kruhu sešli se školní speciální pedagožkou v literární učebně. Děti si vyzkoušely hravou formou některé metody vhodné pro rozvoj čtení.

Rodiče děti sledovali při práci a současně se dozvěděli, jak mohou dětem pomoci při domácí přípravě. Každý žák si domů odnesl drobné dárky a náměty pro rozvoj čtení.
Všem rodičům patří velké uznání za zájem a čas strávený odpoledne ve škole.


ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

Rád by ses podíval do Anglie? Jsi žákem 5. - 9. ročníku? Tak neváhej! Naše škola pořádá zájezd do Anglie "S Harrym Potterem do Bradavic", který se uskuteční v květnu příštího roku.

Více informací se dozvíš z plakátu zde.


1. B

1. B a 100. výročí ČSR - Prvňáčci se ve čtvrtek (25. 10.) a pátek (26. 10.) dozvěděli něco o 28. říjnu. Seznámili se s vlajkou, znakem a hymnou ČR. Poslechli si také moderní píseň, která byla složena ke 100. výročí ČSR.

1. B a Halloween
Prvňáčci se během středečního dopoledne ( 31. 10.) dozvěděli něco o Dušičkách a Halloweenu. Mohli také přijít ve strašidelném kostýmu. Vyplňovali různé pracovní listy a podívali se také na krátkou pohádku. Dětem a rodičům děkuji za krásné masky.


ČTENÁŘSKÁ DÍLNA S RODIČI

Ve středu 7. 11. 2018 v 16,00 hod. proběhne v literární učebně školy akce Čtenářská dílna s rodiči. Akce bude zaměřena na žáky 2. a 3. ročníků a jejich rodiče.

Dílnou bude provázet školní speciální pedagožka. Rodiče se mohou seznámit s náměty činností, které podporují rozvoj čtenářských dovedností, zrakového a sluchového vnímání.
Děti si mohou společně s rodiči vyzkoušet některé techniky práce s textem a cvičení pro rozvoj smyslového vnímání. Cílem je vzbudit u dětí zájem o čtení, rozvíjet čtenářskou techniku a čtení s porozuměním.
V závěru se mohou rodiče poradit se školní speciální pedagožkou o obtížích, které děti trápí ve škole a při domácí přípravě.
Těším se na vaši návštěvu.
Renáta Helešicová
Školní speciální pedagožka

 


ŠPLH

Dne 24. října se konalo městské kolo ve šplhu. Akce se uskutečnila na ZŠ Mendelova – Karviná Hranice.

Naše škola soutěžila ve všech 4 kategoriích ( mladší 6+7, starší 8+9 ). Družstvo bylo tvořeno 3 startujícími.
Výsledky:
2. místo – starší děvčata
5. místo – mladší děvčata
7. místo – starší chlapci
8. místo – mladší chlapci

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Olympijský diplom

V pátek 26.10. proběhla druhá část sportovního Olympijského dopoledne pro žáky 1. stupně, tentokrát pod názvem Olympijský diplom.

Žáci soutěžili celkem v 8 disciplínách jako např. ve skoku z místa, člunkovém běhu, hlubokém předklonu aj.. Za výsledky v jednotlivých disciplínách získali body, které budou zaznamenány na Olympijském diplomu pro každého žáka zvlášť a výsledky budou porovnány s celorepublikovým průměrem. Žáci tak získají přehled, jak si vedou v porovnání s ostatními školami a dle jejich dosažených výkonů jim také bude doporučeno sportovní zaměření (např.silový typ, vytrvalostní, rychlostní apod.). Ti, kteří již získali Olympijský diplom v loňském roce, mohou porovnat své výkony vloni a letos....

Druhé Olympijské dopoledne se žákům opět velice líbilo!


Den zdravé výživy

Ve čtvrtek 25. 10. proběhl ve škole Projektový den zaměřený na zdravou výživu. Do projektu se zapojili všichni žáci naší školy.

Cílem projektu bylo zábavnou formou pochopit základy zdravého stravování, osvojit si správné stravovací návyky a získat uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví.  Žáci získávali teoretické i praktické informace o zdravé výživě, společně  hodnotili, co je zdravé a prospěšné pro lidský organismus a jak je důležité jíst i ty potraviny, které patří mezi méně oblíbené, plnili úkoly v pracovních listech. Žáci mohli také zdravé potraviny, které připravily kuchařky naší školní jídelny a vyučující, ochutnat. Všechno bylo moc dobré – mrkvový koláč, řepový koláč, dýňová bábovka, celerová, mrkvová, fazolová, řepová, vločková pomazánka a další zdravé potraviny. Všem moc chutnalo.  Doufáme, že tento projekt pomohl dětem vytvořit povědomí o zdravé výživě a nasměrovat je k tomu, aby přemýšlely, jaké potraviny konzumují.  Velké poděkování patří všem, kteří se na dnešní akci podíleli.

FOTO zde.


Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, v poslední době se opakovaně objevují ve škole vši. Žádáme vás, abyste dětem zkontrolovali hlavy, případně udělali potřebná opatření k odvšivení. Děkujeme.


100. výročí vzniku ČSR

100. výročí vzniku samostatného Československa si připomínají naši žáci i formou soutěží, které na škole proběhly.

Nejzdařilejší výtvarné práce si můžete prohlédnout na nástěnce v přízemí 2.stupně. V dějepisné soutěži prokázali nejlepší znalosti žáci Kristian, Daniel, Adam,Valerie a Aneta. Úspěšným blahopřejeme!


Exkurze do Státního archivu v Karviné

18.října navštívili žáci 6.ročníku výstavu k 750.výročí založení našeho města.Kromě toho se seznámili s významem archivu, který uchovává nejstarší písemné památky tohoto regionu.Rozšířili si tak vědomosti o historii města, ve kterém žijeme.


Exkurze v Semagu - 5. B

Děti z 5. B třídy navštívily pekárnu SEMAG v Havířově. Po našem příjezdu a přivítání jsme dostali na hlavu bílou čepičku a na tři hodiny jsme vyšli do prostor pekárny, kde jsme vše viděli na vlastní oči.

Kromě prohlídky na nás také čekalo těsto, ze kterého jsme si mohli vyválet rohlíky, housky a také uplést vánočku. Cesta zpátky do školy byla plná zážitků.

FOTO zde.

Video zde.


Prvňáčci na výstavě

Naši prvňáčci navštívili v úterý 9. 10. 2018 výstavu na ZUŠ Bedřicha Smetany, která je zaměřena k 750. výročí Karviné.

Děti se dozvěděly něco o karvinské historii, lázeňství, sportu, školství, kultuře či životním prostředí. Pro děti to bylo zajímavé a moc se jim to líbilo...


Přírodovědný klokan 2018

Ve středu dne 10. 10. 2018 se konalo (v rámci okresu i kraje) školní kolo vědomostní soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“, v kategorii KADET.

Otázky se týkaly různých přírodovědných oborů: matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis i všeobecné znalosti. Výsledky nejlepších 11 žáků najdete zde. Soutěže se účastnilo 18 vybraných žáků tříd VIII. A, VIII. B, IX. A a IX. B. Je třeba ocenit projevené vědomosti, snahu a přístup všech žáků v této nelehké vědomostní soutěži (v tabulce jsou uvedena jména a body 11 nejlepších žáků, soutěžící si ověří body a umístění u Mgr. Šebestíkové). Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. K soutěži Přírodovědný klokan fungují vlastní stránky, které jsou na stránkách Katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Informace o soutěži, výsledky minulých ročníků … najdete na stránkách www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan .

 Foto zde.


Plave celé město

Dne 3.10. žáci 1. a 2. stupně vzorně reprezentovali naši školu na sportovní akci "Plavecká soutěž měst", čímž podpořili město Karviná v celorepublikové soutěži. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům.


Olympijské dopoledne na Pramenech

Ve čtvrtek 27.9. proběhlo sportovní Olympijské dopoledne pro žáky 1.stupně, který je součástí Sazky Olympijského víceboje. Dnes žáci soutěžili pro zisk Odznaku všestrannosti celkem v 10 disciplínách jako např. v hodu míčkem, trojskoku, sprintu na 60 m, skoku dalekém...

Za výsledky v jednotlivých disciplínách získají body a podle dosaženého počtu obdrží bronzový, stříbrný, zlatý nebo dokonce diamantový odznak. Pro žáky, kteří nedosáhnou na bronzový odznak, bude připraven účastnický diplom. Ziskem bodů za výkony žáků 2. stupně bude naše škola zařazena do slosování o trénink s olympionikem.
V druhé polovině školního roku se konají po celé České republice okresní kola Sazka Olympijského víceboje, kde se soutěží v disciplínách Odznaku všestrannosti. Nejlepší sportovci tak mohou reprezentovat školu a postoupit dále do krajských kol a třeba i do republikového finále. 
Olympijské dopoledne se žákům velice líbilo a odměnou za jejich snahu byly jejich samotné výkony.
Již dnes se žáci těší na druhou část Olympijského víceboje, a tou budou disciplíny pro získání Olympijského diplomu, které se uskuteční v říjnu tohoto roku.

FOTO zde.


Přespolní běh

Dne 20. září se konalo městské kolo v přespolním běhu. Akce se uskutečnila v parku Boženy Němcové v Karviné.

Naše škola soutěžila ve všech 4 kategoriích ( mladší 6+7, starší 8+9 ).
Výsledky:
1. místo – mladší i starší děvčata
5. místo – mladší i starší chlapci

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Sportuj ve škole

Hrát hry, zkoušet nové sportovní aktivity a zároveň se u toho bavit pohybem se svými spolužáky? To vše a mnohem víc čeká na holky a kluky díky projektu "Sportuj ve škole"!

Více informací se dozvíš z plakátu (klikni zde)


Šlape celá škola

Letošní akce Šlape celá škola proběhla v pátek 7. září. V rámci tohoto ročníku měly děti za úkol navštívit co nejvíc památek či zajímavých míst v našem městě.

Při svých toulkách městem plnily kritéria projektu Poznej své město. A tak se vydaly např. na Zámek Fryštát, ke Kostelu sv. Marka, do Lázní Darkov nebo ke Kapli sv. Anny s cílem nasbírat co největší počet razítek z návštěvy každého z míst. 


Prvňáky navštívil kouzelník...

Druhý den naše prvňáčky provázel kouzelník. Pro děti si připravil kovbojskou show plnou kouzel, soutěží a tanců. Na konci programu nás navštívili fotbalisté MFK Karviná, kteří dětem udělali radost malým dárkem a kartičkou se svým podpisem.


První den ve škole

Svůj první den ve škole dnes prožilo 23 prvňáčků z 1. A a 22 žáčků z 1. B. Prvňáčky a jejich rodiče jsme přivítali v atriu školy.

V úvodu pozdravila děti paní ředitelka a předala dětem maskoty tříd. Žáci 1. A dostali plyšovou rybičku a děti z 1. B budou třídou soviček. Prvňáčkům přijel popřát hodně úspěchů, samé jedničky a hodně kamarádů také náměstek  primátora města p. Hajdušík. Potom představily třídní učitelky žáčky svých tříd. Děti dostaly pamětní listy a dárečky, které jim předali naši deváťáci. 


Rozloučení s deváťáky

Ve čtvrtek 28. 6. proběhlo v salónku Regionální knihovny v Karviné rozloučení s deváťáky...Každému z nich přejeme hodně úspěchů při dalším studiu.

FOTO zde.


Ocenění žáci

V pátek 22. 6. proběhlo ve slavnostně vyzdobené jídelně vyhodnocení nejlepších žáků školy.

 Mezi oceněné se dostali nejen vítězové různých soutěží, pomocníci na akcích pořádaných školou, ale také ti, kteří jsou svým chováním vzorem pro ostatní. 22 nejlepších žáků obdželo z rukou ředitelky trička s logem školy. 

FOTO zde.


Seznam prvňáčků 2018/19

Seznam žáků budoucích prvních tříd ke stažení... rozklikni "Zobrazit více"....

Seznam zde.