Archiv 2017/2018

Školní kolo Pythagoriády

Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda proběhlo na naší škole 20. ledna a zúčastnilo se ho celkem 31 žáků ve čtyřech kategoriích.

Každý měl řešit bez kalkulačky a tabulek 15 úloh, na které měl 60 minut a za každou správně vyřešenou úlohu získal 1 bod. Úspěšným řešitelem se stal každý žák, který získal 10 a více bodů. Logické úlohy nebyly nejjednodušší a mnohé potrápily. Úspěšným řešitelem školního kola se stala žákyně Tereza Kaňková z 5. A. Získala 10 bodů a postupuje do okresního kola.
Gratulujeme postupující a všem děkujeme za aktivní účast.


Olympiáda z anglického jazyka

Ve dnech 15. 1. - 16. 1. proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z anglického jazyka, které mělo písemnou, poslechovou a konverzační část.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. V první kategorii mezi sebou měřili své síly žáci 6. - 7. ročníků, ve druhé kategorii žáci 8. - 9. ročníků. V první kategorii se na 1. místě umístil Daniel P. ze 7. B, na 2. místě Hugo K. ze 6. B a na 3. místě P. Rohal ze 7. B.

Ve druhé kategorii 1. místo získala Klára N. , 2. místo získal Vašek K. a 3. místo Matyas O., všichni z 8. A. Daniel a Klára budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Havířově, které se uskuteční v pátek 28. února.

Všichni vítězové obdrželi diplomy a ceny, které do soutěže věnoval SAR. Děkujeme!


Olympiáda z českého jazyka

Dne 13. 12. 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Obtížné úkoly z mluvnice a slohu řešili žáci osmých a devátých ročníků.

Dvě nejúspěšnější žákyně z 9. ročníku budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se koná 21. 1. 2020.
Všem účastníkům děkujeme a vítězům přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.


Florbal – starší žáci

Dne 17. 12. 2019 se konalo městské kolo ve florbalu. Akce se uskutečnila v Petrovicích u Karviné za účasti 10 škol.

Naše družstvo odehrálo celkem 4 utkání ( ve skupině B ), s bilancí 1 vítězství, 1 remízy a 2 porážek. Ve skupině jsme obsadili 3 nepostupové místo.

Celkově jsme obsadili 5. místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.


Cambridge English

V březnu příštího roku proběhnou na ZŠ Dělnické zkoušky Cambridge English, na které poskytuje žákům město Karviná dotaci. Pro velký zájem proběhly minulý týden zkušební testy jednotlivých úrovní, na které se naši žáci od října připravovali.

Žáci s nejlepšími výsledky v oblastech Listening a Reading se mohli probojovat mezi ty nejlepší a dosáhnout tak na dotaci města. Jsme pyšní na naše žáky, že se jim to povedlo!Všem moc gratulujeme.


MK – Skok vysoký

Dne 11. a 12. 12. 2019 se konala městská kola ve skoku vysokém. Akce se uskutečnila na ZŠ Mendelova.

Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích (mladší i starší chlapci a děvčata).
Celkově jsme obsadili 1x 3. místo u starších děvčat. V ostatních kategoriích jsme už na medailové pozice nedosáhli.
Přesto všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy.


MK – Florbal – žákyně

Dne 2. 12. 2019 se konalo městské kolo ve florbalu. Akce se uskutečnila v Karviné (ZŠ Slovenská) za účasti 4 škol. Naše družstvo odehrálo celkem 3 utkání s bilancí 1 vítězství a 2 porážek.

Celkově jsme obsadili pěkné 3. místo.
Všem děvčatům děkujeme za reprezentaci školy.


Čtenářské dílny s rodiči – každoroční akce

Ve středu 27. 11. 2019 se uskutečnila Čtenářská dílna s rodiči. Zájemci z řad rodičů a žáků se v úzkém kruhu sešli se školní speciální pedagožkou v literární učebně.

Děti si vyzkoušely hravou formou některé metody vhodné pro rozvoj čtení. Rodiče děti sledovali při práci a současně se dozvěděli, jak mohou dětem pomoci při domácí přípravě. Každý žák si domů odnesl drobné dárky a náměty pro rozvoj čtení.
Všem rodičům patří velké uznání za zájem a čas strávený odpoledne ve škole.

Foto zde.


OK – Florbal – mladší žáci

Dne 27. 11. 2019 se konalo okresní kolo ve florbalu. Akce se uskutečnila v Havířově na hale Slavia za účasti 7 škol. Naše družstvo odehrálo celkem 6 utkání.

Celkově jsme obsadili pěkné 4. místo.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.


Publicita projektu

Naše škola se účastní, spolu s níže uvedenými školami, projektu v rámci Výzvy č. 02_18_067 (Implementace strategie digitálního vzdělávání II), který je zaměřen na šíření příkladů dobré praxe v oblasti využívání digitálních technologií ve výuce.

Projekt byl vyhodnocen jako jeden z nejlepších a získal z OP VVV finanční prostředky v celkové výši 7 184 762,50 Kč. Mateřské školy budou vybaveny nejmodernější technikou – digitální minikatedrou Sweetbox, která nahradí hned několik drahých zařízení, jako je interaktivní tabule, LCD televizi, projektor či herní konzoli. Učitelé ZŠ a MŠ Cihelní a zapojených škol budou intenzivně proškoleni v oblasti zapojování digitálních technologií do výuky. Realizací tohoto projektu bude naplňována dlouhodobá strategie digitálního vzdělávání v ČR.
Realizace projektu byl zahájen 1.11.2019 a plánované aktivity budou probíhat v zapojených školách 24 měsíců. Projekt podpořila Evropská unie.
Školy zapojené do projektu:
Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola U Studny, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím-Szkoła Podstawowa i Przedszkole, Karviná-Fryštát, Dr. Olszaka 156
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace


Indie - divoká a nespoutaná

Deváťáci byli dnes dopoledne na přednášce Michala Štěpánka Indie - divoká a nespoutaná, který jim předával veselé i vážné zážitky z cest po jedné z nejlidnatějších zemí této planety.

Povídání i videoukázky o zemi plné barev, vůní, pachů, nádherných památek, dobrého jídla, ale také všudypřítomných odpadků a chudoby byly úchvatné. Děkujeme.

 


Burza hraček

I letos v prosinci proběhne na naší škole Burza hraček. Více informací najdeš na přiloženém letáčku...

Burza hraček 2019


Hodnocení písemných prací

Jednotné hodnocení písemných prací podle počtu získaných bodů...

Přehled zde.


Pozvánka na ples

ZŠ a MŠ Prameny zve všechny srdečně na XI. reprezentační ples, který se bude konat 14. února 2020 od 19 hodin v prostorách Obecního domu Družba v Karviné - Fryštátě.

Více informací na plakátě zde.


MK – Florbal – mladší žáci

Dne 19. 11. 2019 se konalo městské kolo ve florbalu. Akce se uskutečnila na hale Kovona (skupina A) a ZŠ Petrovice (skupina B) za účasti 9 škol. Naše družstvo hrálo ve skupině A.

Výsledky:
ZŠ Prameny – ZŠ Majakovského – 5:0
ZŠ Prameny – ZŠ U lesa – 5:1
ZŠ Prameny – ZŠ Dělnická – 2:1
ZŠ Prameny – ZŠ Borovského – 0:1
Ze skupiny jsme postoupili ze 2. místa, spolu ze ZŠ Borovského. Do finálové části se výsledky započítávaly.
Finálová část:
ZŠ Prameny – ZŠ Cihelní – 4:1
ZŠ Prameny – ZŠ Petrovice – 6:2
Celkově jsme obsadili vynikající 2. místo a postoupili do okresního kola.
Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Sportuj ve škole

Na začátku nového školního roku jsme navázali na pokračování velmi úspěšného projektu „Sportuj ve škole“, které má své pěkné motto: „Ani jedno dítě nestojí a nenudí se.“ Všichni sportují, všichni se společně baví…. Sen každého tělocvikáře či trenéra, viďte?

„Sportuj ve škole“ probíhá na naší škole již 4. rokem a na dalších 1000 školách v celé České republice! Cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal, fotbal či florbal, učí je základům gymnastiky, atletiky a také bruslení. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.
Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu hodinu týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma.
Ptáte se, proč se zapojit?
Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě! V letošním školním roce se zapojilo něco málo přes 60 dětí, které se již nesmírně těší na 3 měsíční blok bruslení!

Na závěr bych poprosila rodiče všech cvičících dětí, aby nezapomínali dětem připomenout či pomoci přibalit cvičební úbor v den konání kroužku. Často se stává, že kvůli zapomenutí sport. úboru nemohou cvičit…..  Děkuji a sportu zdar! R.Kohnová


Sametová revoluce

Ve čtvrtek 14. listopadu proběhla na naší škole vědomostní soutěž ,, Co víš o sametové revoluci? "Nejvíce bodů získali Tereza R. z 8.A, Nela z 8.A a Vašek z 8.A. Vítězům blahopřejeme a ostatním osmnácti žákům z 8. A a 9.ročníku děkujeme za účast.


Informační plakáty

Třicet let svobody v Karviné (k akcím u příležitosti 30. výročí listopadových událostí 1989) a Mikulášsko-čertovská show (akce v rámci karvinského vánočního jarmarku)...

Plakát Třicet let svobody v Karviné

Plakát Mikulášsko-čertovská show


Exkurze do Poslanecké sněmovny

Jedna ze zástupců žáků naší školy - devaťačka Karolína, která pracuje v Mládežnické radě města, se tento týden zúčastnila nejen výjezdu do Polska, ale i exkurze do Poslanecké sněmovny.


Agro Hrádek - další dny + nové foto

2. den dopoledne - Den v lese, po stopách zvířátek. Odpoledne - Práce ve skupinách (výroba srdíček, zdobení perníčků, výroba kočičích mazlíčků, ochutnávka bylinkového čaje). Zdravíme rodiče, máme se dobře.

3. den
Gazdovský den - výroba sýru a másla, levandulové limonády, krouhání zelí, výroba lojových šišek, předení na kolovrátku, biliard.

 4. den

Farmářský den (pasování na farmáře)

Informace pro rodiče
Odjezd z chaty Hrádek v 10 hodin, předpokládaný příjezd ke škole v 11 hodin.

Další foto zde.

 


Mládežnická výměna v Polsku

Ve dnech 4. 11. - 12. 11. se naše devaťačky Adéla a Karolína zúčastnily Mládežnické výměny v Polsku. Holky navázaly přátelství s Lotyši i Poláky, vzorně reprezentovaly naši školu, kterou představily v angličtině. Přivezly si domů kupu zážitků...za ten největší považují pobyt v Krakově, kde spolu s handicapovanými vyráběly vánoční ozdoby.

Za svůj pobyt v Polsku obdržely certifikát.


Agro Hrádek

Agro Hrádek aneb "Jak se stát farmářem" je opět tady! Všechny děti dojely v pořádku a jsou spokojené. Líbí se jim ubytování, jídlo je mňam mňam a zážitky z dnešního dne jsou velké. Byli jsme se podívat na ovečky!


Dejte nám hlas a koukněte na naši Rybí písničku

Milí žáci, učitelé, zaměstnanci školy, spolužáci, kamarádi, známí, rodiče a rodinní příslušníci, prosíme, podpořte svým hlasem žáky 2. A, kteří se zapojili do výtvarné soutěže a postoupili do semifinálového kola soutěže o Hodinky FlikFlak pro celou třídu.

Ve fotoalbu na www.kamsdetmi.com najdete 100 fotografií. Pořadí fotek je zcela náhodné, naši žáci mají hodinky č. 98 (Jsme 2. A - třída Rybiček, máme Rybičkové hodinky). Do finále postoupí deset tříd s nejvyšším počtem lajků k 18.11.2019. Z deseti postupujích pak odborná porota vybere vítěze (nezávisle na pořadí v semifinále).
Odkaz na album je ZDE. Foto zde.

Rybí písnička na videu zde.


Děkujeme všem za podporu.
Žáci 2. A


Úspěch ve stolním tenisu

Žák 4. A třídy O. Balvar vybojoval na celostátním turnaji nejmladšího žactva dvě 2. místa, a to v jednotlivcích a se svým spoluhráčem ve čtyřhře.

Tentokrát se jednalo o Velkou cenu města Havířova s účastí stovky malých nadšenců pro tento sport.

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů!!!


Přírodovědný klokan 2019

Dne 17. 10. 2019 se konalo (v rámci okresu i kraje) školní kolo vědomostní soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“, v kategorii KADET. Otázky se týkaly různých přírodovědných oborů: matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis i všeobecné znalosti.

Více informací v rubrice EVVO - Projekty.


Pracovní cesta ředitelky školy do Polska

Ve dnech 15.9. - 21.9.2019 se ředitelka školy účastnila studijní pracovní cesty do Varšavy. Pobyt organizoval NIDV a tématem bylo globální vzdělávání a zodpovědná spotřeba.

Informace a náměty, které ředitelka školy načerpala, budou přínosem pro zkvalitnění pedagogické práce v těchto oblastech, bude realizován projektový den na téma globální rozvojové vzdělávání a v 9. třídách proběhne beseda na aktuální témata, která se týkají právě zodpovědné spotřeby.


Olympijské dopoledne na Pramenech

V pátek 4. 10. se uskuteční tradiční Olympijské dopoledne pro 1. stupeň, kde žáci budou plnit disciplíny Olympijského desetiboje ve venkovních prostorách areálu naší školy.

Proto prosíme rodiče, aby vzhledem k současnému počasí, vybavili děti vhodným oblečením (mikiny, větrovky a sportovní obuv pro pobyt venku).

Sportu zdar!


Sportovní den s prezentací SK

Tuto neděli 29. 9. 2019 od 12.00 h se v areálu Loděnice v parku Boženy Němcové uskuteční Sportovní den s prezentací sportovních klubů a spolků působících na území našeho města.

Událost se koná u příležitosti 100. výročí karvinského sportu, záštitu nad ní převzal náměstek primátora Mgr. Andrzej Bizoń.

Tak neváhejte a přijďte!

 


MK – Přespolní běh

Dne 19. 9. 2019 se konalo městské kolo v přespolním běhu. Akce se uskutečnila v parku ( u letního kina ) za účasti 5 škol. Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích (mladší i starší ).

Výsledky:
Mladší děvčata – 1. místo
Starší děvčata – 1. místo
Mladší chlapci – 4. místo
Starší chlapci – 3 - místo


Školní knihovna

Každou středu o velké přestávce si mohou přijít děti zapůjčit knihu...


Zapojení školy do projektu AdTech

Naše škola v projektu "AdTech"...

Plakát zde.


Seznamy prvňáčků

Číselné seznamy prvňáčků (rozklikněte Zobrazit více). Třídní učitelkou 1. A bude Mgr. Pavla Petková, třídní učitelkou 1. B Mgr. Adriana Stračánková.

Seznam 1. A

Seznam 1. B


Prvňáci se loučili s deváťáky

V úterý 25. 6. prvňáci poděkovali našim deváťákům, kteří je provázeli od prvních školních dní. Děti zazpívaly několik písní a předaly čtyřlístky s přáním štěstí na další cestě životem. Děkujeme

FOTO zde.


Sběrové aktivity ve školním roce 2018/2019

Byly vyhodnoceny sběrové aktivity v tomto školním roce v rámci celoročního projektu ODPADY. Bylo vybráno úctyhodné množství víček, kterých se v tomto školním roce nashromáždilo přes 62800 ks, dále více než tuna - 1080 kg starého papíru, okolo 1500 ks PET lahví a 909 ks použitých baterií.

Všem Vám, kteří jste se o tato čísla zasloužili, moc a moc děkujeme! Pomáháte tím šetřit i naše životní prostředí. Protože nelze objektivně hodnotit nejlepší „sběrače“ (někdo separoval „pouze víčka“, ale zato ve velkém a úctyhodném množství, jiný „pouze“ PETky a další „pouze“ starý papír, kdežto někdo zase separoval všechno, ale méně…), rozhodli jsme se vyhlásit nejlepší „sběrače“ za třídu. Dne 24. 6. 2019 v pondělí byli nejlepší žáci odměněni Diplomem a drobnou cenou a nejlepší členové Ekotýmu dostali Poděkování za práci ve školním Ekotýmu. Všichni těmito aktivitami totiž přispěli k dobré věci i k plnění 7 kroků mezinárodního programu Ekoškola. Děkujeme!

FOTO zde.

 


Prázdninový pozdrav od našich prvňáčků

Prvňáčci ze ZŠ a MŠ Prameny přejí slunečné prázdniny...

Video zde.


Školní potřeby 2019/2020

Seznamy školních potřeb pro žáky jednotlivých ročníků pro školní rok 2019/2020.....

Školní potřeby pro prvňáčky zde.

Školní potřeby pro žáky 2. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 3. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 4. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 5. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 6. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 7. ročníku zde.

Školní potrřeby pro žáky 8. ročníku zde.

Školní potřeby pro žáky 9. ročníku zde.

 


Soutěž KEV Praha - Slavnostní předávání diplomů v Praze

V úterý dne 11. 6. 2019 se A. Gaher /IX.A/ zúčastnil „Slavnostního předání diplomů“, které se uskutečnilo v PRAZE na MŠMT ČR v Karmelitské ulici za účasti významných hostů z České komise UNESCO, z MŠMT ČR, KEV Praha a Zeleného kříže ČR.

Náš žák dosáhl velkého úspěchu, protože získal 1. místo ve druhé věkové kategorii v XVII. ročníku Literární části soutěže Klubu ekologické výchovy /KEV/ Praha a Zeleného kříže pod záštitou UNESCO u příležitosti programu vyhlášeného OSN v rámci Roku 2019 jako „Mezinárodního roku věnovaného 150. výročí vzniku Periodické soustavy prvků“ na téma: „Chemie – pomocník nebo nebezpečný škůdce?“, které se letos zúčastnilo 77 žáků z 22 základních a středních škol celé ČR (z toho bylo v literární části 25 prací). Před a po předání diplomů a hodnotných cen se uskutečnil slavnostní raut. Poté si Adam za doprovodu Mgr. H. Šebestíkové mohl ještě prohlédnout i některé pamětihodnosti našeho hlavního města na malé procházce Prahou.

(více také na www.kev.ecn.cz)

FOTO zde.


Projektový den ruštiny

Na naší škole se žáci učí od 7. ročníku další cizí jazyk. Mohou si vybrat ruštinu nebo němčinu. 10. června strávili dopolední výuku s ruskou rodilou mluvčí. Ověřili si své znalosti, které získali v hodinách jazyka ruského na druhém stupni. Netradiční výuka se všem líbila.

FOTO zde.


Branný den

Dne 4. a 5. června se konala na ZŠ a MŠ Prameny akce - Branný den.

Na školním hřišti bylo celkem 5 stanovišť - první pomoc, nouzové přežití a další. Počasí se během dopoledne vydařilo a všem se akce líbila.

FOTO zde.

Videozáznam TV Polar zde.


Krajské finále Olympijského víceboje

Dne 3.6. 3019 proběhlo krajské finále Olympijského víceboje v Opavě. Barvy naší školy hájil náš jediný zástupce Oliver B. ze třídy 3.A.

Oliver sice nedosáhl na medailová umístění, ale statečně a vzorně reprezentoval naši školu. Jsme na něj velice pyšní a do budoucna mu přejeme hodně dalších sportovních úspěchů. Gratulujeme!!!

FOTO zde.


Finanční gramotnost na Pramenech

Mít přehled o tom, jak se vyrovnat s určitou finanční situací, kolik činí důchod, spoření - to jsou věci pro náš život velmi důležité.

Žáci 9. ročníku ZŠ a MŠ Prameny v Karviné měli možnost se s některými z těchto témat blíže seznámit 22. 5. 2019, kdy ve škole proběhla beseda na téma finanční gramotnost. Přednáška žákům představila dosud neznámé pojmy jako nebankovní instituce, úroková míra, akcie, dluhopisy, investice, dluhy, dluhová past, exekuce, osobní bankrot. Žáci se dozvěděli šokující informace o výši některých úvěrů a možném konci vysoce zadlužených lidí. Naučili se rozlišovat tzv. dobré úvěry od špatných. V druhé části besedy byli žáci hrou vtaženi do problematiky finančního života běžné české domácnosti.
Dvouhodinová beseda přiblížila znalosti a dovednosti spojené se zacházením s financemi v různých životních situacích. Pevně věříme, že každý z našich žáků si odnesl užitečné informace, které jednou v dospělém životě využije.


Lego dílny pro žáky ZŠ a MŠ Prameny

V dubnu a květnu 2019 proběhly na Střední průmyslové škole v Karviné pracovní dílny v učebně Lego robotů. Žáci pátých, sedmách a osmých tříd ZŠ a MŠ Prameny si vyzkoušeli programování Lego robotů, prohlédli si práci 3D tiskárny, viděli v činnosti kolaborativní roboty, kteří člověku pomáhají při práci vyžadující vysokou přesnost.

Žáci prvních ročníků SPŠ měli za úkol dětem předvést své roboty a vysvětlit základy jejich programování, což bylo pro naše žáky něco úplně nového. Předběžně bylo dohodnuto uspořádat pro budoucí osmý ročník krátký kurz modelování, kde by si vymodelované předměty žáci sami vytiskli na 3D tiskárně.
Podporu technického vzdělávání považujeme v naší základní škole za dlouhodobou záležitost, která může přispět ke zlepšení vztahu žáků i jejich rodičů k technickým profesím a k jejich uznávání.


Dopoledne šílených účesů

Dnes 31.5. na 1. stupni proběhlo dopoledne šílených účesů. Děti měly spoustu skvělých nápadů a zrealizovaly je v super zábavné účesy.


Prvňáci v knihovně

Ve čtvrtek 30. 5. děti z prvních ročníků navštívili Regionální knihovnu v Karviné. V tento den pro děti byly zorganizované dvě akce.

První akcí bylo "Listování". Děti zde mohly vidět dramatizaci pohádky Jak pejsek a kočička vařili dort. Poté paní knihovnice každému prvňáčkovi darovala knihu Kde se nosí krky. S touto knihou budeme ve škole do konce školního roku pracovat. Na prázdniny si děti knihu odnesou domů. Dále před knihovnou byla připravena Pohádková zahrádka skřítka Knihomolníčka. Kde děti mohly soutěžit, zatančit si, zažít spoustu legrace. Nakonec prvňáčci dostali malý dáreček. Knihovně a knihovnicím moc děkujeme za krásné dopoledne. Moc se nám to všem líbilo.

FOTO zde.


Pracovní činnosti v 7. ročníku

V učebně dílen jsme dokončili první výrobky s žáky 7. A. Nejhezčí klíčenku ze dřeva vyrobil Vojta.

FOTO zde.


Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi - Podoboře

Žáci 7. ročníku si doplnili znalosti o historii Slovanů na našem území. Navštívili Archeopark v Chotěbuzi, kde se dozvěděli o domově pravěkých lidí a také o životě nejstarších Slovanů ve Slezsku.

FOTO zde.


1. B fandila....

1. B během Mistrovství světa v ledním hokeji také fandila. Našemu týmu gratulujeme za krásné 4. místo.

FOTO zde.


Děti, pozor, červená

Žákyně 5. A třídy Tereza U. a žákyně 7. A třídy Tereza R. byly dne 23. 5. oceněny za obrázky do soutěže Děti, pozor, červená.

Tuto výtvarnou soutěž pořádal Magistrát města Karviné a ocenění proběhlo v Literárním salonku Regionální knihovny.

FOTO zde.


Finále Karvinského talentu

Gratulujeme všem vítězům finálového kola pěvecké soutěže Karvinský talent, které se konalo dne 23. 5. 2019 v MěDK Karviná.

Vítězové zde.

VIDEOZÁZNAM zde.

FOTO zde.


Jak probíhá výuka s rodilým mluvčím

Počínaje květnem jsme v hodinách angličtiny odstartovali čtyřměsíční výuku s rodilým Angličanem. Simon Batchelor konverzuje s dětmi na různá témata a všem se hodiny s ním moc líbí.

Foto zde.


Zpráva ze školy v přírodě (nové info +foto)

Den 1: Dojeli jsme dobře, ubytování se nám moc líbí. Na oběd jsme měli rizoto, k večeři byl řízek, pan kuchař nám vaří výborně. Odpoledne jsme zažili spoustu legrace a nevadil nám ani déšť. Zdravíme ze školy v přírodě.

Den 2:
Nepříznivé počasí nás bohužel stále doprovází, ale i přesto si to tady užíváme. Přikládáme foto z dnešních zážitků. Všichni zdravíme domů...

Den 3:
Dnes nám opět pršelo, ale to nás neodradilo od vycházky a návštěvy obchodů. Odpoledne děti měly tvořivé a vědomostní práce ve skupinkách. Večer byl ukončen návštěvou wellness centra, kde děti relaxovaly ve vířivce a na vyhřívaných lehátkách. Pořádně jsme si to dne užili.

Den 4
Ráno nám konečně vysvitlo sluníčko. Dopoledne jsme podnikli výlet do Malenovic a také se uskutečnil fotbalový turnaj. Odpoledne jsme měli zajímavé venkovní aktivity ( střelba z luku, zorbing, malování na obličej, tetování,...). Všichni jsme si to tady krásně užili, ale i přesto se moc těšíme domů.

Info o příjezdu: předpokládaný příjezd ke škole cca 12:00 až 12:30 hod.

FOTO zde.


Byli jsme v Anglii...

30 žáků naší školy vyrazilo na poznávací zájezd do Anglie. Měli jsme 3 dny na poznávání zajímavostí, památek a krás Londýna.

Prohlédli jsme si město z výšky na London Eye, sídlo královny Buckingham Palace, projeli jsme se po řece Temži, obdivovali korunovační klenoty v Toweru a fotili se se spoustou slavných postav a osobností ( i když pouze voskových ). Počasí nám přálo a tak i typické „ fish and chips“ jsme snědli pěkně na sluníčku. Zájezd jsme si užili a budeme mít na co vzpomínat.

Soubor fotek zde.


Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny

Žáci naší školy budou mít od 6. května možnost zažít hodiny angličtiny s rodilým Angličanem. Simon Batchelor povede děti ke konverzaci na různá témata.

Spolupráce s rodilým mluvčím bude probíhat díky projektu Místního akčního plánování Magistrátu města Karviné. 


ODISbus

ODISbus si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou, aby zvýšil popularizaci, zájem a povědomí veřejnosti o možnostech a jednoduchosti cestování veřejnou hromadnou dopravou.

Projekt probíhá na 1. a 2. stupňi naší ZŠ. Autobus je speciálně upraven k realizaci přednášky přímo v něm. Žákům i ped. pracovníkům se akce velmi líbí, je zároveň doplněním aktuálního tématu DUBEN - MĚSÍC BEZPEČNOSTI.

FOto zde.


Pálení čarodějnic

V 1. B se dnes slétlo mnoho čarodějnic. Během dopoledne jsme si řekli historii a tradice "Pálení čarodějnic", vyhledávali jsme informace o našich třídních čarodějnicích a shlédli jsme krátkou pohádku. Dětem se dopoledne líbilo.

Foto zde.


Příměstský tábor Veselá věda

Tábor je určen pro malé badatele od 5 do 12 let, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd.

S jakými tématy pracovaly děti v minulých letech? Například při zkoumání vody jsme měřili nejen pH a určovali tvrdost, ale také zkoumali, kteří živočichové v okolí vody žijí a stavěli vodní mlýnky, abychom si vyzkoušeli sílu, jakou voda má i způsoby, jak ji využít v náš prospěch. Při práci s rostlinami si děti založily herbář, vyráběly léčivou mast i tinkturu, barvily látky rostlinnými barvivy. Letos je pro ně nachystán neméně zajímavý program.

Kromě pokusů, které provádíme uvnitř i v terénu je čas i na hry, odpočinek, prostě užívání léta a prázdnin.

Tábory se pořádají v řadě měst po celé ČR, konkrétní termín pro tábor v konkrétním městě je uveřejněn na webových stránkách www.veselaveda.cz.


Den Země

Podívejte se, jaké výrobky ke Dni Země žáci 1. a 2. stupně naší školy zhotovili...

Foto zde.


Zájezd do Anglie

Všechny děti jsou v pořádku a posílají pěkný pozdrav svým blízkým domů...

Ranní čekání na Eurotunel, zdravíme z cesty. Již jsme dorazili do Londýna. Foto zde.

 

 


Naše velká bojovnice

Představujeme příběh dvanáctileté dívky Vanessky Janošcové, žákyně 6. třídy naší školy. Od svých osmi let se statečně pere se zákeřnou nemocí, rakovinou holenní kosti...

Má za sebou několik operací, prošla chemoterapií. Příběh dívky zaujal Nadační fond Pavla Novotného, který pro ni vyhlásil veřejnou sbírku. Udělejme Vanessce život veselejší, podpořit ji můžeme do konce června 2019 finančním příspěvkem na transparentní účet k vyhlášené veřejné sbírce: 94 - 4218494339/0800, VS: 14042019, do poznámky uvést „Šance pro Vanessku". 
Děkujeme.

Aktuální stav účtu zde.

 

 


Okresní kolo Biologické olympiády, kat. C – 16. 4. 2019 (8. a 9. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých GY)

V úterý dne 16. 4. 2019 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C /pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ a 3. a 4. roč. víceletých GY/ na téma: „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven.“

 

Více informací v rubrice Projekty EVVO.


Výstava kraslic

Ve dnech 15. – 16. dubna proběhla výstava kraslic a soutěž "O nejhezčí kraslici", kterou žákovská rada vyhlásila v únoru.

Žáci všech tříd si během dopoledne prohlédli kraslice, které vyrobili v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností nebo doma. Členové žákovské rady pak vybrali tři kraslice, které se jim nejvíce líbily. A úkol to byl opravdu nelehký. Všechny kraslice byly moc hezké, každá něčím originální. Všem, kteří se do soutěže zapojili, patří velká pochvala za jejich snahu. Vyhlášení vítězů proběhne po velikonočních prázdninách.

 


Zájezd do Anglie - důležité informace!

Sraz účastníků zájezdu do Velké Británie před budovou ZŠ Prameny dne 23. 4. 2019 v 7:00 hodin. Odjezd v 7:30.

Program zde.

Pokyny zde.


Návštěva knihovny

Děti z 1. tříd navštívily 4. 4. knihovnu, kde pro ně bylo připraveno živé čtení z knihy Flouk a Líla.

Žáci zažili spoustu legrace a moc se při listování knihou spolu s herci pobavili a mnohokrát zasmáli. Knihovně moc děkujeme za zajímavý program.

FOTO zde.


Okresní kolo Bio olympiády (kat. D)

Ve středu dne 10. 4. 2019 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D /pro žáky 6. a 7. roč. ZŠ a 1. a 2. roč. víceletých GY/ na téma: „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven.“.

Více informací, výsledky i poděkování porotě v rubrice Projekty - EVVO.


Minikopaná

Dne 10. 4. 2019 se konalo městské kolo v minikopané starších žáků. Soutěž se uskutečnila na ZŠ U Lesa – Karviná 4, za účasti 6 škol.

Naše družstvo hrálo ve skupině B, kde obě utkání prohrálo a nepostoupilo do semifinále. V utkání o 5. místo jsme vyhráli a obsadili konečné 5. místo.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy.


Pythagoriáda

Dne 4. 4. 2019 žáci 5., 6., 7. a 8. tříd řešili úlohy matematické soutěže „Pythagoriáda“.

Do soutěže se zapojilo 8 žáků 5.ročníku, 8 žáků 6.ročníku, 8 žáků 7.ročníku a 8 žáků 8.ročníku. Žáci měli vyřešit 15 úloh, ve kterých museli uplatnit správný úsudek a logické myšlení.
A jak si soutěžící vedli? Umístění v jednotlivých ročnících vám sdělí vyučující matematiky.
Ceny výhercům věnuje SAR!


Ocenění našich pedagogů

Na Den učitelů byly oceněny za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost Mgr. Marcela Macošková a Bc. Martina Zahatlanová jako výrazná pedagogická osobnost roku. Gratulujeme!


Úspěch našeho žáka

Žák 7. ročníku naší školy byl úspěšný v soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže a umístil se v okresním kole na krásném druhém místě. Gratulujeme...


Dopoledne s Andersenem

Žáci 1. B v pátek 29. 3. měli dopoledne s H. CH. ANDERSENEM. Dozvěděli se něco málo o jeho životě a seznámili se s jeho tvorbou.

Společně jsme shlédli pohádku Ošklivé káčátko a Princezna na hrášku. Děti si s sebou domů odnesly portrét tohoto autora a omalovánky k daným pohádkám.

FOTO zde.


VYBÍJENÁ – MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

Dne 28. 3. se konalo městské kolo ve vybíjené – mladší žákyně.

Soutěž se uskutečnila na ZŠ Mendelova – Karviná 8, za účasti 8 škol.
Naše děvčata hrála 3 zápasy ve skupině A ( 2 prohrála a 1 vyhrála ). Obsadili jsme tedy 3. nepostupové místo.
Všem žákyním děkujeme za reprezentaci školy.


Kid´s Athletics

Dne 27. 3. se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili sportovní soutěže Kid´s Athletics, kde si poměřili síly v atletických dovednostech s žáky jiných škol Karviné. Soutěžilo se v hodech, skocích, rychlosti a rychlostní dovednosti.

Žákům se podařilo vybojovat celkem 3 medaile: na 1. místě skončil F.B. v kategorii 2.tříd žáci a ve stejné věkové kategorii žákyň skončila L.M. na místě 2. V kategorii 1. tříd žákyň  skončila B.P. na místě 3. Družstvo složené z 10 dětí vzorně reprezentovalo naši školu a my všem tímto ještě jednou gratulujeme!!!
FOTO zde.


Třídní schůzky

Vážení rodiče, těšíme se na setkání s vámi na třídních schůzkách dne 16. 4. 2019 v 16 hodin.


Výsledky předkola Karvinského talentu 2019 a informace finalistům

Do finálového kola pěvecké soutěže Karvinský talent 2019 postupují tito zpěváci....

FOTO z předkola zde.

VIDEOZÁZNAM zde.

Důležité informace pro všechny finalisty zde.

 

 


1. ročníky

1. ročníky v úterý 12. 3. navštívily ZUŠ Bedřicha Smetany, kde pro ně byl připravený koncert Z pohádky do pohádky. Dětem se to moc líbilo.

Ve středu 13.3. děti navštívily Regionální knihovnu v Karviné 7, kde pro ně byla připravená beseda na téma Večerníčkova čepice. Děti si s paní knihovnicí povídaly o pohádkách a mohly si také prohlédnout dětské knihy. Dozvěděly se spoustu nových informací a moc se jim to líbilo.

V úterý 19.3. měly poslední "Den naruby", protože již v dubnu mají děti zápis do prvních tříd. Připomeneme si, co "Den naruby" znamená. Děti z 1. tříd se na 1. vyučovací hodinu vrátí do školky, kde si mohou hrát. Děti ze školky se jdou podívat na 1. vyučovací hodinu do školy a vyzkouší si být školákem. Při poslední návštěvě si některé děti vyzkoušely práci s tablety, s interaktivní tabulí a pracovaly s pracovními listy, kde procvičovaly geometrické tvary.

Ve čtvrtek 21. 3. na prvním stupni proběhl " Den veselých ponožek". 1. B také podpořila akci Světový den Downova syndromu (dvě různě barevné ponožky). Byli jsme každý úplně jiný a přesto stejný.Klokan 2019

Dne 22. 3. 2019 se 33 žáci naší školy zapojili do mezinárodní soutěže „Matematický klokan“. Jak název napovídá, soutěž vznikla v Austrálii a rozšířila se do celého světa.

Vyřešit zajímavé úlohy mohou už žáci od 2.tříd, protože soutěž je rozdělena do několika kategorií, a to: CVRČEK (2. a 3.roč.), KLOKÁNEK (4. a 5.roč.), BENJAMÍN (6. a 7.roč.) a KADET (8. a 9.roč.).
Jak si žáci v jednotlivých kategoriích vedli, se dozví od svých učitelů matematiky.
Všem gratulujeme!

Ceny výhercům věnuje SAR.


Lyžařský kurz (nové foto a info!)

První den strávený na Pradědu se vydařil. Za jarního sluníčka a ideálních teplot děti úspěšně zvládly 1. túru na běžkách a zdolaly nejvyšší vrchol Jeseníku Praděd (1492m).

Druhý den byl ve znamení sjezdového lyžování. Žáci si zdokonalovali techniku smykaného oblouku pomocí průpravných cvičení. Někteří vsak stáli na lyžích úplně poprvé a i přesto většina z nich zvládla jízdu na sjezdovce a na vleku bez větších problémů. Za to jim náleží obrovský obdiv a veliká pochvala!
Druhý večer se nesl v duchu společenských a seznamovacích her a děti si ho náramně užily.

Den č. 3 byl  u obou skupin rozdělen na 2 půldny. V jedné části děti nacvičovaly jízdu na běžkách a v části druhé jízdu na sjezdových lyžích. V obou částech udělaly děti veliké pokroky  a v odpoledních hodinách se zúčastnily 8 km túry na běžkách na chatu Švýcárnu. Krásná zasněžená příroda nás doprovázela na každém skluzu a děti si prřpadaly jako v pohádce..

Den č. 4 - Středa se stala pro mnohé velkou výzvou. Ve 4:45 jsme se vydali již podruhé  k nejvyššímu vrcholu přivítat vycházející slunce.

Čvrtek nás přivítal rozlitým sluncem už od časného rána. Obě družstva sjezdovala dopoledne na Václaváku, odpoledne se první družstvo vydalo lesní stezkou na černou sjezdovku pod Petrovými kameny. Sjezdovka patřila jen nám, nikde ani živáčka! Po skončení výcviku na sklonku dne jsme si dopřáli vystup na vrchol hřebene k Petrovým kamenům. Odměnou nám byl úžasý rozhled na celou okolní krajinu. Krásný den plný nezapomenutelných zážitků byl zakončen diskotékou.

Šestý den byl závodní! Dopoledne probíhal dvoukolově závod ve slalomu, kdy všichni lyžaři zvládli trať na výbornou. Odpoledne se závodilo na běžkách o vítěze bílé stopy. Počasí nám opět přálo a děti si užily spoustu legrace…

V sobotu nadešel čas se s tímto kouzelným místem Jeseníků a s naší chatou Barborka po skvělém týdenním pobytu rozloučit…  Po sbalení všech věcí jsme se ještě před obědem vydali na poslední procházku na Praděd za jarního počasí a po obědě jsme se vydali ke svým domovům…

FOTO zde.

 


Zápisy do 1. tříd pokračují

Milí rodiče, zápisy do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 probíhají po dohodě až do konce dubna...

Více informací zde.


Foto z 10. reprezentačního plesu

Prohlédněte si fotky z plesu školy, který se konal 8. 3. 2019 v Obecním domě Družba v Karviné.....

Foto zde.


Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Zástupci škol karvinského okresu soutěžili 27. února v poslechu anglického textu a v konverzaci. Naši školu vzorně reprezentovali 2 žáci - V. K. a M. T. - v mladší i starší kategorii. V mladší kategorii získal náš reprezentant krásné 3. místo. Oběma soutěžícím blahopřejeme.


Městské kolo recitační soutěže

Dne 26. 2. 2019 se konalo městské kolo recitační soutěže. Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií podle věku.

Žáci reprezentující naši školu dosáhli vynikajících výsledků. V městském kole vybojovali  skvělí recitátoři z Pramenů prvé, druhé i třetí místo v kategoriích určených dětem od 1. do 5. třídy. Děkujeme všem účastníkům soutěže za reprezentaci školy, vítězům gratulujeme a postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí.


O pohár šumperského draka

Dne 24. 2. vyhráli naši chlapci z 2. S turnaj v ledním hokeji O pohár šumperského draka. Gratulujeme!


Pangea

Dne 21. 2. 2019 se 32 žáci naší školy od 4. do 9. tříd zúčastnili matematické soutěže Pangea.

Co je Pangea a jaká je její filozofie?
V dávných dobách prvohor a druhohor nebyly jednotlivé kontinenty rozdělené, ale existovaly jako jeden cele zvaný Pangea. Ten se později začal rozdělovat.
Matematická soutěž Pangea se tímto historickým vývojem naší planety nechala inspirovat a stanovila na jeho základě svůj cíl – znovusjednocení kontinentů. Jedná se o sjednocení a propojení milovníků matematiky, kteří v ní našli nejen užitek, ale především potěšení ze zkoumání a řešení různých matematických problémů. Pangea si dává za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa.
Letos se do této soutěže přihlásilo 45 787 žáků ze 473 českých škol.
Výsledky soutěže budou 1. dubna 2019 uveřejněny na webových stránkách www.pangeasoutez.cz.
Ceny soutěžícím věnuje SAR.


Karneval MŠ

Podívejte, jak si děti z naší školky užily včerejší karneval v Obecním domě Družba. Zažily spoustu zábavy a legrace!

Odkaz na FB Karviná i foto z karnevalu zde.


Biologická olympiáda v kategorii C

Dne 6. 2. 2019 se konalo školní kolo vědomostní soutěže Biologická olympiáda v kategorii C (pro 8. a 9. ročník), její výsledky najdete u paní učitelky Mgr. Šebestíkové a více v odkazu Projekty EVVO.

FOTO zde.


Recitační soutěž

Dne 5. 2. 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže. Vítězové postoupili do městského kola, které se bude konat 26. 2. 2019. Všem recitátorům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v městském kole.


Malování do sněhu

Žáci 5.A využili v hodině výtvarné výchovy sněhové nadílky k malování do sněhu. Na prostranství u školy vznikly povedené obrázky malované obarvenou vodou. Každá skupina byla právem hrdá na své dílo.

FOTO zde.


Biologická olympiáda v kategorii D

Dne 30. 1. 2019 se konalo školní kolo vědomostní soutěže Biologická olympiáda v kategorii D (pro 6. a 7. ročník), její výsledky najdete u Mgr. Šebestíkové a více v odkazu Projekty EVVO.


Lyžařský zájezd

V pondělí 28.1. se žáci 1. a 2. stupně naší školy zúčastnili jednodenního lyžařského zájezdu na Zlatníku – Krásné v Beskydech. Počasí nám přálo a i přes přerušované husté sněžení si děti maximálně užily jízdy na lyžích a snowboardu v čerstvém prašanu a na úplně prázdném kopci.

Děkujeme provozovatelům a obsluze vleku za skvělý zážitek a perfektní podmínky. Lyžím a sněhu zdar!

FOTO zde.


Příměstský tábor Veselá věda

Rádi objevujete a experimentujete? Pak neváhejte a přihlaste se na příměstský tábor Veselá věda! Tábor je určen pro malé badatele od 5ti do 12ti let, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd.

S jakými tématy pracovaly děti v minulých letech? Například při zkoumání vody jsme měřili nejen pH a určovali tvrdost, ale také zkoumali, kteří živočichové v okolí vody žijí a stavěli vodní mlýnky, abychom si vyzkoušeli sílu, jakou voda má i způsoby, jak ji využít v náš prospěch. Při práci s rostlinami si děti založily herbář, vyráběly léčivou mast i tinkturu, barvily látky rostlinnými barvivy. Letos je pro ně nachystán neméně zajímavý program.

Kromě pokusů je čas i na hry, odpočinek, prostě užívání léta a prázdnin.

Termín : Karviná 8.-12. 7.

  

 

 


Máme novou učebnu dílen

V tomto školním roce žáci nově využívají učebnu dílen. Bývalé prostory učebny výtvarné výchovy byly stavebně rozšířeny a zařízeny moderním nábytkem a nářadím pro výuku pracovních činností.

Učebnu dílen využívají žáci I. i II. stupně nejen pro výuku dílen, ale také pro výuku výtvarné výchovy. Učebna se změnila k nepoznání. Dílenské stoly, židle a pracovní nářadí voní novotou. Naši žáci si vyzkoušejí zhotovit jednoduché výrobky, ze kterých chceme na konci školního roku uspořádat výstavku. Kluci a holky si budou ověřovat svou zručnost a šikovnost, někteří z nich mohou být motivováni pro své případné budoucí povolání.

Podívejte se na fotografie zachycující novou učebnu dílen.


Poznávací hra k 750 letům Karviné má vítěze

Vítěznou se stala Základní škola a mateřská škola Prameny, která do konce výročního roku 2018 nasbírala největší počet razítek. Za tento úspěch obdržely všechny třídy ZŠ Prameny, dle vlastního výběru, zajímavou knihu českých rekordů a kuriozit. Gratulujeme!

Více informací a foto zde.


Lyžování v Bukovci

Na naší škole proběhlo lyžování pro prvňáčky. Děti od pondělí 7. 1. do pátku 11. 1. každý den lyžovaly s instruktory v Kempalandu Bukovec.

Mnoho dětí se naučilo lyžovat, někteří se v lyžování zlepšily. Sněhové podmínky byly výborné. Dětem se to moc líbilo. 

Fotky zde.


Knihovnická lekce

Ve čtvrtek 10. 1. se žáci třetího ročníku zúčastnili knihovnické lekce s názvem: „Ilustrátoři dětských knih“.

Mnohá jména, která zazněla, děti znali mj.: Adolf Born, Radek Pilař, Zdeněk Miler, Helena Zmatlíková, Josef Lada, Jiří Trnka atd. Zpestřením byla ukázka pohádky „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ a znělka „Večerníčka“ z roku 1965. Závěrem besedy byl kvíz, ve kterém děti uspěly na jedničku. Velkou odměnou jim rovněž byla prohlídka dětského oddělení, ze kterého si mnozí domu odnesli půjčené knihy. Děti se již opět těší na další návštěvu.


Foto z vystoupení našich žáků

Jak naše děti vystupovaly na vánočním jarmarku a zpívání s Deníkem....

Foto zde.


Vánoční kopaná

Dne 20. prosince se konal školní turnaj v kopané. Soupeřili mezi sebou žáci ze 7. až 9. ročníků. Ti nejlepší vyhráli dort.

Hrálo se každý s každým 2 x 5 minut.
POŘADÍ:
1. místo – 8.A
2. místo – 9.B
3. místo – 9.A
4. místo – 8.B
5. místo – 7.A

Všem blahopřejeme za pěkné sportovní výkony.


Burza hraček

Na školním účtu, který je zřízen pro humanitární účely, přibylo díky Burze hraček 9 250 Kč. Dík patří všem dětem, které hračku přinesly nebo si ji zakoupily.


Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 18. 12. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo 14 dětí ve 2 kategoriích. Žáci, kteří se umístili na 1. místě, budou školu reprezentovat v okresním kole v Havířově.

Jedná se o žáky V. K. ze 7. A a M. T. z 8. A.
Oběma soutěžícím budeme držet palce!!!


Hra Finanční svoboda

Dnes 18. 12. se vybraní žáci 8. ročníků seznámili s deskovou zážitkovou hrou Finanční svoboda. A o čem hra je? Jedním zahráním této deskové hry žáci simulovali 30 let finančních zkušeností a starali se o peníze mladé české rodiny.

Úkolem je v průběhu 30 let splnit cíle, které rodina má (např. rodinný dům nebo vysněná dovolená) a dosáhnout finanční nezávislosti.

Na hře je unikátní to, že popisuje realitu. Hráči používají běžné produkty jako podílové fondy, stavební spoření, pojištění nebo hypotéky a čelí stejným situacím jako v reálném životě – ztráta zaměstnání, invalidita nebo propady cen na finančních trzích.


FLORBAL – starší žáci

Dne 18. prosince se konalo finálové kolo ve florbalu starších žáků. Po postupu z předkola se účastnilo 6 týmů.

Akce se uskutečnila v hale ZŠ Petrovice.
Naše družstvo obsadilo celkově 6. místo.

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Olympiáda v českém jazyce

Dne 29. 11. 2018 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Obtížné úkoly z mluvnice a slohu řešilo 11 žáků osmých a devátých ročníků.

Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci. Výsledkové listiny budou k nahlédnutí u vyučujících českého jazyka. Vítězové pak budou reprezentovat naši školu v okresním kole.
Všem účastníkům školního kola děkujeme.


FLORBAL – mladší žáci

Tento týden se konalo finálové kolo ve florbalu mladších žáků. Po postupu z předkola se účastnilo 5 týmů. Akce se uskutečnila na hale Kovona – Karviná.

Naše družstvo 1x vyhrálo a 3x prohrálo a obsadilo 4. místo.

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


KONEČNĚ JSME SE DOČKALI, UŽ MÁME SLABIKÁŘE!

Ve čtvrtek 6. 12. dostali žáci 1. A a 1. B své slabikáře. Slavnostní předávání proběhlo v Regionální knihovně v Karviné za účasti rodičů dětí.

V knihovně děti přivítala p. ředitelka, p. zástupkyně a třídní učitelky. A pak přišlo překvapení! Slabikáře přišel dětem předat Mikuláš, čert a andělé. Na závěr slavnostního dopoledne děti čekalo ještě filmové představení v kině Centrum. Pohádka se všem moc líbila. Děkujeme!

FOTO zde.


SLABIKÁŘE PRO PRVŇÁČKY

Naši deváťáci vyrobili v hodinách výtvarné výchovy slabikáře pro své nejmladší spolužáky v prvních třídách.

Podívejte se, jak se jim povedly. Prvňáčci je dostanou na slavnostním předávání v Regionální knihovně v Karviné.

FOTO zde.


VÁNOČNÍ JARMARK 2018

Chcete si zpříjemnit vánoční čas? Odpočiňte si od předvánočního shonu a přijďte si poslechnout koledy a vánoční písničky v podání dětí z naší školy, které si pro vás připravily krátké programy v rámci vánočního jarmarku.

Děti vystoupí na Masarykově náměstí v Karviné – Fryštát vždy od 15.30 v těchto dnech:
1. ročník ……...17.12.2018
2. ročník ……… 11.12.2018
3. ročník ……….12.12.2018
4. ročník ……….10.12.2018
Srdečně zveme rodiče i širokou veřejnost.


VÁNOČNÍ FOTBÁLEK

Dne 20. 12. 2018 se koná Vánoční fotbálek pro žáky 7. až 9. ročníků...

Účastní se týmy složené z žáků dané třídy ( počet 5 – 7 ). Začátek akce v 9.00 a předpokládaný konec v 11.30.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, svačinku a dobrou náladu.


Filmové představení

Všechny děti 1. - 6. ročníků se mohou těšit na film Yeti: Ledové království, který se bude pro ně promítat 6. 12. v kině Centrum. Dětem SAR poskytne škola příspěvek ve výši 20 Kč.


Burza hraček

Podpoř prodejem své hračky humanitární akci na pomoc naší nemocné spolužačky. Tradiční burza hraček se uskuteční ve dnech 10. - 11. 12.


Darovanou hračku (knihu, hru…) přines p. uč. Skulinové ve dnech 3. – 7. 12. (2. stupeň) nebo třídní učitelce (1. stupeň).

Děkujeme všem!
                                                                                                                                      


Agro Hrádek 2018 (nové informace!)

První den pobytu jsme strávili na farmě Pod Filipkou, kde naši malí farmáři pomáhali s úklidem dřeva, přípravou sýrů a dokonale se seznámili s domácími zvířátky.Večer si vyráběli obálky na vzkazy a jmenovky na pokoje.

Dopoledne druhého dne jsme po rozdělení do tří skupin vyráběli sýry, krouhali a šlapali zelí a vytvářeli dřevěnou závěsnou dekoraci. Pro některé menší farmáře byla práce s vrtačkou a kladívkem jejich premiérou. Odpoledne jsme vyrazili po stopách šelem s průvodcem panem Jiřím. Celý den byl zakončen přednáškou o životě beskydských šelem, která byla doplněna záznamy z fotopastí. Nádherný den završilo překvapení v podobě výborného tvarohového koláče. 

Třetí den zvaný medový jsme se po výborné snídani pustili do štípání dřeva a výroby ptačích budek a krmítek. Po odpoledním klidu jsme pronikli do tajů výroby másla v novém i starém pojetí, předení na kolovratu a zdobení medových perníčků.

Čtvrtý den probíhal ve znamení splněných přání. Hospodář nás svezl na traktorové vlečce a koníci na svých hřbetech. K chuti nám přišly i párky opečené na ohni. Největším překvapením bylo večerní koupání v "Čerově kotli". Teď nám jen zbývá těšit se na poslední den....

FOTO zde.

 


TÝDEN ŘEMESEL

V týdnu od 5. 11. se žáci 5.A, 5.B, 8.A, 9.A a 9.B zúčastnili akce nazvané Týden řemesel na SŠTS v Karviné - Novém Městě a měli tak možnost prohlédnout si dílny, poznat řemesla, která se na škole vyučují a dále zhlédnout ukázky práce hasičů, vojáků, policie a mnohých dalších.

Všem účastníkům se návštěva na této škole moc líbila a mnohým jistě přispěje v jejich profesní orientaci.

FOTO zde.


ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Ve středu 7. 11. 2018 se uskutečnila Čtenářská dílna s rodiči. Zájemci z řad rodičů a žáků se v úzkém kruhu sešli se školní speciální pedagožkou v literární učebně. Děti si vyzkoušely hravou formou některé metody vhodné pro rozvoj čtení.

Rodiče děti sledovali při práci a současně se dozvěděli, jak mohou dětem pomoci při domácí přípravě. Každý žák si domů odnesl drobné dárky a náměty pro rozvoj čtení.
Všem rodičům patří velké uznání za zájem a čas strávený odpoledne ve škole.


ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

Rád by ses podíval do Anglie? Jsi žákem 5. - 9. ročníku? Tak neváhej! Naše škola pořádá zájezd do Anglie "S Harrym Potterem do Bradavic", který se uskuteční v květnu příštího roku.

Více informací se dozvíš z plakátu zde.


1. B

1. B a 100. výročí ČSR - Prvňáčci se ve čtvrtek (25. 10.) a pátek (26. 10.) dozvěděli něco o 28. říjnu. Seznámili se s vlajkou, znakem a hymnou ČR. Poslechli si také moderní píseň, která byla složena ke 100. výročí ČSR.

1. B a Halloween
Prvňáčci se během středečního dopoledne ( 31. 10.) dozvěděli něco o Dušičkách a Halloweenu. Mohli také přijít ve strašidelném kostýmu. Vyplňovali různé pracovní listy a podívali se také na krátkou pohádku. Dětem a rodičům děkuji za krásné masky.


ČTENÁŘSKÁ DÍLNA S RODIČI

Ve středu 7. 11. 2018 v 16,00 hod. proběhne v literární učebně školy akce Čtenářská dílna s rodiči. Akce bude zaměřena na žáky 2. a 3. ročníků a jejich rodiče.

Dílnou bude provázet školní speciální pedagožka. Rodiče se mohou seznámit s náměty činností, které podporují rozvoj čtenářských dovedností, zrakového a sluchového vnímání.
Děti si mohou společně s rodiči vyzkoušet některé techniky práce s textem a cvičení pro rozvoj smyslového vnímání. Cílem je vzbudit u dětí zájem o čtení, rozvíjet čtenářskou techniku a čtení s porozuměním.
V závěru se mohou rodiče poradit se školní speciální pedagožkou o obtížích, které děti trápí ve škole a při domácí přípravě.
Těším se na vaši návštěvu.
Renáta Helešicová
Školní speciální pedagožka

 


ŠPLH

Dne 24. října se konalo městské kolo ve šplhu. Akce se uskutečnila na ZŠ Mendelova – Karviná Hranice.

Naše škola soutěžila ve všech 4 kategoriích ( mladší 6+7, starší 8+9 ). Družstvo bylo tvořeno 3 startujícími.
Výsledky:
2. místo – starší děvčata
5. místo – mladší děvčata
7. místo – starší chlapci
8. místo – mladší chlapci

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Olympijský diplom

V pátek 26.10. proběhla druhá část sportovního Olympijského dopoledne pro žáky 1. stupně, tentokrát pod názvem Olympijský diplom.

Žáci soutěžili celkem v 8 disciplínách jako např. ve skoku z místa, člunkovém běhu, hlubokém předklonu aj.. Za výsledky v jednotlivých disciplínách získali body, které budou zaznamenány na Olympijském diplomu pro každého žáka zvlášť a výsledky budou porovnány s celorepublikovým průměrem. Žáci tak získají přehled, jak si vedou v porovnání s ostatními školami a dle jejich dosažených výkonů jim také bude doporučeno sportovní zaměření (např.silový typ, vytrvalostní, rychlostní apod.). Ti, kteří již získali Olympijský diplom v loňském roce, mohou porovnat své výkony vloni a letos....

Druhé Olympijské dopoledne se žákům opět velice líbilo!


Den zdravé výživy

Ve čtvrtek 25. 10. proběhl ve škole Projektový den zaměřený na zdravou výživu. Do projektu se zapojili všichni žáci naší školy.

Cílem projektu bylo zábavnou formou pochopit základy zdravého stravování, osvojit si správné stravovací návyky a získat uvědomění si odpovědnosti za vlastní zdraví.  Žáci získávali teoretické i praktické informace o zdravé výživě, společně  hodnotili, co je zdravé a prospěšné pro lidský organismus a jak je důležité jíst i ty potraviny, které patří mezi méně oblíbené, plnili úkoly v pracovních listech. Žáci mohli také zdravé potraviny, které připravily kuchařky naší školní jídelny a vyučující, ochutnat. Všechno bylo moc dobré – mrkvový koláč, řepový koláč, dýňová bábovka, celerová, mrkvová, fazolová, řepová, vločková pomazánka a další zdravé potraviny. Všem moc chutnalo.  Doufáme, že tento projekt pomohl dětem vytvořit povědomí o zdravé výživě a nasměrovat je k tomu, aby přemýšlely, jaké potraviny konzumují.  Velké poděkování patří všem, kteří se na dnešní akci podíleli.

FOTO zde.


Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče, v poslední době se opakovaně objevují ve škole vši. Žádáme vás, abyste dětem zkontrolovali hlavy, případně udělali potřebná opatření k odvšivení. Děkujeme.


100. výročí vzniku ČSR

100. výročí vzniku samostatného Československa si připomínají naši žáci i formou soutěží, které na škole proběhly.

Nejzdařilejší výtvarné práce si můžete prohlédnout na nástěnce v přízemí 2.stupně. V dějepisné soutěži prokázali nejlepší znalosti žáci Kristian, Daniel, Adam,Valerie a Aneta. Úspěšným blahopřejeme!


Exkurze do Státního archivu v Karviné

18.října navštívili žáci 6.ročníku výstavu k 750.výročí založení našeho města.Kromě toho se seznámili s významem archivu, který uchovává nejstarší písemné památky tohoto regionu.Rozšířili si tak vědomosti o historii města, ve kterém žijeme.


Exkurze v Semagu - 5. B

Děti z 5. B třídy navštívily pekárnu SEMAG v Havířově. Po našem příjezdu a přivítání jsme dostali na hlavu bílou čepičku a na tři hodiny jsme vyšli do prostor pekárny, kde jsme vše viděli na vlastní oči.

Kromě prohlídky na nás také čekalo těsto, ze kterého jsme si mohli vyválet rohlíky, housky a také uplést vánočku. Cesta zpátky do školy byla plná zážitků.

FOTO zde.

Video zde.


Prvňáčci na výstavě

Naši prvňáčci navštívili v úterý 9. 10. 2018 výstavu na ZUŠ Bedřicha Smetany, která je zaměřena k 750. výročí Karviné.

Děti se dozvěděly něco o karvinské historii, lázeňství, sportu, školství, kultuře či životním prostředí. Pro děti to bylo zajímavé a moc se jim to líbilo...


Přírodovědný klokan 2018

Ve středu dne 10. 10. 2018 se konalo (v rámci okresu i kraje) školní kolo vědomostní soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“, v kategorii KADET.

Otázky se týkaly různých přírodovědných oborů: matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis i všeobecné znalosti. Výsledky nejlepších 11 žáků najdete zde. Soutěže se účastnilo 18 vybraných žáků tříd VIII. A, VIII. B, IX. A a IX. B. Je třeba ocenit projevené vědomosti, snahu a přístup všech žáků v této nelehké vědomostní soutěži (v tabulce jsou uvedena jména a body 11 nejlepších žáků, soutěžící si ověří body a umístění u Mgr. Šebestíkové). Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. K soutěži Přírodovědný klokan fungují vlastní stránky, které jsou na stránkách Katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Informace o soutěži, výsledky minulých ročníků … najdete na stránkách www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan .

 Foto zde.


Plave celé město

Dne 3.10. žáci 1. a 2. stupně vzorně reprezentovali naši školu na sportovní akci "Plavecká soutěž měst", čímž podpořili město Karviná v celorepublikové soutěži. Všem zúčastněným děkujeme a gratulujeme k dosaženým výsledkům.


Olympijské dopoledne na Pramenech

Ve čtvrtek 27.9. proběhlo sportovní Olympijské dopoledne pro žáky 1.stupně, který je součástí Sazky Olympijského víceboje. Dnes žáci soutěžili pro zisk Odznaku všestrannosti celkem v 10 disciplínách jako např. v hodu míčkem, trojskoku, sprintu na 60 m, skoku dalekém...

Za výsledky v jednotlivých disciplínách získají body a podle dosaženého počtu obdrží bronzový, stříbrný, zlatý nebo dokonce diamantový odznak. Pro žáky, kteří nedosáhnou na bronzový odznak, bude připraven účastnický diplom. Ziskem bodů za výkony žáků 2. stupně bude naše škola zařazena do slosování o trénink s olympionikem.
V druhé polovině školního roku se konají po celé České republice okresní kola Sazka Olympijského víceboje, kde se soutěží v disciplínách Odznaku všestrannosti. Nejlepší sportovci tak mohou reprezentovat školu a postoupit dále do krajských kol a třeba i do republikového finále. 
Olympijské dopoledne se žákům velice líbilo a odměnou za jejich snahu byly jejich samotné výkony.
Již dnes se žáci těší na druhou část Olympijského víceboje, a tou budou disciplíny pro získání Olympijského diplomu, které se uskuteční v říjnu tohoto roku.

FOTO zde.


Přespolní běh

Dne 20. září se konalo městské kolo v přespolním běhu. Akce se uskutečnila v parku Boženy Němcové v Karviné.

Naše škola soutěžila ve všech 4 kategoriích ( mladší 6+7, starší 8+9 ).
Výsledky:
1. místo – mladší i starší děvčata
5. místo – mladší i starší chlapci

Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Sportuj ve škole

Hrát hry, zkoušet nové sportovní aktivity a zároveň se u toho bavit pohybem se svými spolužáky? To vše a mnohem víc čeká na holky a kluky díky projektu "Sportuj ve škole"!

Více informací se dozvíš z plakátu (klikni zde)


Šlape celá škola

Letošní akce Šlape celá škola proběhla v pátek 7. září. V rámci tohoto ročníku měly děti za úkol navštívit co nejvíc památek či zajímavých míst v našem městě.

Při svých toulkách městem plnily kritéria projektu Poznej své město. A tak se vydaly např. na Zámek Fryštát, ke Kostelu sv. Marka, do Lázní Darkov nebo ke Kapli sv. Anny s cílem nasbírat co největší počet razítek z návštěvy každého z míst. 


Prvňáky navštívil kouzelník...

Druhý den naše prvňáčky provázel kouzelník. Pro děti si připravil kovbojskou show plnou kouzel, soutěží a tanců. Na konci programu nás navštívili fotbalisté MFK Karviná, kteří dětem udělali radost malým dárkem a kartičkou se svým podpisem.


První den ve škole

Svůj první den ve škole dnes prožilo 23 prvňáčků z 1. A a 22 žáčků z 1. B. Prvňáčky a jejich rodiče jsme přivítali v atriu školy.

V úvodu pozdravila děti paní ředitelka a předala dětem maskoty tříd. Žáci 1. A dostali plyšovou rybičku a děti z 1. B budou třídou soviček. Prvňáčkům přijel popřát hodně úspěchů, samé jedničky a hodně kamarádů také náměstek  primátora města p. Hajdušík. Potom představily třídní učitelky žáčky svých tříd. Děti dostaly pamětní listy a dárečky, které jim předali naši deváťáci. 


Rozloučení s deváťáky

Ve čtvrtek 28. 6. proběhlo v salónku Regionální knihovny v Karviné rozloučení s deváťáky...Každému z nich přejeme hodně úspěchů při dalším studiu.

FOTO zde.


Ocenění žáci

V pátek 22. 6. proběhlo ve slavnostně vyzdobené jídelně vyhodnocení nejlepších žáků školy.

 Mezi oceněné se dostali nejen vítězové různých soutěží, pomocníci na akcích pořádaných školou, ale také ti, kteří jsou svým chováním vzorem pro ostatní. 22 nejlepších žáků obdželo z rukou ředitelky trička s logem školy. 

FOTO zde.


Seznam prvňáčků 2018/19

Seznam žáků budoucích prvních tříd ke stažení... rozklikni "Zobrazit více"....

Seznam zde.


OK vybíjená - starší žákyně

Dne 19. 6. 2018 se konalo okresní kolo ve vybíjené. Soutěž se uskutečnila na ZŠ Mendelova v Karviné 8.

Soupeřila 4 družstva. Naše děvčata 2 utkání prohrála a 1 utkání vyhrála.
Celkově obsadila 3. místo.
Všem zúčastněným děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 


Exkurze do Osvětimi

Žáci 9. ročníku se 30. května zúčastnili exkurze do koncentračních táborů Auschwitz a Birkenau. Prohloubili si své vědomosti o holocaustu a druhé světové válce.


Atletický čtyřboj – mladší žáci a žákyně

Dne 30. 5. 2018 se konalo městské kolo Atletického čtyřboje v atletice. Soutěž se uskutečnila na ZŠ Borovského.

Soutěžilo se v těchto disciplínách: 60m, vytrvalost ( 600m a 800m ), hod míčkem, skok daleký nebo skok vysoký.
Celkově obsadili chlapci 4. místo a děvčata 3. místo.
Všem zúčastněným děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.


Exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře

18. května se vypravili naši sedmáci na slovanské hradiště. Dozvěděli se mnoho zajímavého o životě Slovanů po příchodu do naší země.

Zkusili umlít obilí v žernovech, obléknout si středověkou drátěnou košili, střílet pomocí luku na terče. Zábavnou formou si tak rozšířili své znalosti z dějepisu.

FOTO zde.


Vítězové Karvinského talentu 2018

Jména vítězů jednotlivých kategorií, fotografie a videozáznam najdete po rozkliknutí "Zobrazit více"...

Vítězové zde.

FOTO zde.

VIDEOZÁZNAM finále Karvinského talentu zde.

VIDEOZÁZNAM TV Polar zde.


Mladý zahrádkář 2018

Soutěž Mladý zahrádkář /okresní kolo/ pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Karviné v pátek dne 11. 5. 2018 v odpoledních hodinách na KSVČ Juventus – Centrum Stanice přírodovědců v Karviné.

Za naši školu soutěžili žáci, a to: Vojtěch Kalfas a Karolína Paraničová /z VI.A/, Natálie Dohnalová a Andrea Martinková /obě z VII.A/, Markéta Biegońová /z VII.B/ a Nikola Čáliková /z IX.B/ (z celkového počtu 25 účastníků soutěže z 10 škol bývalého okresu Karviná). V mladší kategorii vynikající 2. místo získala naše Karolína Paraničová (přičemž na 1. místo ji chyběly pouhé 2 body!) a Vojta Kalfas skončil na krásném 4. místě (blahopřejeme); ve starší kategorii se sice děvčata neumístila, ale jako účastnice soutěže získala velice cenné zkušenosti pro příští léta. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Více informací a foto v rubrice Projekty - EVVO.


Okresní kolo v minifotbalu

Dne 4. 5. se v Orlové žáci 8. a 9.tříd zúčastnili okresního kola v minifotbalu a vybojovali pro naši školu krásné 3. místo za školami Dělnická z Karviné a Mládí z Orlové. Gratulujeme!

FOTO zde.


Dopoledne s čarodějnicemi

V pondělí 30. 4. žáci 1. S, 1. B a 3. A měli dopoledne na školním hřišti s čarodějnicemi.

Soutěžili jsme v různých sportovních i vědomostních disciplínách. Děti skákaly v pytli, létaly na koštěti, motaly klubíčka, házely na cíl, skládaly obrázky a počítaly příklady. Během dopoledne jsme měli krásné počasí a dětem se to líbilo:-)

FOTO zde.


Pohár Rozhlasu – starší žáci a žákyně, mladší žáci a žákyně

Dne 3. 5. 2018 se konalo městské kolo Poháru Rozhlasu v atletice. Soutěž se uskutečnila na ZŠ Borovského.

Starší žáci a žákyně

Soutěžilo se v těchto disciplínách: 60m, vytrvalost ( 800m a 1500m ), vrh koulí, skok daleký, skok vysoký a štafeta 4x60m.
Celkově obsadili chlapci 4. místo a děvčata 3. místo.
Reprezentovali: Barčáková, Szafarczyková, Janičáková, Riedlová, Iliadu, Špernogová, Tvrdíková, Szkatula, Herko, Waniek, Plánka, Pekala, Kročil, Halouzka, Křupala a Pokorný.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

FOTO zde.

Mladší žáci a žákyně


Dne 4. 5. 2018 se konalo městské kolo Poháru Rozhlasu v atletice. Soutěž se uskutečnila na ZŠ Borovského. Soutěžilo se v těchto disciplínách: 60m, vytrvalost ( 600m a 1000m ), hod míčkem, skok daleký, skok vysoký a štafeta 4x60m.
Celkově obsadili chlapci 5. místo a děvčata 4. místo.
Reprezentovali: Paraničová, Rosůlková, Zemánková, Barchanská, Chmielniaková, Dubovecká, Skalilová, Sembolová, Suchánek, Pavlík, Thinel, Monczka, Krejčí, Pietrasz, Popek a Hudeček.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

FOTO zde.


Kouzelnická škola v 1. A

V dnešní kouzelnické škole si malé čarodějky a čarodějové z I.A vyzkoušeli různé aktivity: poskládali si své skupinové čarodějky, kterým vymysleli jména, zazpívali si čarodějné písničky, vypočítali kouzelné příklady a nechyběla ani kouzelná zaklínadla a let na koštěti.

Za svou práci obdrželi čarodějnické vysvědčení. Všichni uspěli na výbornou. Podívejte se zde.

Kromě toho se můžete podívat i na fota z návštěvy výstavy k 750.výročí Karviné, kterou jsme navštívíli 13.4.2018, kde se děti seznámily nejen se znakem našeho města, který si po návratu vybarvily, ale i se střípky z historie a současnosti.

Foto zde.

Doplněno fotkami z akcí proběhlých v průběhu březen - duben: bruslení, Velikonoční vláček a dopoledne s H. Ch. Andersenem, kdy se děti seznámily s pohádkou o cínovém vojáčkovi a pohádkou J.Čapka Jak si pejsek a kočička pekli dort.

 

 


Návštěva Světa techniky

Ve dnech 26. a 27. dubna navštívily oba deváté ročníky Svět techniky v Ostravě. Nejprve byli žáci rozděleni na skupiny a věnovali se učebním modulům.

Jedna skupina na téma Záhada jaderné elektrárny, kdy se seznámili s tím, jak jaderná elektrárna  funguje a dozvěděli se, co je radiace, jak ji změřit nebo se proti ní chránit. Druhá skupina se v přírodovědné laboratoři učila práci s mikroskopem a pozorovala  jednobuněčné organismy na téma Žijí tady s námi! Poté se obě skupiny společně vydaly na prohlídku Velkého světa techniky a prohlédly si expozice s názvem Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody.

FOTO zde.


Pythagoriáda

Dne 26.4. 2018 žáci 5., 6., 7. a 8. tříd řešili úlohy matematické soutěže „Pythagoriáda“.

Do soutěže se zapojilo 13 žáků 5.ročníku, 6 žáků 6.ročníku, 5 žáků 7.ročníku a 5 žáků 8.ročníku. Žáci měli vyřešit 15 úloh, ve kterých museli uplatnit správný úsudek a logické myšlení.
A jak si soutěžící vedli? Umístění v jednotlivých ročnících vám sdělí vyučující matematiky.
Ceny výhercům věnuje SAR!

Foto zde.


Studánka Prameny 2018

Naše škola je zapojena do projektu Studánka a soutěže Živá voda. V našem regionu se nachází taková studánka, která byla v únoru 2018 „pokřtěna“ jménem Studánka PRAMENY. Budou se o ni starat žáci naší školy.

Členové školního Ekotýmu ji navštívili ve středu 25. 4. 2018 v odpoledních hodinách i v rámci projektu ke Dni Země a přispěli svým dílem k tomu, že Studánka Prameny je krásně upravená, stejně jako její okolí (posbírali to, co přírody rozhodně nepatří, ometli pavučiny…). Foto zde.

 


Eco Games 2018

V pátek 20.dubna se 2 týmy žáků z 1. stupně naší školy zúčastnily jazykovědné soutěže Eco Games 2018, která se uskutečnila na ZŠ Borovského. Každý tříčlenný tým tvořili po jednom žáci z 3., 4. a 5.ročníku, kteří byli vybráni vyučujícími AJ a znalostmi v malém školním předkole.

Soutěžící si v různých disciplínách na 9 stanovištích vyzkoušeli znalosti slovní zásoby, hláskování, popis zvířat, poslechové aktivity a komunikační dovednosti při setkání s cizincem. Některé aktivity byly spojené s pohybem. I když naši žáci neskončili na stupních vítězů, reprezentovali naši školu čestně a vyrovnaně a soutěž se jim líbila. Velmi dobře si vedli např. v hláskování. Oba týmy získaly celkově shodný počet bodů. Na průběh soutěže se můžete podívat zde (foto) a na https://karvinsky.denik.cz/zpravy_region/kdyz-anglictina-deti-bavi-rady-tak-mluvi-a-chteji-se-take-ucit-20180420.html

Foto zde.


Minikopaná

Dne 24. 4. 2018 se konalo městské kolo v minikopané. Soutěž se uskutečnila na ZŠ Prameny a ZŠ U Lesa Karviná za účasti 8 škol.

Skupina B:
ZŠ Prameny – ZŠ U studny – 3:0
ZŠ Prameny – ZŠ Dělnická – 1:4
ZŠ Prameny – ZŠ Majakovského – 4:0
Semifinále:
ZŠ Prameny – ZŠ Borovského – 1:0
Finále:
ZŠ Prameny – ZŠ Dělnická 0:2
Celkově jsme obsadili vynikající 2. místo a postoupili do okresního kola.
Reprezentovali: Plánka, Pekala, Kročil, Halouzka, Szkatula, Křupala, Kalisz, Pokorný a Pietrasz.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

FOTO zde.


Den Země

Statutární město Karviná připravilo pro všechny základní školy ve městě 5. ročník soutěže v rámci třídění odpadů.

Letošní ročník měl název RECYKLOVANÝ ORCHESTR. Úkolem bylo vyrobit hudební nástroje a zahrát na ně písničku.

Naše škola se do této akce ke Dni Země 2018 rovněž zapojila.

Foto zde.


Okresní kolo BIO olympiády kategorie C

V pondělí dne 23. 4. 2018 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C /pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ a 3. a 4. roč. víceletých GY/ na téma: „POHYB“.

Této nelehké vědomostní soutěže se ve 4 oborech (testy, laboratorní úkol, poznávačka rostlin, poznávačka živočichů + nutností vypracovat před samotnou soutěží tzv. vstupní úkol) zúčastnilo 19 žáků ZŠ a studentů GY a z toho bylo pouhých 8 úspěšných řešitelů (úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 60% a více z celkového počtu 163 bodů, tj. 97,8 a více bodů). Nejlepší soutěžící na prvních čelných místech v tabulce postupují do krajského kola této soutěže, které se bude konat 17. 5. 2018 v Ostravě. Gratulujeme.

Výsledková listina k nahlédnutí zde.

Poděkování všem účastníkům soutěže, porotě, organizátorům.

FOTO zde.


3. ročníky

Žáci 3. ročníků a jejich školní akce....

12. 4. žáci z 3. ročníků navštívili ZUŠ, kde si pro nás připravili koncert s názvem Veselá teorie. Foto zde.

V pátek 13. 4. na prvním stupni proběhl Žlutý pátek. Foto zde.

V pátek 20. 4. 3. A navštívila výstavu k 750. výročí Karviné na ZUŠ. Foto zde.


Hokejbal proti drogám

Dne 17. 4. 2018 se konalo okresní kolo v hokejbalu. Soutěž se uskutečnila na SPŠ Karviná.

Naše družstvo se střetlo proti ZŠ U Studny. Po jednoznačném vítězství se radovalo z postupu do krajského kola.
Reprezentovali: Plánka, Pekala, Popek, Tamáš, Figura, Pfeifer a Suchánek.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 FOTO zde.


Okresní kolo BIO olympiády kategorie D

Ve čtvrtek dne 12. 4. 2018 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D /pro žáky 6. a 7. roč. ZŠ a 1. a 2. roč. víceletých GY/ na téma: „POHYB“.

Výsledková listina zde.

Více informací v rubrice Projekty - EVVO.

 FOTO zde.


Finále karvinských her finanční gramotnosti

V tomto školním roce si na karvinských školách žáci zahráli deskovou hru „Finanční svoboda“, nejlepší se pak zúčastnili finále dne 10.4. 2018 v obecním domě Družba. Naší školu reprezentovalo 12 žáků osmých tříd.

Žáci si ve dvoučlenných týmech vyzkoušeli roli finančních poradců, s danými rodinami prožili 30 let života a pomohli jim splnit vysněné cíle – rodinný dům, luxusní zahraniční dovolená a v 60 letech finanční nezávislost. Při simulaci reálného života pracovali např. s akciemi, stavebním spořením, spotřebitelským úvěrem a různými pojištěními a odnesli si tak cenné poznatky.

FOTO zde.


H. Ch. Andersen v 1. B a 3. A

H. Ch. Andersen v 1. B: Děti během dopoledne s H. CH. Andersenem skládaly příběh od J. Čapka - Povídání o pejskovi a kočičce. Podívali jsme se na pohádku. Následně jsme pracovali ve skupinách a skládali jsme daný příběh, který jsme doplnili o krásně vybarvené omalovánky. Děti to moc bavilo.

H. Ch. Andersen v 3. A : V pátek 6. 4. na prvním stupni proběhlo dopoledne s H. CH. Andersenem. Děti shlédly pohádku Statečný cínový vojáček a následně pracovaly na pracovním listě. Poté jsme se zaměřili na Josefa Čapka a jeho Povídání o pejskovi a kočičce. Podívali jsme se na  2. kapitoly a následně jsme luštili křížovky a osmisměry. Děti si s sebou domů donesly projekt z celého dopoledne.

FOTO zde.


Návštěva knihovny

28. 3. děti z třetích tříd navštívily knihovnu, kde pro ně byla připravena zajímavá knihovnická lekce Žáček žáčků.

FOTO zde.


Kopřivnický puk

Naši malí hokejisté opět dosáhli vynikajícího výsledku a v turnaji o " Kopřivnický puk" obsadili skvělé 2. místo.

Hokejisté naší školy byli za své skvělé úspěchy odměněni slevovou poukázkou do obchodu SPORTISIMO.

Blahopřejeme!


Turnaj v sálové kopané

5. 4. 2018 proběhl na ZŠ U Studny turnaj v sálové kopané. Turnaje se zúčastnilo 8 karvinských škol.

V této silné konkurenci se naši žáci z 5. ročníků umístili na 1. místě, když hladce porazili všechny přítomné školy. Blahopřejeme našim sportovcům za výborný výkon a umístění.

FOTO zde.


Projekt Krokus

Naše škola se opět zapojila do projektu Židovského muzea v Praze s názvem KROKUS. Cílem je připomenout žákům problematiku holocaustu a prohloubit jejich povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti.

 

 Foto zde.

V atriu školy jsme tedy vysadili žluté krokusy, jejichž květy budou připomínat Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit. Sázením krokusů si připomínáme děti, které zahynuly a díky tomu se na ně nezapomíná...


Kid´s athletics a turnaj o Pohár primátora

Dne 27. 3. se žáci 1. stupně zúčastnili atletické soutěže KID´S ATHLETICS na ZŠ a MŠ Borovského. Dne 24. 3. vybojovali naši žáci 1. místo v hokejovém turnaji o POHÁR PRIMÁTORA.

 

 

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
FOTO KID´S ATHLETICS  zde. Další foto zde.
FOTO POHÁR PRIMÁTORA zde.


Velikonoční kraslice

Dne 26. března proběhla výstava a soutěž "O nejhezčí velikonoční kraslici", kterou žákovská rada vyhlásila v únoru. Žáci všech tříd si během dopoledne prohlédli kraslice, které vyrobili.

Členové žákovské rady pak vybrali tři kraslice, které se jim nejvíce líbily. A úkol to byl opravdu nelehký. Všechny kraslice byly moc hezké, každá něčím originální. Všem, kteří se do soutěže zapojili, patří velká pochvala za jejich snahu. Vyhlášení vítězů proběhne po velikonočních prázdninách.

FOTO zde.


Městské kolo ve vybíjené - mladší žákyně a starší žákyně

Dne 22. 3. 2018 se konalo městské kolo ve vybíjené mladších žákyň. Soutěž se uskutečnila na ZŠ Mendelova za účasti 8 škol.

Naše děvčata hrála ve skupině B proti ZŠ U Lesa, ZŠ Školská a ZŠ Družba. Ve 3 utkáních bojovaly, ale nakonec se jim do finále nepodařilo postoupit.
Reprezentovaly: Skalilová, Barchanská, Sembolová, Minarčíková, Šedivá, Šokalová A., Paraničová, Ščotková, Jurčíková, Šokalová M., Zemánková a Vařáková.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

FOTO mladší žákyně zde.

 

Dne 27. 3. 2018 se konalo městské kolo ve vybíjené starších žákyň. Soutěž se uskutečnila na ZŠ Mendelova za účasti 10 škol.
Naše děvčata hrála ve skupině B proti ZŠ U Studny, ZŠ Školská, ZŠ Petrovice a ZŠ Borovského. Ve 4 utkáních ani jednou neprohrály, skupinu vyhrály, a postoupily do bojů o vítězství.
V něm porazily ZŠ U Lesa a ve finále Gymnázium. Celkově jsme turnaj bez porážky vyhrály a obsadily 1. místo, s postupem do okresního kola.
Reprezentovaly: Barčáková, Szafarczyková, Mullerová, Iliadu, Kollárová, Čáliková, Špernogová, Melecová, Janičáková, Riedlová a Ivanovičová.
Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy.


Finalisté Karvinského talentu 2018

Do finále Karvinského talentu 2018 postupují....

Postupová listina zde.

Foto z předkola Karvinského talentu (20. 3.) zde.


Matematický klokan

Dne 16. 3. 2018 se 30 žáků naší školy zapojilo do mezinárodní soutěže „Matematický klokan“. Jak název napovídá, soutěž vznikla v Austrálii a rozšířila se do celého světa.

Vyřešit zajímavé úlohy mohou už žáci od 2. tříd, protože soutěž je rozdělena do několika kategorií, a to: CVRČEK (2. a 3. roč.), KLOKÁNEK (4. a 5. roč.), BENJAMÍN (6. a 7. roč.) a KADET (8. a 9. roč.).
Jména výherců se dozvíte u p. uč. Němcové.
Všem gratulujeme!

Ceny výhercům věnuje SAR.

FOTO zde.


Letní příměstský tábor Veselá věda

Pátým rokem pořádá letos nezisková organizace Veselá věda kromě kroužků také příměstský tábor. Tábor je určen pro malé badatele od 5ti do 12ti let, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky.

 

S jakými tématy pracovaly děti v minulých letech? Například při zkoumání vody jsme měřili nejen pH a určovali tvrdost, ale také zkoumali, kteří živočichové v okolí vody žijí a stavěli vodní mlýnky, abychom si vyzkoušeli sílu, jakou voda má i způsoby, jak ji využít v náš prospěch. Při práci s rostlinami si děti založily herbář, vyráběly léčivou mast i tinkturu, barvily látky rostlinnými barvivy. Letos je pro ně nachystán neméně zajímavý program.

Kromě pokusů, které provádíme uvnitř i v terénu je čas i na hry, odpočinek, prostě užívání léta a prázdnin.

Tábory jsou pořádány v řadě měst po celé ČR, konkrétní termín pro Karvinou je 16. - 20. 7.

Další informace:

Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8:00 do 16:00. Je zajištěn teplý oběd a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet.

Cena tábora je 390,- / den, tj. 1950,- / týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny, poté cena jednoho dne je 490 Kč. Registrace : https://tabory.veselaveda.cz/registrace.php

Více informací na www.veselaveda.cz


Lyžařský kurz (nové foto!)

Tak jsme si lyžák užívali...

Foto zde.


Pangea

Dne 27. 2. 2018 se 30 žáků naší školy od 4. do 9. tříd zúčastnilo matematické soutěže Pangea.

Co je Pangea a jaká je její filozofie?
V dávných dobách prvohor a druhohor nebyly jednotlivé kontinenty rozdělené, ale existovaly jako jeden cele zvaný Pangea. Ten se později začal rozdělovat.
Matematická soutěž Pangea se tímto historickým vývojem naší planety nechala inspirovat a stanovila na jeho základě svůj cíl – znovusjednocení kontinentů. Jedná se o sjednocení a propojení milovníků matematiky, kteří v ní našli nejen užitek, ale především potěšení ze zkoumání a řešení různých matematických problémů. Pangea si dává za úkol propojit a porovnat znalosti žáků a studentů v různých zemích celého světa.
Tato soutěž probíhá současně v 17 zemích Evropy. Zaregistrovalo se 403 285 účastníků.
Výsledky soutěže budou v krátké době uveřejněny na webových stránkách www.pangea-edu.cz.
Ceny soutěžícím věnuje SAR.

Foto zde.


Okresní kolo olympiády AJ

V okresním kole Olympiády v Aj naši školu reprezentoval ve II. kategorii Filip Č., který obsadil krásné 4. místo.

V I. kategorii bojoval s žáky 7. tříd náš šesťák Vašek K., kterému na vítěze chybělo jen 3,5 bodu. Ve velice těsné konkurenci tak obsadil 8. místo.
Oběma gratulujeme!!


ZOH 2018 v 3. A

Během jednoho týdne jsme se dozvěděli něco o historii olympijských her. Vyhledávali jsme informace o zimních sportech.

Pracovali jsme na pracovních listech, kde jsme se například dozvěděli jména maskotů. Zimní olympijské hry nás doprovázely v matematice i českém jazyce. Nakonec jsme si každý vytvořili maskota, olympijské kruhy a piktogram jednoho ze sportů. Olympijský týden jsme ukončili v pátek, kdy jsme také fandili našim českým hokejistům.

FOTO zde.


Návštěva Olympijského parku v Ostravě (naše děti v reportážích ČT!)

Žáci ZŠ a MŠ Prameny byli, jako jediní z města Karviné, poctěni pozváním a možností účastnit se Olympijského festivalu v Olympijském parku Ostrava 2018.

Zde si mohli vyzkoušet spoustu sportovních disciplín jako např. běh na lyžích, biatlon, curling, krasobruslení, lední hokej či rychlobruslení nebo si zblízka prohlédnout závodní čtyřbob, skeleton a saně.

Žáci 1. stupně také odpovídali na otázky. Komu? Olympijskému vítězi ze Salt Lake City z roku 2002 Aleši Valentovi!!!

ODKAZ NA REPORTÁŽE ČT Z OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU ZDE. (Zhlédni dny naší návštěvy 21. - 22. 2.)

FOTKY z 21. 2. 2018 ZDE.

FOTKY z 22. 2. 2018 ZDE.

Další fotky z druhého dne zde.


Svět techniky

Obě 8. třídy navštívily výstavu Svět techniky v areálu Dolních Vítkovic v Ostravě. Žáci se seznámili s technickými vynálezy od parního stroje až po současnost a všechny interaktivní exponáty si rádi vyzkoušeli.

Poté ve vzdělávacím programu Šifrování poznali historii
utajovaných zpráv a naučili se zakódovat i rozšifrovat zprávu.

FOTO zde.


Recitační soutěž - městské kolo

V pondělí 19. 2. 2018 vybraní žáci reprezentovali naši školu v městském kole recitační soutěže, která se konala v DDM Juventus.

Letos poprvé měli možnost se zúčastnit i recitátoři z 1. tříd. Naše 1. třídy zastupovala Eliška S. z I. A, která získala ve své kategorii 1.místo. Blahopřejeme.

FOTO zde.


Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 31. 1. 2018 se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém Tomáš Kročil z IX. B obsadil 6. místo z celkového počtu 77 účastníků. Gratulujeme k pěknému umístění.


Červený pátek

Dnes měly děti na 1. stupni "Červený pátek"...

Více foto zde.


Valentýn v 1. A

Dnešní dopoledne jsme plnili různé valentýnské úkoly: vyhledávali jsme slabikové souřadnice, doplňovali písmenková srdíčka, řešili srdíčkové řetězy a řady, počítali srdíčkové příklady.

Za splněné úkoly jsme získali srdíčka, která jsme proměnili za malou odměnu do žákovské knížky.

FOTO zde.


Olympijský festival 2018 v Ostravě (nově ke stažení reportáže ČT!)

V těchto dnech probíhá Olympijský festival v Ostravě při příležitosti konání ZOH 2018 v Pchjongčchangu. Žáci naší školy, byli jako jediní z města Karviné, vybráni k účasti na tomto sportovním klání ve dnech 21. - 22. 2. 2018.

Budou tak mít možnost změřit si síly s žáky ostatních škol v různých sportovních disciplínách  a zároveň si vyzkoušet i neobvyklé či méně dostupné sporty.  Žáci 4. B v hodině pracovních činností vyrobili pro organizátory celé akce děkovné kartičky, které jim budou předány v den příjezdu.

ODKAZ NA REPORTÁŽE Z OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU ZDE.

 


Plavání 1. stupně

Jak se dětem z 1. stupně líbilo na výukových hodinách plavání....

Fotky zde.


Foto z reprezentačního plesu

Fotoalbum z reprezentačního plesu naší školy, který se konal 9. února v Kulturním domě Družba, si prohlédněte...

ZDE....


Školní kolo BiO, kategorie C

Dne 30. 1. 2018 se konalo školní kolo vědomostní soutěže Biologická olympiáda v kategorii C (pro 8. a 9. ročník), její výsledky najdete u paní učitelky Mgr. Šebestíkové a více v odkazu Projekty EVVO.

FOTO zde.


Recitační soutěž

Dne 30.1. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 5. až 9. tříd. Této soutěže se zúčastnilo celkem 18 recitátorů.

První místo obsadila Izabela L. ze 7. B, na druhé příčce se umístili Matěj K. a Patrik K. z 5. A a třetí místo zaujala Kristýna G. z 9. B. V městském kole nás budou reprezentovat I. Lipková, M. Klus a P. Kukucz. Přejeme jim mnoho úspěchů a málo trémy.


Školní kolo BiO, kategorie D

Dne 23. 1. 2018 se konalo školní kolo vědomostní soutěže Biologická olympiáda v kategorii D (pro 6. a 7. ročník), její výsledky najdete u paní učitelky Mgr. Šebestíkové a více v odkazu Projekty EVVO.

FOTO zde.


Informace z redakce Deník

Tabla prvňáčků, která v rámci projektu Naši prvňáčci, vycházela v Deníku každou středu, se stala hezkou památkou pro děti, jejich rodiče a další rodinné příslušníky.

Jelikož se projekt opravdu vydařil a přinesl velkou řadu pozitivních reakcí, zástupce redakce se rozhodli, že v každém okrese vydají všechny fotografie ještě jednou, a to v souhrnné příloze. Ta bude součástí Deníku už příští středu 31. ledna.

 


Matematická olympiáda

Nejlepší matematici 5. tříd řešili 24. 1. 2018 úlohy II. kola matematické olympiády.

Svého úkolu se všichni zhostili se ctí, nejlépe si s náročnými úlohami poradil Matěj K. z 5. A.
Ve stejný den se konalo okresní kolo matematické olympiády pro 9. ročník, do kterého z naší školy postoupila Barbora I. z 9. B.
Všem řešitelům blahopřejeme!
Ceny do soutěže věnoval SAR.


Jak si žáci naší školy připomínají 750. výročí založení Karviné

V týdnu od 15. do 19. ledna jsme v hodinách výtvarné výchovy kreslili obrázky Karviné. Podívejte se, jak se žákům dařilo...

22. 1. pak proběhla dějepisná soutěž v 7. až 9. ročníku, které se zúčastnilo 18 dětí. Nejúspěšnější byli Kristian a Daniel z 8. B. Jen o bod méně získaly Adéla a Karolína Ch. ze 7. A.

FOTO  zde.


1. A - Ohlédnutí za prosincem

Prosinec přinesl žáčkům z 1. A mnoho překvapení. Slavnostně jim byly předány Slabikáře, ve třídě je následující den čekala mikulášská nadílka. V balíčku se sladkým překvapením bylo i pero, na které se všechny děti moc těšily.

Všichni byli pasováni na písaře. Poslední den před Vánocemi si děti vzájemně ochutnaly cukroví, společně jsme si zazpívali koledy a rozdali malé dárky.

Foto zde.


750. výročí založení Karviné

K 750. výročí založení našeho města byla 10. ledna 2018 slavnostně otevřena primátorem Janem Wolfem výstava v Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné.

Jednotlivé expozice k dějinám i současnosti města připravovaly karvinské základní školy. Část Z historie realizovala naše ZŠ Prameny ve spolupráci se ZŠ U Studny. Veřejnost si bude moci prohlédnout prostorové, audiovizuální a interaktivní exponáty již od 1. února letošního roku.

FOTO zde.

Videozáznam TV POLAR zde.


Olympiáda Čj

Dne 12. 12. 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Obtížné úkoly z mluvnice a slohu řešili žáci osmých a devátých ročníků.

Nejvíce bodů získali Lucie Bizoňová (24 b) z 9.B, Tomáš Kročil (18 b) z 9.B a Kristýna Matuszková (18 b) z 8.A. L. Bizoňová a T. Kročil budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se koná 31.1. 2018. Další úspěšní řešitelé jsou:
Filip Čech z 9.B – 3. místo
Marek Owcarzy z 9.B - 3. místo
Jan Herko z 9.A - 3. místo
Nela Minarčíková z 8.B - 4. místo
Natálie Kasalická z 9.A - 4. místo
Všem účastníkům děkujeme a vítězům přejeme mnoho úspěchů v okresním kole.


Naši žáci v TV Šlágr

Naši žáci Patrik Konstantinos Kladiva ze třídy 3. A a Tereza Urbančíková ze 4. A se v srpnu 2017 zúčastnili natáčení silvestrovského pořadu televize Šlágr.

V podání Patrika zazněla 31. 12. 2017 na silvestrovské show v televizi Šlágr píseň Ne pětku ne a Terezka zvedla z židlí svou písní Babičko, nauč mě charleston na taneční parket nejen všechny dámy. Ke našim zpěvákům se připojila také Ema Marchewková z Gymnázia, která zazpívala píseň Jak silná mám tu stát. Všichni naši účinkující jsou finalisty pěvecké soutěže Karvinský talent 2017.

Videa z natáčení zde: Ema Marchewková

                                Tereza Urbančíková


Kalendář 2018 – poděkování

V minulém týdnu dne 4. 1. 2018 dostala naše škola od sdružení vzdělávacího centra TEREZA PRAHA poděkování za práci v loňském projektu Menu pro změnu. ..

Toto vše v podobě krásného Kalendáře na rok 2018 (do kterého byl vybrán i příspěvek za naši školu). Foto zde.

 

 

 


Soutěž v anglickém jazyce

Tři vítězové II. kategorie školního kola Olympiády v Aj se zúčastnili soutěže Christmas Chatterbox na Gymnáziu J. Šabršuly.

V silné konkurenci dětí, z nich některé žijí v bilingvních rodinách, nejlépe obstál Filip Čech (9. B).
Mezi 38 soutěžícími obsadil 7. místo.
Filip bude naši školu, spolu s vítězem I. kategorie Vaškem Kajsturou, reprezentovat také 23. února v okresním kole Olympiády v Aj v Havířově.

                                 


Prosinec u prvňáčků

Modelovali jsme slova z plastelíny. V 1. A jsme si vyzkoušeli zábavnou hodinu Malujeme vánoce s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem a navštívili v muzeu besedu o lidových vánočních zvycích...

S 1. A a B jsme si připravili na 14. 12. 2017 vánoční vystoupení na náměstí v Karviné – Fryštátě. Před prázdninami jsme si všichni prvňáčci  zasportovali v házenkářské hale, kde si pro nás hráči házené připravili Vánoční hrátky s míčem.

Fotky: Prosinec v 1. A

      Vánoční hrátky s míčem

      Vánoční vystoupení


Burza hraček

Na školní účet, který byl založený pro humanitární účely, přibylo díky Burze hraček 8 620 Kč. Děkujeme všem žákům, kteří se do této akce zapojili.

FOTO zde.


Vánoce v 3. A

Děkujeme za dárečky...


Vánoční vystoupení 3. ročníků

Podívejte se na fotky...

FOTO zde.


Finanční svoboda

Ve dnech 20. - 21. 12. se vybraní žáci 8. ročníků zúčastnili projektových dnů hraní deskových her Finanční svoboda.

Smyslem hry bylo radit v průběhu třiceti let tříčlenné rodině, jak naplnit jejich cíle: pořídit si vlastní byt či dům, koupit si bazén, dovolenou...  A závěrečným cílem bylo dosáhnout finanční nezávislosti v 60 letech, což reprezentuje určitou naspořenou sumu. Žáci se v týmech touto finanční simulací reálného života české rodiny nejen spoustu dozvěděli, ale i skvěle pobavili.

FOTO zde.


Vánoční setkání se seniory

20. 12. proběhlo vánočního setkání se seniory v Domě seniorů POHODA v Orlové...

Děkujeme p. Kovárovi, který se svým synem předal přáníčka a svícny pro klienty domova. Dárečky vytvářely děti ze třídy 3. A. 

Foto zde.


9. A v Muzeu Těšínska

V tomto předvánočním čase navštívili žáci 9.A Muzeum Těšínska a strávili v něm příjemné chvíle povídáním o tradicích a lidových obyčejích, které se dodržovaly na našem území v období Vánoc a Adventu.

FOTO zde.


Těšíme se na Vánoce

Jak se děti z 3. A třídy těší na Vánoce....

FOTO zde.


Dějepisná olympiáda

Ve čtvrtek 14. prosince proběhlo na naší škole školní kolo olympiády z dějepisu.Žáci 9.ročníku poměřili své znalosti o období první republiky.

Nejúspěšnější byli:


IX.A:1.místo: Jan Herko
2.místo:Natálie Kasalická
3.místo:Pavel Nepivoda
IX.B:1.místo:Kristýna Barčáková
2.místo:Marek Owczarzy
3.místo:Tomáš Kročil

V okresním kole nás bude 17.ledna reprezentovat Kristýna Barčáková, která získala nejvyšší počet bodů.Přejeme Kristýně hodně úspěchů.

FOTO zde.


Olympiády anglického a českého jazyka

13. 12. 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce...

Anglický jazyk

Účastníci byli rozděleni do dvou kategorií.
V I. kategorii obsadili přední místa :
1. Václav Kajstura - 6. A
2. Rostislav Krippner - 7. B
3. Jan Uhrin - 6. A

Ve II. kategorii pro 8. a 9. ročníky zvítězili žáci z 9. B :
1. Filip Čech
2. Tomáš Kročil
3. Ondřej Blahuta

Všichni 3 vítězové z 9. třídy budou soutěžit v Aj také 19. 12. na Gymnáziu Jana Šabršuly v soutěži Chatterbox v Orlové - Lutyni.
Jejich komunikační schopnosti tam vyhodnotí profesoři, pro něž je angličtina rodným jazykem.
Václav Kajstura a Filip Čech budou reprezentovat naši školu v okresním kole Konverzační soutěže v Aj v Havířově.
Všem našim soutěžícím přejeme hodně úspěchů.

Český jazyk

Dne 12. 12. 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Obtížné úkoly z mluvnice a slohu řešilo 15 žáků osmých a devátých ročníků. Vyhlášení vítězů proběhne v lednu. Tito žáci pak budou reprezentovat naši školu v okresním kole.
Všem účastníkům školního kola děkujeme.


Farmářské trhy

13. 12. 2017 zazněly na náměstí v Karviné známé vánoční písně a koledy v podání žáků 3. B na farmářských trzích...

Doufáme, že se nám podařilo navodit správnou atmosféru a všichni se už těšíme na vánoční svátky.
Přejeme všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018:-) 

Fotky zde.

 

 


Nejlepší sběrači

V tomto školním roce 2017/2018 jsme znovu zásobili chráněné dílny Charity sv. Alexandra v Ostravě tentokrát opravdu úctyhodným množstvím 164 kg víček. Nejlepší sběrači....

1. místo - Pukowiecová Nela  1. B   12800 ks

2. místo Horsinková Julie 2. B    4700 ks

3. místo Macháček Jan  9. A   3560 ks

4. místo Bednářová Kristýna  3. B   3500 ks

5. místo Szebesta Adam 3. B  2550 ks

FOTO zde.


Mikulášské nadělování...

Dnes 6. prosince se konalo pro 1. stupeň naší školy Mikulášské nadělování se slavnostním předáváním Slabikářů. Tato slavnostní akce proběhla v prostorách kina Centrum.

Odměnou pro děti bylo rovněž promítání filmu Šmoulové - zapomenutá vesnice.
Žáky druhého stupně navštívil v dopoledních hodinách Mikuláš a členy SAR obdaroval drobnými sladkostmi.

FOTO zde.

 


Zpěváci z Pramenů léčili hudbou

Žáci ze ZŠ a MŠ Prameny v Karviné se pokusili 5. 12. 2017 svým zpěvem pohladit na duši 40 obyvatelů Domova pro seniory v Karviné – Mizerově, který zřizuje Slezská humanita, obecně prospěšná společnost. V podání žáků 3. B zazněly vánoční písně a koledy, které měly dodat dobrou náladu a optimismus našim starším spoluobčanům v tomto předvánočním čase.

V závěru vystoupení děti rozdaly seniorům malé dárečky. Pacientům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli dostavit do společenské místnosti, předaly dárečky sestřičky na pokojích, aby tak potěšily opravdu všechna srdíčka. Velký dík patří p. Hedvice Štaveldové, která dárečky sponzorovala a připravila. Vystoupení dětí bylo pro seniory opravdu velmi emotivní. Všem obyvatelům Domova pro seniory přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku 2018.


Burza hraček

Zúčastni se humanitární akce prodejem své hračky...

Darovanou hračku nebo hru přines p.uč. Skulinové (2. st.) nebo třídní uč. (1. st.) ve dnech 4. - 12. 12.

Burza proběhne v prostorách naší školy ve dnech 19. - 21. 12.


Úspěchy našich žáků

Jeden ze sportovců naší školy, Martin Krňávek z V.A, který je členem TJ Baník Karviná, obsadil v neděli 2. místo na mistrovství juda v Praze.


Hravá věda

Ve středu 29. 11. a ve čtvrtek 30. 11. na naší škole proběhla akce Hravá věda. Tato akce byla uskutečněna pro děti z prvního stupně...

Během hodiny nás doprovázel pán z Olomouce, který si pro nás připravil několik jednoduchých pokusů. Děti si mohly vyzkoušet pokus s cukrem a vodou, vidět vodní vír nebo vytvořit jednoduché výrobky. Z pet láhve plastový vějíř a pomocí sáčku padák pro svého plyšáčka. Pro děti to bylo velice zajímavé a moc je to bavilo. Děkujeme:-)

FOTO zde.


Modrý pátek

Dne 24. 11. proběhl Modrý pátek. Všechny děti z prvního stupně se oblékly do modré barvy...


Podzim v 3. A

Výroba slizu a mandaly z listí...

FOTO zde.


Turnaje ve florbale

20. 11. 2017 se na ZŠ v Petrovicích pořádal turnaj ve florbale. Naši školu reprezentovali kluci z 5. A ( Šafarčík, Kukucz, Halouzka, Tropotanov, Barčák, Krňávek) a obsadili pěkné 3. místo.

 FLORBAL – STARŠÍ ŽÁKYNĚ


Dne 22. 11. 2017 se konalo městské kolo ve florbalu pro starší žákyně. Akce se uskutečnila na ZŠ Borovského v Karviné. Soutěžily 4 týmy, z toho 2 nejlepší družstva postoupila do okresního kola. Ve 3 utkáních jsme 1x vyhráli 1x remizovali a 1x prohráli a obsadili celkové 3. místo.
Reprezentovaly: Matuszková, Tvrdíková, Mullerová, Ivanovičová, Szafarczyková, Barčáková a Janičáková.
Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy.

FOTO zde.

FLORBAL – STARŠÍ ŽÁCI


Dne 28. 11. 2017 se konalo finále městského kola ve florbalu. Akce se uskutečnila na ZŠ Petrovice u Karviné. Soutěžilo 5 týmů, kteří postoupili z předkol. Ve 4 utkáních jsme 1x remizovali a 3x prohráli a obsadili celkové 5. místo.
Reprezentovali: Pekala, Kalisz, Szkatula, Pokorný, Halouzka, Macháček, Bartoš, Kukucz a Walica.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.


Tvoření podzimních mandal v 1. B

Práce dětí z 1. B.....

FOTO zde.


Spolupráce s Albrechtovou školou

Pro žáky devátých tříd základních škol je toto období rozhodováním o jejich budoucí profesní kariéře. Zorientovat se v nabídce středních škol je jistě nesnadný úkol.

Je třeba zodpovědně posoudit nejen studijní a osobní předpoklady žáka, ale také poznat trh práce a jednotlivá povolání. V pátek 10. 11. naše žáky devátého ročníku navštívili vyučující a studenti Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně, kteří poskytli našim žákům základní údaje o této střední škole i jednotlivých vyučovaných oborech. Nabízíme Vám pár ukázek z této zdařilé akce.  

FOTO zde.


Čtenářské dílny

Ve dnech 28. a 29. listopadu proběhly čtenářské dílny žáků 1. stupně a jejich rodičů s názvem „Maminko, tatínku, čtěte si se mnou“. Žáci si mohli za účasti rodičů vyzkoušet některé techniky k rozvoji čtení a práce s textem.

Děti si také odnesly drobné dárky a pěkné zážitky. Pro rodiče byla připravena beseda se speciální pedagožkou.
Projekt je financován sociálním odborem Magistrátu města Karviná. Díky této podpoře mohla být doplněna školní knihovna novými odbornými publikacemi pro učitele a zajímavými knihami pro žáky.

FOTO zde.


Brána řemeslům otevřená

V úterý 8. 11. navštívili naši žáci pátý ročník akce „Brána řemeslům otevřená“, kterou připravila Střední škola techniky a služeb v Karviné.

Touto akcí škola navázala na celospolečenskou snahu vzbudit v dětech zájem o techniku a přírodovědné obory. Žákům byla prezentována řemesla a technické obory vyučované na této střední škole, které mohou přiblížit krásu a snad i atraktivitu řemeslných dovedností. Žáci si zde vyzkoušeli mnohé jednoduché činnosti a zároveň měli možnost si hravou formou zasoutěžit v jednotlivých oborech. Vítězové navíc obdrželi sladké odměny.

FOTO zde.


Projekt Krokus

Naše škola se zapojila do projektu Židovského muzea v Praze s názvem KROKUS. Cílem je připomenout žákům problematiku holocaustu a prohloubit jejich povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti.

V atriu školy jsme tedy vysadili žluté krokusy, jejichž květy budou připomínat Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády. Sázením krokusů si připomínáme děti, které zahynuly a díky tomu se na ně nezapomíná.

FOTO zde.


Halloween v 1. B

Halloweenské dopoledne v 1. B....chceš-li vidět foto, klikni na "Zobrazit více"

FOTO zde.


Konference Skutečně zdravé školy

Na konferenci SZŠ, která se konala 4. listopadu v Praze, jsme získali bronzový certifikát Skutečně zdravá škola, neboť se odpovědně podílíme na zásadních změnách v oblasti kvality školního stravování a vzdělávání o něm.

 


Zprávy z Hrádku (nové foto!!!)

Holky a kluci naší školy, kteří se počínaje dnešním dnem účastní projektu "Agro Hrádek aneb jak se stát farmářem", dojeli na místo v pořádku. V nadcházejících dnech tohoto týdne budeme prostřednictvím webových stránek informovat o pestrém programu, který na děti čeká.

Náš první den....
Autobus nás vyvezl bez problémů až k chatě Hrádek.....Je nás tady 24 a vypadá to na super partu.....pokoje jsou moc hezké, všechny mají vlastní koupelnu i WC...k obědu jsme měli řízek,brambory a mrkvový salát....před ním jsme už byli na procházce u kapličky, protože je zatím nádherné počasí....Ve tři hodiny jedeme traktorem k ovečkám a v podvečer budeme vyrábět výrobky z vlny a šišek....každý den připraví jedna skupina bylinkový čaj pro všechny ostatní a také povídání o bylinkách,které použili....máme taky píchačky a každé ráno se budeme hlásit do práce :) ....na všechno se těšíme....držte nám palce, ať se nám všechno povede....

Náš druhý den....

Tak máme za sebou první noc a byla bez problémů, spalo se dobře....Ráno jsme měli rautovou snídani, každý si vybral, co chtěl jíst....nabídka byla široká...vánočka,jogurt,vajíčka,párky,zapečené tousty,paštika,džem,sýr,šunka....mohli jsme si nalít i kakao....Po snídani jsme se rozdělili do skupin a začli vyrábět svíčky,lučinu,andílky,hrací kostky a pracovat....sbírali jsme dřevo a šišky v lese.....K obědu byla rajská polévka a moravský vrabec....po něm přijel muzikant, který nás učil hrát na trombitu....speciální místní mobil :)...umělec sklidil zasloužený potlesk.....Ve dvě jsme vyrazili na Filipku a Loučku, protože bylo nádherně....někteří naříkali, že je bolí nohy, ale ušli to všichni....jsou to borci :)....Manželé Rychtárkovi se nám věnují celý den a paní Marcelka...lektorka...je skvělá....Jsou úžasný tým a dětem se program moc líbí....Teď večer hrajeme hry a vyrábíme mýdla.....jsme všichni veselí, zdraví a jsme rádi,že tady jsme :)

Náš třetí den....

Dneská ráno jsme si říkali, že nás "nahoře" mají vážně rádi,protože počasí bylo prostě nádherné....sluníčko,žádný vítr a tak jsme na farmu Pod Filipkou vyrazili plni elánu a nadšení.....A program,který jsme absolvovali s panem farmářem byl super....krmili jsme ovče a krávy, vozili seno, uklízeli v chlívku, balili jsme ovčí sýry a sušené bylinky jsme dávali do sáčků, sháněli jsme ovce z pastvy a motali ohrady....paráda...za odměnu jsme dostali korbačiky....K obědu byla kuřecí roláda a skvělá hrachová polévka a kompot....Po odpoledním klidu krouháme zelí a šlapeme jej....další skupina se učí prát na valše a ostatní se učí hrát vytloukanou....jsme v jednom kole a je nám fajn....večer budou ovocné knedlíky a budeme hrát holanský biliárd a stavět ze stavebnice GEOMAG....Teď v podvečer je kolem chaty mlha, ale neprší,není vítr,takže je nám dobře....Zdravíme do Karviné.....

Náš čtvrtý den....

I dnešní den nám vyšlo počasí bez deště,větru....Dopoledne jsme vyráběli domácí sirupy a máslo, další skupina vyráběla ptačí budky....Ještě před obědem jsme stihli zajít na Filipku a Loučku, protože naše kondice se zlepšuje :) .....Na oběd jsme měli svíčkovou a po něm jsme jezdili na koni, opékali párky a teď tady máme výpravu a besedu s ochráncem přírody....večer nás čekají naše oblíbené hry a stavebnice....Jo a pro mnohé z nás Ordinace :D .....všichni jsou zdraví, hodní a chtějí jet příště zase :)

Náš pátý den....

Tak máme před sebou poslední dopoledne na Hrádku....Musíme se po snídani sbalit a vyklidit pokoje, potom se jdeme rozloučit s krásnou Alejí dobr,kterou vybudovali manželé Rychtárkovi a sadí v ní staré odrůdy jabloní, hned pod ní je krásná kaplička,kde si můžeme pro štěstí zazvonit....tu také postavili oni a jdou tam krásné velké kameny se znameními zvěrokruhu, kde jsme si každý našli to svoje.....v jedenáct nás čeká slavnostní vyhodnocení a rozdání výrobků, které dostaneme s  sebou domů....máte se na co těšit :) .....pak už jen další super oběd a přijede autobus....No a máte nás opět doma :))))) Doufáme, že už se těšíte :))

Foto zde.


Prvňáčci z I. A

Do školy už chodíme 2 měsíce a za tu dobu se toho u nás dost událo. V září jsme se seznámili s kamarády deváťáky, kteří nás provedli po škole a společně jsme se s nimi prošli do parku a na včelařskou výstavu. Koncem září proběhl Vitamínový den, kdy jsme si zkusili vyrobit z raw těsta zdravé mlsání a ochutnali jsme ovocné a zeleninové nápoje.

11. října jsme navštívili knihovnu - v programu Povídačky naší Kačky jsme si vyzkoušeli různé jazykolamy a rozpočítadla, poslechli si pohádku z pařezové chaloupky a na závěr jsme si prohlédli knížky. Cestou jsme si zopakovali dopravní značky, které jsme se naučili v prvouce. V pátek 20.října jsme se vydali učit do lázeňského parku v Darkově - poznávali jsme stromy a listy, plnili podzimní úkoly na pracovních listech.
Také jsme si zavzpomínali na školku - 24.října byl Den naruby a my jsme si vyměnili místo s předškoláky.
V úterý jsme oslavili Halloween - upekli jsme si strašáky, vyrobili ovocné duchy, lovili jsme halloweenská písmenka, počítali dýně a příšerky (některé jsme se naučili anglicky). A samozřejmě se také učíme číst, psát a počítat. Skládáme a čteme slabiky a slova, dokonce i krátké věty. Vyzkoušeli jsme si i diktát. Také si už přečteme slovní úlohy v matematice. Při počítání nám pomáhají víčka, počítadlo a odkrývací karty. Objevili jsme i kouzlo nuly. Naše výtvarné práce zdobí naši třídu. V psaní nás již čekají první psací písmenka - dneska jsme dostali novou písanku a těšíme se na psaní perem.

FOTO zde.


Florbal - mladší žáci

Dne 2. 11. 2017 se konalo městské předkolo ve florbalu. Akce se uskutečnila v hale Kovona v Karviné...

Soutěžily 4 týmy, z toho 2 nejlepší postoupili do městského finále. Ve 3 utkáních jsme 1x vyhráli a 2x prohráli a obsadili celkové nepostupové 3. místo.
Reprezentovali: Sobik, Orság, Richter, Suchánek, Monczka, Krejčí, Vavřina, Popek, Pekala, Pietrasz, Pleško a Krippner.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.


Halloweenské dopoledne

V úterý 31. října oslavili žáci naší školy anglosaský lidový svátek Halloween. Ti, kteří přišli do školy ve strašidelném kostýmu, si vykoledovali sladkou odměnu.

FOTO zde.


Šplh

Dne 31. 10. 2017 se konalo městské kolo ve šplhu. Akce se uskutečnila na ZŠ Mendelova za účasti 8 škol...

Soutěžilo se v mladší i starší kategorii chlapců a dívek.
Úspěchy: 1. místo: Mullerová Natálie – starší žákyně, Bogoczová Nikola – mladší žákyně.
3. místo: Zemánková Alexandra – mladší žákyně.
Reprezentovali: Dubovecká, Bogoczová, Zemánková, Šokalová, Mullerová, Iliadu, Capoušková, Babús, Monczka, Hudeček, Pekala, Pokorný, Szymik a Čech.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

FOTO zde.


Poděkování za sběr víček

Sběr víček z PET lahví má na naší škole dlouholetou tradici. V tomto školním roce 2017/2018 - teď na konci listopadu 2017 jsme znovu "zásobili“ chráněné dílny Charity sv. Alexandra v Ostravě a to tentokrát opravdu úctyhodným množstvím 164 kg.

Nepřestávejte proto v této velice prospěšné činnosti a sbírejte víčka dál! Sběrová četa na Vás čeká denně před vyučováním ve sběrové šatně. Všem, kteří se zapojili (naši milí žáci, rodiče i prarodiče, pedagogický sbor i nepedagogičtí pracovníci školy) a dalším, kteří se ještě zapojí, moc děkujeme! Poděkování Charity sv. Alexandra zde.

Více informací čtěte v rubrice Projekty - EVVO.


Exkurze do archivu

24. října navštívili žáci 6. A Státní okresní archiv v Karviné...

Během exkurze si prohlédli i nejstarší archiválii-pergamenovou listinu z roku 1377,viděli film o historii našeho města, dozvěděli se mnoho zajímavostí o písemných pramenech k minulosti Karviné.Kluci a holky si rozšířili poznatky z regionálních dějin.


Prvňáčci z 1. B

Co se děje u nás ve třídě?? První dva měsíce jsme se naučili mnoho nových věcí. Navzájem se poznáváme, učíme se první písmenka, slabiky, počítat a spolupracovat se svými spolužáky...

Na začátku školního roku jsme se vydali společně se spolužáky z 1. S třídy a se svými kamarády deváťáky na vycházku po Karviné. Ve středu 27. září proběhl ve škole Vitamínový den, kde jsme měli možnost ochutnat zdravé šťávy z ovoce.
V pátek 13. října jsme navštívili knihovnu, kde měla pro nás paní knihovnice připravený program s názvem "Povídačky naší Kačky". Prohlédli jsme si knížky, poslechli pohádku, naučili se říkanky, rozpočitadla a básničky.
Ve třídě skládáme řadu písmen, první slabiky a dokonce již první jednoduchá slova. Pracujeme ve skupinách a pomáháme si. Moc nás baví matematika, kde si zkoušíme příklady na sčítání a odčítání pomocí víček. Abychom si číslice dobře zapamatovali, poskládáme si je z víček. Písmenka jsme modelovali z plastelíny a máme je vystaveny ve třídě. Poprvé jsme ve výtvarce pracovali s vodovými barvami a všechny výkresy se nám moc povedly.

Foto Šlape celá škola a knihovnická lekce.

Foto Činnosti ve třídě.


Bronzový certifikát

ZŠ a MŠ Prameny získala bronzový certifikát Skutečně zdravá škola, neboť se odpovědně podílí na zásadních změnách v oblasti kvality školního stravování a vzdělávání o něm. Certifikát nám bude slavnostně předán na konferenci SZŠ 4.11. v Praze. V plnění kritérií programu Skutečně zdravá škola budeme nadále pokračovat a možnost dosáhnout certifikátu stříbrného bude pro nás velkou motivací.


Přírodovědný klokan 2017

Ve čtvrtek dne 12. 10. 2017 se konalo (v rámci okresu i kraje) školní kolo vědomostní soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“, v kategorii KADET. Otázky se týkaly různých přírodovědných oborů: matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis i všeobecné znalosti.

 Více se dozvíte v rubrice Projekty - EVVO.

 


Týden sociálních služeb

Na začátku října proběhl 9. ročník „Týdne sociálních služeb v České republice“. Zájemci se mohli seznámit s nabídkou sociálních služeb pro děti a mládež, pro seniory, pro handicapované nebo zdravotně postižené osoby.

V Karviné proběhl u všech poskytovatelů sociálních služeb den otevřených dveří.
My jsme si pro prohlídku vybrali Domov HOSANA pro osoby se zdravotním postižením, který je v lázeňském parku v Karviné - Darkov. Sociální pracovnice tohoto domova nás provedla budovou a seznámila nás s jeho hlavním posláním.
Zjistili jsme, že slovo hasana pochází z hebrejského slova „prosím, zachraň“. V tomto domově jsme viděli, že 14 jeho zaměstnanců se snaží svým 12 svěřencům tuto výzvu splnit.
Žáci 8. A, ZŠ a MŠ Prameny, Karviná

FOTO zde.


Sportem k morálce

Dne 6. 10. 2017 se konalo 5. kolo soutěže na ZŠ Majakovského. Soutěžilo se v basketbalu za účasti 4 týmů (ZŠ Prameny, ZŠ Družba, ZŠ Majakovského a ZŠ Dělnická).

Naše škola obsadila 3. místo.
Celkově jsme skončili na 2. místě.
Reprezentovali: Halouzka, Szkatula, Kalisz, Barčáková, Thienel, Schenk, Monczka, Krejčí, Skýba a Pekala.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

 FOTO zde.


Plavecká soutěž měst

Dne 4. 10. 2017 se konala soutěž v plavání. Akce se uskutečnila na krytém bazénu v Karviné. Soutěžící museli uplavat 100m libovolným způsobem. Za výsledný čas obdrželi body, které se započítávaly do soutěže.

Reprezentovali: Procházková, Zemánková, Uhrin, Krejčí, Slobodníková, Monczka, Thinnel, Chovanec, Crla T., Crla D., Matuszková, Mlynarčík, Pánek, Waleczek, Štěrbová, Skýba, Mullerová, Urbaňská, Hecková a Čech.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.

FOTO zde.


Vitamínový den

Ve středu 27. září 2017 připravila firma MK Fruit Šumperk pro žáky naší školy Vitamínový den. V rámci doprovodného programu v projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a ,,Mléko do škol“ si děti připomněly potraviny, které jsou zdraví prospěšné.

Měly možnost ochutnat čerstvě lisované šťávy – z mrkve, jablek a červené řepy, banánový koktejl s medem nebo 100% jablečný mošt. Také si mohly vyrobit RAW zdravé mlsání z rozinek a slunečnicových semínek nebo tvarohovou pomazánku s čerstvou zeleninou. Program se dětem líbil a zdravé mlsání jim chutnalo.

FOTO zde.

 


Evropský den jazyků

Ve dnech 25. až 27. září proběhla na naší škole netradiční výuka cizích jazyků.

Formou jazykových her,soutěží a prezentací reálií se žáci připojili k významnému lingvistickému svátku, který se slaví v celé Evropě. 

Fotky zde.

 


Přespolní běh

Dne 25. 9. 2017 se konala atletická soutěž – Přespolní běh. Akce se uskutečnila v Parku Boženy Němcové v Karviné – Fryštát. Naše škola měla zastoupení ve všech kategoriích...

Nejvíce se dařilo mladším žákyním, kde obsadily 2. místo – Sembolová Nikola a 3. místo – Dassani Nela.
Reprezentovali: Šedivá, Sembolová, Skalilová, Dassani, Zemánková, Suchánek, Popek, Krejčí, Pietrasz,Iliadu, Barčáková, Urbaňská, Ivanovičová, Mullerová, Bartoš, Macháček, Pekala, Waniek a Sobala.
Všem děkujeme za reprezentaci školy.

FOTO zde.


Evropský týden sportu

Ve dnech 23. – 30. září 2017 probíhá Evropský týden sportu...

Cílem je nabídnout sport jako součást dnešního života, ne za 1 týden, ale po celý rok. Protože sport přináší radost, zábavu, dobrý pocit, spojuje lidi a je základem zdravého životního stylu.

Foto zde.


Volba povolání - jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě člověka

Žáci 9. ročníku navštívili Informační a poradenské středisko pro volbu povolání na Úřadu práce v Karviné. Cílem této spolupráce je pomoci s výběrem nejvhodnější střední školy...

Žáci získali konkrétní údaje o školách a oborech, na které se chtějí hlásit a byli seznámeni s aktuální situací na trhu práce. Někteří vycházející žáci stále ještě nemají jasnou představu o své budoucnosti. Věříme, že tato návštěva byla dalším krokem k jejich úspěšnému rozhodování a spokojenosti.

FOTO zde.


Soutěž zahradnických dovedností

V pátek dne 22. 9. 2017 se konala na Výstavišti Černá louka v Ostravě mezinárodní Soutěž dětí v zahradnických dovednostech...

Soutěže se zúčastnilo celkem 48 soutěžících. Za naši školu (i okres Karviná) za doprovodu Mgr. H. Šebestíkové soutěžily žákyně: Natálie Dohnalová ze VII. A, Markéta Biegońová a Vanesa Hortová – obě z VII. B. Za účast, snahu a znalosti navíc mimo rámec výuky obdržela všechna děvčata diplom (Ocenění) a řadu hodnotných cen se zahrádkářskou tématikou a zahradnické nářadí. Všem našim žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy i okresu Karviná. 
Foto zde a více informací v sekci Projekty - EVVO.

 


Vitamínový den

Dne 27. 9. se pro žáky naší školy uskuteční projektový den v rámci projektu "Ovoce, zelenina do škol a Mléko do škol"...

Součástí bude beseda o stravovacích návycích, praktické ukázky lisování ovocných šťáv a jejich ochutnávky a také RAW zdravé mlsání.

Více informací zde.


Sportem k morálce

Dne 15. 9. 2017 se konalo 4. kolo soutěže na ZŠ Prameny. Soutěžilo se ve florbalu za účasti 5 týmů ( ZŠ Prameny, ZŠ Družba, ZŠ Dělnická, ZŠ Majakovského a ZŠ Komenského ). Naše škola obsadila vynikající 1. místo.

Reprezentovali: Pokorný, Tamáš, Halouzka, Szkatula, Kalisz a Pekala.
Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

FOTO zde.


Šlape celá škola

Tradiční turistická akce "Šlape celá škola", která proběhla v pátek 8. září, se vydařila...v nohách máme pěknou dávku kilometrů a prima zážitky...

Více foto zde.

 


Družební dopoledne 1. a 9. tříd

Ve středu 6. září se v dopoledních hodinách vydali naši deváťáci za svými nejmladšími spolužáky do prvních tříd. Provedli je po celé škole, nahlédli spolu do různých učeben, tříd, kabinetů, prohlédli si taky tělocvičnu a nádvoří školy...

Seznamovali se, povídali si, prostě spolu strávili moc pěkné dopoledne.

FOTO zde.


A přišel kouzelník...

V úterý 5. září navštívil 1. třídy kouzelník. Představení se dětem velice líbilo...

FOTO zde.


1. den školy

Zahájení nového školního roku proběhlo v pondělí 4. září....

Na fotky se podívejte zde.


Plánované akce

Ve školním roce 2017/2018 plánujeme pro naše žáky tyto výjezdové mimoškolní akce...

6. - 10. 11. 2017  EKOHRÁDEK - pobyt s ekologickou tématikou

5. - 9. 3. 2018 - LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - Karlov pod Pradědem (přednostně pro žáky 7. ročníků)

4. - 8. 6. 2018 - MOKŘINKY - outdoorový pobyt (pro žáky 4. - 9. ročníku)

Předběžný zájem budeme zjišťovat co nejdříve.


Seznamy pomůcek

Seznamy pomůcek jednotlivých ročníků pro školní rok 2017/2018 najdete v rubrice Pomoc pro rodiče - Seznam pomůcek.

Odkaz zde.


Školní rok 2016/2017