Aktuality

Zápis pro školní rok 2019/2020

Sdíleno: 13/03/2019

Téhož dne se zároveň uskuteční Den otevřených dveří.
Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Kapacita pro přijetí do 1. ročníků je 100 žáků.