Aktuality

Soutěž KEV Praha - Slavnostní předávání diplomů v Praze

Sdíleno: 11/06/2019

Náš žák dosáhl velkého úspěchu, protože získal 1. místo ve druhé věkové kategorii v XVII. ročníku Literární části soutěže Klubu ekologické výchovy /KEV/ Praha a Zeleného kříže pod záštitou UNESCO u příležitosti programu vyhlášeného OSN v rámci Roku 2019 jako „Mezinárodního roku věnovaného 150. výročí vzniku Periodické soustavy prvků“ na téma: „Chemie – pomocník nebo nebezpečný škůdce?“, které se letos zúčastnilo 77 žáků z 22 základních a středních škol celé ČR (z toho bylo v literární části 25 prací). Před a po předání diplomů a hodnotných cen se uskutečnil slavnostní raut. Poté si Adam za doprovodu Mgr. H. Šebestíkové mohl ještě prohlédnout i některé pamětihodnosti našeho hlavního města na malé procházce Prahou.

(více také na www.kev.ecn.cz)

FOTO zde.