EVVO

Školní projekt: Mezinárodní Den stromů 2019 (20. říjen = Den stromů)

V týdnu od 20. 10. 2019 – do 25. 10. 2019 proběhl tradiční školní projekt ke Světovému Dni stromů pod názvem: „Den stromů v předmětech“. Žáci naší školy si v různých předmětech opět připomněli Den stromů a zamýšleli se nad otázkami, proč slavíme mezinárodní Den stromů, jak důležitý význam mají stromy pro člověka a pro přírodu i pro životní prostředí. V různých předmětech na I. stupni i na II. stupni vytvářeli také výrobky z přírodních materiálů. (Proč slavíme Den stromů). Více foto zde.

 


Přírodovědný klokan 2019

Dne 17. 10. 2019 se konalo (v rámci okresu i kraje) školní kolo vědomostní soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“, v kategorii KADET. Otázky se týkaly různých přírodovědných oborů: matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis i všeobecné znalosti. Výsledky nejlepších 10 žáků najdete zde. Soutěže se účastnilo 16 vybraných žáků tříd VIII. A, IX. A a IX. B. Je třeba ocenit projevené vědomosti, snahu a přístup všech žáků v této nelehké vědomostní soutěži (v tabulce jsou uvedena jména a body 11 nejlepších žáků, soutěžící si ověří body a umístění u Mgr. Šebestíkové). Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. K soutěži Přírodovědný klokan fungují vlastní stránky, které jsou na stránkách Katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Informace o soutěži, výsledky minulých ročníků … najdete na stránkách www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan.

Foto zde.

 


Podzimní floristická soutěž

Ve středu odpoledne dne 11. 9. 2019 se konalo další kolo Soutěže v aranžmá živých vazeb rostlin pod názvem „Floristika – aranžmá podzimní vazby“, tentokrát s podzimní tématikou. Soutěž pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v areálu sekretariátu ÚS ČZS na ulici Mlýnská, Karviná – Fryštát v rámci podzimní výstavy Zahrada 2019. Za naši školu se účastnilo pět soutěžících: Vanesa H., Markéta B., Karolína P., Vojtěch K. a Barbora P. Hotová aranžmá budou vystavená na výstavě Zahrada 2019 ve dnech 13. - 14. září 2019, kde návštěvníci výstavy budou hodnotit nejkrásnější práci. V měsíci říjnu bude vyhodnoceno 1. – 3. místo nejkrásnějšího aranžmá podle počtu hlasů návštěvníků výstavy. Děkujeme našim soutěžícím za vzornou reprezentaci školy i volný čas, který soutěži věnovali. Foto zde. (více na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mlady_zahradkar/ ).

 


EVVO – školní rok 2019/2020


Dlouhodobý plán EVVO a Roční plán EVVO – kdo jsme, informace o EVVO ve škole, cíle, metody a formy, harmonogram, evaluace, akce…


Sběrové aktivity ve školním roce 2018/2019

Byly vyhodnoceny sběrové aktivity v tomto školním roce v rámci celoročního projektu ODPADY. Bylo vybráno úctyhodné množství víček, kterých se v tomto školním roce nashromáždilo přes 62800 ks, dále více než tuna - 1080 kg starého papíru, okolo 1500 ks PET lahví a 909 ks použitých baterií. Všem Vám, kteří jste se o tato čísla zasloužili, moc a moc děkujeme! Pomáháte tím šetřit i naše životní prostředí. Protože nelze objektivně hodnotit nejlepší „sběrače“ (někdo separoval „pouze víčka“, ale zato ve velkém a úctyhodném množství, jiný „pouze“ PETky a další „pouze“ starý papír, kdežto někdo zase separoval všechno, ale méně…), rozhodli jsme se vyhlásit nejlepší „sběrače“ za třídu. Dne 24. 6. 2019 v pondělí byli nejlepší žáci odměněni Diplomem a drobnou cenou a nejlepší členové Ekotýmu dostali Poděkování za práci ve školním Ekotýmu. Všichni těmito aktivitami totiž přispěli k dobré věci i k plnění 7 kroků mezinárodního programu Ekoškola. Děkujeme!

FOTO zde.


Soutěž KEV Praha - Slavnostní předávání diplomů v Praze

V úterý dne 11. 6. 2019 se A. Gaher /IX.A/ zúčastnil „Slavnostního předání diplomů“, které se uskutečnilo v PRAZE na MŠMT ČR v Karmelitské ulici za účasti významných hostů z České komise UNESCO, z MŠMT ČR, KEV Praha a Zeleného kříže ČR. Náš žák dosáhl velkého úspěchu, protože získal 1. místo ve druhé věkové kategorii v XVII. ročníku Literární části soutěže Klubu ekologické výchovy /KEV/ Praha a Zeleného kříže pod záštitou UNESCO u příležitosti programu vyhlášeného OSN v rámci Roku 2019 jako „Mezinárodního roku věnovaného 150. výročí vzniku Periodické soustavy prvků“ na téma: „Chemie – pomocník nebo nebezpečný škůdce?“, které se letos zúčastnilo 77 žáků z 22 základních a středních škol celé ČR (z toho bylo v literární části 25 prací). Před a po předání diplomů a hodnotných cen se uskutečnil slavnostní raut. Poté si Adam za doprovodu Mgr. H. Šebestíkové mohl ještě prohlédnout i některé pamětihodnosti našeho hlavního města na malé procházce Prahou. (více také na www.kev.ecn.cz )

FOTO zde.

 


Soutěž „Mladý zahrádkář“ (okresní kolo)

Soutěž Mladý zahrádkář /okresní kolo/ pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Karviné v pátek dne 17. 5. 2019 v odpoledních hodinách na KSVČ Juventus – Centrum Stanice přírodovědců v Karviné. Soutěž se skládala ze dvou částí (teoretická část – formou testů; poznávací část – poznávání semen, rostlin, plevelů, větví stromů a keřů, škůdců a chorob dřevin…). Žáci soutěžili ve dvou kategoriích (mladší: 4. – 6. ročník a starší 7. – 9. ročník).
Za naši školu soutěžili žáci, a to: Karolína P. /z VII.A/, Markéta B. a Vanesa H. /z VIII.B/ a za mladší kategorii Barbora P., Anna F. a Karolína Š. /z V.A/ (z celkového počtu 10 účastníků soutěže z 3 škol bývalého okresu Karviná). V starší kategorii vynikající 2. místo získala naše Karolína P. (přičemž na 1. místo a postup do národního kola ji chybělo jen 6 bodů!) a v mladší kategorii Barbora P. skončila také na 2. místě (blahopřejeme); Účastnice soutěže získaly velice cenné zkušenosti pro příští léta a za svoje vědomosti obdržely hodnotné věcné ceny a první tři navíc diplomy. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a práci navíc, kterou soutěži věnovali.
V rámci soutěže si účastnice soutěže pak také prohlédly Přírodovědnou stanici. (Foto zde a více také na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mladyzahradkar/ )

 


Okresní kolo soutěže „Staň se hvězdou floristiky“

V pátek odpoledne dne 3. 5. 2019 se konal další ročník Soutěže v aranžmá živých vazeb rostlin pod názvem „Staň se hvězdou floristiky“ s tématikou „Vypichování misek z živých květin na slavnostní tabuli“ a „Kytička pro maminku“. Soutěž pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v areálu sekretariátu ÚS ČZS na ulici Mlýnská, Karviná Fryštát (za zimním stadionem). Za naši školu se účastnili čtyři soutěžící: Karolína P. a Vojtěch K. /z VII. roč./, Markéta B. a Vanesa H. /z VIII. roč./. V silné konkurenci žáků 8. a 9. ročníků si vedla naše děvčata velice dobře a vzorně reprezentovala svým přístupem k soutěži naši školu. Velmi překvapil Vojta K., který skončil na krásném 4. místě. Vyrobená živá vazba i kytice pro maminku byly velmi hezké a po soutěži si je soutěžící mohli vzít s sebou. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i volný čas, který soutěži věnovala. (více na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mlady_zahradkar/ ).

 


Okresní kolo Biologické olympiády, kat. C – 16. 4. 2019 (8. a 9. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých GY)

V úterý dne 16. 4. 2019 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C /pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ a 3. a 4. roč. víceletých GY/ na téma: „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven.“. Této nelehké vědomostní soutěže se ve 4 oborech (testy, laboratorní úkol, poznávačka rostlin, poznávačka živočichů + nutností vypracovat před samotnou soutěží tzv. vstupní úkol) zúčastnilo 23 žáků ZŠ a studentů GY a z toho bylo pouhých 9 úspěšných řešitelů (úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 60% a více z celkového počtu 167 bodů, tj. 100,2 a více bodů). Nejlepší soutěžící na prvních čelných místech v tabulce postupují do krajského kola této soutěže, které se bude konat 16. 5. 2019 v Ostravě.Gratulujeme.

Výsledková listina k nahlédnutí zde.

Poděkování všem účastníkům soutěže, porotě, organizátorům.

FOTO zde.


Okresní kolo Biologické olympiády, kat. D – 10. 4. 2019 (6. a 7. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých GY)

Ve středu dne 10. 4. 2019 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D /pro žáky 6. a 7. roč. ZŠ a 1. a 2. roč. víceletých GY/ na téma: „Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven.“. Této nelehké vědomostní soutěže se ve 4 oborech (testy, laboratorní úkol, poznávačka rostlin, poznávačka živočichů) a se vstupním úkolem účastnilo 24 žáků ZŠ a studentů GY a z toho bylo pouze 7 úspěšných řešitelů (úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 60% a více z celkového počtu 157 bodů, tj. 94,2 a více bodů). Bylo možné získat tyto počty bodů: za vstupní úkol = 10; testy = 85; „poznávačka živočichů“ = 20 a „poznávačka rostlin“ = 20, laboratorní úkol = 22 bodů). Nejlepší soutěžící z čela tabulky (které pozve Krajská Komise BiO) postupují do krajského kola této soutěže, které se koná 24. 5. 2019 v Ostravě. Výsledková listina k nahlédnutí zde.

Poděkování všem účastníkům soutěže, porotě, organizátorům.

FOTO zde.


Projekt: Studánka PRAMENY 2018/2019

Naše škola je i nadále zapojena do Projektu Studánka a soutěže Živá voda. Naše studánka jménem Studánka PRAMENY se nachází v Karviné v tzv. Černém lese. Členové školního Ekotýmu ji opět navštívili ve středu 27. 3. 2019 v odpoledních hodinách v rámci tohoto projektu i projektu ke Dni VODY. Cestou plnili úkoly, tentokrát především poznávali známé stromy, keře a právě rostoucí nejznámější jarní byliny. Studánka Prameny je znovu krásně upravená (po zimním nájezdu a ničení neznámými vandaly), protože nám ji velice ochotně pomohli čistit a zvelebit už minulý týden žáci Kroužku Lesánek ze ZŠ Mendelova v Karviné. (Naše čištění studánky a jejího okolí však tentokrát neproběhlo, protože už byla vyčištěná, upravená a zbytek necháme na další akci ke Dni Země. Foto zde.

 

 


22. březen = Den vody (týdenní školní projekt)

V týdnu od 18. 3. 2019 – 25. 3. 2019 proběhl na naší škole školní projekt ke Světovému Dni vody pod názvem: „Den vody v předmětech“. Projekt navazuje na předcházející léta, kdy proběhlo dokonce valným shromážděním OSN vyhlášení „Mezinárodního roku Vody pro život“. I v tomto školním roce 2018/2019 bylo cílem našeho projektu zvýšit ekologické povědomí žáků a upozornit je v různých předmětech nejenom na význam vody jako nezbytné podmínky života na Zemi, ale rovněž připomenout, že zdrojů a využitelné vody pro živé organizmy ubývá a voda není všem lidem na Zemi dostupná v dostačující míře. I v tomto školním roce byl projekt navíc doplněn o témata: Plýtvání vodou, plýtvání potravinami, voda ukrytá v potravinách a voda potřebná při výrobě potravin, země – kde lidé nemají přístup k vodě, hlad – jako globální problematika lidstva… 

FOTO zde.


Školní kolo BiO, kategorie C

Dne 6. 2. 2019 se konalo v učebně Přírodopisu školní kolo Biologické olympiády kategorie C (pro žáky 8. – 9. roč.) pod názvem: „Příjem a výdej látek…“. Výsledky najdete u paní učitelky Mgr. Šebestíkové. Jako každoročně poděkování patří všem našim soutěžícím za reprezentaci nejen svou, ale i svých tříd a také za opravdu vzorný přístup k soutěži. Pochvalu všichni zaslouží i za statečnost a odvahu, protože nejen otázky ve velmi náročné teoretické části, ale i "poznávačka" rostlin, živočichů a laboratorní práce v této vědomostní přírodovědné soutěži často nesouvisí s běžnou výukou, ale je třeba mít hodně znalostí i „navíc“ (studijní materiál měl tentokrát 70 stran). Postupujícím žákům blahopřejeme a v okresním kole přejeme hodně úspěchů.

FOTO zde.


Školní kolo CHO, kategorie D

Dne 5. 2. 2019 se konalo školní kolo Chemické olympiády kat. D (pro žáky 8. – 9. roč.) - „55. ročník“. V této náročné vědomostní odborné soutěži patří poděkování opravdu všem soutěžícím za reprezentaci nejen svou, ale i svých tříd a stejně tak i za odvahu a vzorný přístup k soutěži. Výsledky najdete u Mgr. Šebestíkové. Nejlepším účastníkům blahopřejeme a děkujeme za práci navíc. Pochvalu také všichni zaslouží i za statečnost a odvahu, protože otázky v teoretické části na webu CHO, stejně jako v kontrolním testu školního kola v této náročné odborné přírodovědné soutěži nesouvisí vždy úplně s běžnou výukou, ale je třeba mít hodně znalostí a dobrovolně „navíc“.

FOTO zde.


Školní kolo BiO, kategorie D

Dne 30. 1. 2019 se konalo v učebně Přírodopisu školní kolo Biologické olympiády kategorie D (pro žáky 6. – 7. roč.) pod názvem: „Příjem a výdej látek“. Výsledky u Mgr. Šebestíkové.
I v této mladší kategorii /jako každoročně/ patří poděkování opravdu všem soutěžícím za reprezentaci nejen svou, ale i svých tříd a stejně tak i za vzorný přístup k soutěži. Pochvalu zaslouží všichni i za statečnost a odvahu, protože otázky v teoretické části (studijní materiál měl letos 70 stran), stejně jako "poznávačka" rostlin i živočichů a laboratorní práce v této náročné vědomostní přírodovědné soutěži často nesouvisí s běžnou výukou, ale je třeba mít dobrovolně hodně znalostí „navíc“. Děkujeme všem soutěžícím za obětavou práci navíc a 2 postupujícím do okresního kola BiO, kat. D přejeme hodně úspěchů.

Foto zde.

 


Recyklohraní 2018/2019

Baterkožrout
V lednu 2019 se členové našeho Ekotýmu v rámci letošního projektu Recyklohraní (ve spolupráci se společností ECOBAT) zapojili do dalšího úkolu a vytvářeli zajímavé Baterkožrouty, zjišťovali hmotnost vybitých baterií, vyplňovali Badatelský list. V rámci celoročního projektu Odpady jsou sbírány baterie, které pak putují na recyklaci, kde se přemění na druhotné suroviny a z nich pak budou moci vznikat nové produkty. Foto zde.


Akce pro Deváťáky

    V pátek 7. 12. 2018 se konala ve spolupráci s panem Vojtěchem V. (bývalým žákem naší školy a současným studentem Karlovy univerzity v Praze v oboru Biologie) přednáška na témata: Genetika, Histologie. Naši deváťáci získali mnoho cenných poznatků z oblasti genetiky i histologie, získali náhled na práci a studium na vysoké škole i v tak těžkém oboru, kterým je biologie a při neformální besedě dostali mnoho cenných rad a odpovědi na otázky, které je v současné době nejvíc zajímaly. Panu Vojtovi moc děkujeme za skvělou přednášku. Akce se našim deváťákům velmi líbila a už se těší na další J. Foto zde.

 


Akce pro školní Ekotým

Ve středu 14. 11. 2018 se konala ve spolupráci s naší Mateřskou školou a členy Lesní správy Jablunkov - Lesy České republiky v rámci projektového dne MŠ akce na téma: Myslivost. Členové školního Ekotýmu se dověděli při neformální besedě mnoho zajímavých poznatků, mohli si zblízka prohlédnout a sáhnout si na přírodní materiály. A protože byli moc šikovní a ukáznění, za odměnu dostali drobné upomínkové předměty. Akce se jim velmi líbila a už se těší na další. Také moc děkujeme paní učitelce Petrigallové z naší MŠ, která tuto velmi krásnou akci zorganizovala. Foto zde.


Školní projekt: Mezinárodní Den stromů 2018 (20. říjen = Den stromů)

V týdnu od 20. 10. 2018 – do 26. 10. 2018 proběhl tradiční školní projekt ke Světovému Dni stromů pod názvem: „Den stromů v předmětech“. Žáci naší školy si v různých předmětech opět připomněli Den stromů a zamýšleli se nad otázkami, proč slavíme mezinárodní Den stromů, jak důležitý význam mají stromy pro člověka a pro přírodu i pro životní prostředí. „Napříč“ předměty na I. stupni i na II. stupni vytvářeli také výrobky z přírodních materiálů. (Proč slavíme Den stromů,

Projekt Den stromů v předmětech 2018). Více foto zde.


Projekt: Studánka PRAMENY 2018

Naše škola je stále zapojena do Projektu Studánka a soutěže Živá voda. Naše studánka jménem Studánka PRAMENY se nachází v Karviné v tzv. Černém lese. Členové školního Ekotýmu ji opět navštívili ve středu 24. 10. 2018 v odpoledních hodinách v rámci tohoto projektu i projektu ke Dni stromů. Cestou plnili úkoly, tvořili mapu – orientační plán a poznávali známé stromy. Studánka Prameny je krásně upravená (čištění studánky a jejího okolí však tentokrát neproběhlo kvůli silnému větru, který zanášel listím studánku i její okolí…). Foto zde.


Přírodovědný klokan 2018

Ve středu dne 10. 10. 2018 se konalo (v rámci okresu i kraje) školní kolo vědomostní soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“, v kategorii KADET.

Otázky se týkaly různých přírodovědných oborů: matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis i všeobecné znalosti. Výsledky nejlepších 11 žáků najdete zde. Soutěže se účastnilo 18 vybraných žáků tříd VIII. A, VIII. B, IX. A a IX. B. Je třeba ocenit projevené vědomosti, snahu a přístup všech žáků v této nelehké vědomostní soutěži (v tabulce jsou uvedena jména a body 11 nejlepších žáků, soutěžící si ověří body a umístění u Mgr. Šebestíkové). Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. K soutěži Přírodovědný klokan fungují vlastní stránky, které jsou na stránkách Katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Informace o soutěži, výsledky minulých ročníků … najdete na stránkách www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan .

 Foto zde.


Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech „Život na zahradě 2018“

V pátek dne 21. 9. 2018 se konala na Výstavišti Černá louka v Ostravě mezinárodní Soutěž dětí v zahradnických dovednostech, kterou pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu, Moravskoslezský kraj a město Ostrava s mezinárodní účasti 19 škol (ČR – Moravskoslezský kraj 15, Slovensko 2, Polsko 2). Náročná vědomostní a praktická soutěž se skládala ze tří částí (teoretická část – formou testů 40 bodů; poznávací část – poznávání semen, rostlin, plevelů, větví stromů a keřů, škůdců a chorob dřevin 40; praktická část – aranžmá květin 40 bodů). Žáci (většinou vítězové okresních a národních soutěží) soutěžili v jedné kategorii (10 až 15 let). Soutěže se zúčastnilo celkem 47 soutěžících. Za naši školu (i okres Karviná) za doprovodu Mgr. Šebestíkové soutěžili žáci: Markéta B., Vanesa H., Karolína P. a Vojtěch K., za účast, snahu a znalosti navíc mimo rámec výuky obdrželi všichni diplom (Ocenění) a řadu hodnotných cen se zahrádkářskou tématikou a zahradnické nářadí. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy i okresu Karviná.
Více foto zde a více informací na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mlady_zahradkar/.


Podzimní floristická soutěž

Ve středu odpoledne dne 12. 9. 2018 se konalo další kolo Soutěže v aranžmá živých vazeb rostlin pod názvem „Staň se hvězdou floristiky“ tentokrát s podzimní tématikou „Podzim v krásném aranžmá“. Soutěž pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v areálu sekretariátu ÚS ČZS na ulici Mlýnská, Karviná Fryštát v rámci podzimní výstavy Zahrada 2018. Za naši školu se účastnily čtyři soutěžící: Vanesa H., Markéta B., Karolína P. a Vojtěch K. Hotové aranžmá bude vystaveno na výstavě Zahrada 2018 ve dnech 14. - 15. září 2018, kde návštěvníci výstavy budou hodnotit nejkrásnější práci. V měsíci říjnu bude vyhodnoceno 1-3. místo nejkrásnějšího aranžmá dle počtu hlasů návštěvníků výstavy. Děkujeme našim soutěžícím za vzornou reprezentaci školy i volný čas, který soutěži věnovali. Foto zde. (více na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mlady_zahradkar/ ).

 


Školní projekt „Odpady a jejich třídění 2018/2019“

Členové našeho školního „Ekotýmu“ se znovu s nadšením a elánem zapojili i v tomto školním roce do sběrových aktivit v rámci plnění 7 kroků programu Ekoškola. Pomozte jim plnit úkoly Ekoškoly, a tím i celoroční školní projekt „Odpady a jejich třídění 2018/2019“. A proto sbírejte a třiďte s námi:
1. Starý papír, kartóny (zvážené) a prosíme nahlásit jméno, třídu, počet kg
2. Plasty - PET láhve (prosíme nahlásit jméno, třídu, počet kusů)
3. Víčka z PET lahví (prosíme nahlásit jméno, třídu, počet kusů)
4. Staré baterie, drobný elektroodpad (v rámci projektu Recyklohraní)
+ také je možné znovu nosit i staré, nepoužívané, opotřebované či nefunkční PC nebo mobilní telefony (bez baterií, bez nabíječek)
5. Pro zvířátka nasbírané kaštany a žaludy
Čekáme Vás vždy v po, st, pá (7.45 – 7.55) ve sběrové šatně a děkujeme za zapojení do projektu. Vaše - naše „sběrová četa" (na fotkách)

 

 


EVVO – školní rok 2018/2019

Dlouhodobý plán EVVO a Roční plán EVVO – kdo jsme, informace o EVVO ve škole, cíle, metody a formy, harmonogram, evaluace, akce…

 


Sběrové aktivity ve školním roce 2017/2018

Byly vyhodnoceny sběrové aktivity v tomto školním roce. Bylo vybráno úctyhodné množství víček, kterých se v tomto školním roce nashromáždilo téměř 89000 ks, dále 535 kg starého papíru, přes 1100 ks PET lahví a 370 ks použitých baterií. Všem Vám, kteří jste se o tato čísla zasloužili, moc děkujeme! Pomáháte tím i šetřit naše životní prostředí. Protože nelze objektivně hodnotit nejlepší „sběrače“ (někdo separoval „pouze víčka“, ale zato ve velkém a úctyhodném množství, jiný „pouze“ PETky a další „pouze“ starý papír, kdežto někdo zase separoval všechno, ale méně…), rozhodli jsme se vyhlásit nejlepší „sběrače“ za třídu. Ve dnech v pondělí 25. 6. a v úterý 26. 6. 2018 byli nejlepší žáci odměněni Diplomem a drobnou cenou a nejlepší členové Ekotýmu dostali Poděkování za práci ve školním Ekotýmu. Všichni těmito aktivitami totiž přispěli k dobré věci i k plnění 7 kroků mezinárodního programu Ekoškola. Děkujeme!

 


Soutěž „Mladý zahrádkář“ (okresní kolo)

Soutěž Mladý zahrádkář /okresní kolo/ pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Karviné v pátek dne 11. 5. 2018 v odpoledních hodinách na KSVČ Juventus – Centrum Stanice přírodovědců v Karviné. Soutěž se skládala ze dvou částí (teoretická část – formou testů; poznávací část – poznávání semen, rostlin, plevelů, větví stromů a keřů, škůdců a chorob dřevin…). Žáci soutěžili ve dvou kategoriích (mladší: 4. – 6. ročník a starší 7. – 9. ročník).
Za naši školu soutěžili žáci, a to: Vojtěch Kalfas a Karolína Paraničová /z VI.A/, Natálie Dohnalová a Andrea Martinková /obě z VII.A/, Markéta Biegońová /z VII.B/ a Nikola Čáliková /z IX.B/ (z celkového počtu 25 účastníků soutěže z 10 škol bývalého okresu Karviná). V mladší kategorii vynikající 2. místo získala naše Karolína Paraničová (přičemž na 1. místo ji chyběly pouhé 2 body!) a Vojta Kalfas skončil na krásném 4. místě (blahopřejeme); ve starší kategorii se sice děvčata neumístila, ale jako účastnice soutěže získala velice cenné zkušenosti pro příští léta. Všichni účastníci obdrželi hodnotné věcné ceny a první tři navíc diplomy. Všem našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a práci navíc, kterou soutěži věnovali.
V rámci soutěže si účastníci pak také prohlédli Přírodovědnou stanici. (více také na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mladyzahradkar/ )

FOTO zde.


Okresní kolo soutěže „Staň se hvězdou floristiky“

V pátek odpoledne dne 4. 5. 2018 se konal další ročník Soutěže v aranžmá živých vazeb rostlin pod názvem „Staň se hvězdou floristiky“ s tématikou „Vypichování misek z živých květin na slavnostní tabuli“ a „Kytička pro maminku“. Soutěž pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v areálu sekretariátu ÚS ČZS na ulici Mlýnská, Karviná Fryštát (za zimním stadionem). Za naši školu se účastnila čtyři soutěžící děvčata: Karolína Paraničová /z VI.A/ Natálie Dohnalová a Andrea Martinková /obě z VII.A/, Markéta Biegońová /z VII.B/. V silné konkurenci žákyň 8. a 9. ročníků si vedla naše děvčata velice dobře a vzorně reprezentovala svým přístupem k soutěži naši školu. Vyrobená živá vazba i kytice pro maminku byly velmi hezké a po soutěži si je děvčata mohla vzít s sebou. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i volný čas, který soutěži věnovala.(více na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mlady_zahradkar/ ).

FOTO zde.

 


22. duben = Den ZEMĚ (týdenní školní projekt)

V týdnu od 20. 4. 2018 – 27. 4. 2018 proběhl na naší škole školní projekt ke Světovému Dni Země pod názvem: „Den Země v předmětech“. Cílem projektu je zapojit žáky k zamyšlení v jakém životním prostředí žijí, jak minimalizují odpady, jak se chovají ke svému okolí a k přírodě vůbec ve všech oblastech života nejen formou připomenutí, ale i formou různých akcí a dílen ve všech vyučovacích předmětech s pojmy – Země, životní prostředí, energie, recyklace, odpady… (i v rámci průřezového tématu EVVO). Žáci se podíleli i na zvelebení prostředí školy, vyráběli nejrůznější výrobky z odpadového materiálu, navíc také se účastnili celoměstské akce věnované Světovému Dni Země na Masarykově náměstí v Karviné - Fryštátě. Projekt byl znovu doplněn i o témata, kterými jsou: palmový olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad.

FOTO zde.


Projekt: Studánka PRAMENY 2018

Naše škola je zapojena do projektu Studánka a soutěže Živá voda. V našem regionu se nachází taková studánka, která byla v únoru 2018 „pokřtěna“ jménem Studánka PRAMENY. Budou se o ni starat žáci naší školy. Členové školního Ekotýmu ji navštívili ve středu 25. 4. 2018 v odpoledních hodinách i v rámci projektu ke Dni Země a přispěli svým dílem k tomu, že Studánka Prameny je krásně upravená, stejně jako její okolí (posbírali to, co přírody rozhodně nepatří, ometli pavučiny…). Foto zde.

 


Okresní kolo Biologické olympiády, kat. C – 23. 4. 2018 (8. a 9. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých GY)

V pondělí dne 23. 4. 2018 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C /pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ a 3. a 4. roč. víceletých GY/ na téma: „POHYB“. Této nelehké vědomostní soutěže se ve 4 oborech (testy, laboratorní úkol, poznávačka rostlin, poznávačka živočichů + nutností vypracovat před samotnou soutěží tzv. vstupní úkol) zúčastnilo 19 žáků ZŠ a studentů GY a z toho bylo pouhých 8 úspěšných řešitelů (úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 60% a více z celkového počtu 163 bodů, tj. 97,8 a více bodů). Nejlepší soutěžící na prvních čelných místech v tabulce postupují do krajského kola této soutěže, které se bude konat 17. 5. 2018 v Ostravě. Gratulujeme.

Výsledková listina k nahlédnutí zde.

Poděkování všem účastníkům soutěže, porotě, organizátorům.

FOTO zde.


Okresní kolo Biologické olympiády, kat. D – 12. 4. 2018 (6. a 7. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých GY)

 Ve čtvrtek dne 12. 4. 2018 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D /pro žáky 6. a 7. roč. ZŠ a 1. a 2. roč. víceletých GY/ na téma: „POHYB“. Této nelehké vědomostní soutěže se ve 4 oborech (testy, laboratorní úkol, poznávačka rostlin, poznávačka živočichů) a se vstupním úkolem účastnilo 20 žáků ZŠ a studentů GY a z toho bylo pouze 7 úspěšných řešitelů (úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 60% a více z celkového počtu 167 bodů, tj. 100,2 a více bodů). Bylo možné získat tyto počty bodů: za vstupní úkol = 10; testy = 97; „poznávačka živočichů“ = 20 a „poznávačka rostlin“ = 20, laboratorní úkol = 20 bodů). Nejlepší soutěžící z čela tabulky (které pozve Krajská Komise BiO) postupují do krajského kola této soutěže, které se koná 25. 5. 2018 v Ostravě. 

Výsledková listina zde.

 FOTO zde.

Poděkování  všem účastníkům soutěže, porotě, organizátorům.


22. březen = Den vody (týdenní školní projekt)

V týdnu od 19. 3. 2018 – 28. 3. 2018 proběhl na naší škole školní projekt ke Světovému Dni vody pod názvem: „Den vody v předmětech“. Projekt navazuje na předcházející léta, kdy proběhlo dokonce valným shromážděním OSN vyhlášení „Mezinárodního roku Vody pro život“. I v tomto školním roce 2017/2018 bylo cílem našeho projektu zvýšit ekologické povědomí žáků a upozornit je v různých předmětech nejenom na význam vody jako nezbytné podmínky života na Zemi, ale rovněž připomenout, že zdrojů a využitelné vody pro živé organizmy ubývá a voda není všem lidem na Zemi dostupná v dostačující míře. I v tomto školním roce byl projekt navíc doplněn i o témata: Plýtvání vodou, plýtvání potravinami, voda ukrytá v potravinách a voda potřebná při výrobě potravin, země – kde lidé nemají přístup k vodě, hlad – jako globální problematika lidstva… .

FOTO zde.


ZŠ a MŠ Prameny, Karviná – Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

V březnu 2018 byl naší ZŠ a MŠ Prameny, Karviná propůjčen sdružením KEV Praha (Klub ekologické výchovy) titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ na léta 2018 - 2020 za ekologické aktivity v posledních třech létech a dlouholetou aktivní činnost na poli environmentální výchovy u příležitosti dekády OSN „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“. Významné ocenění bylo předáno dne 2. 3. 2018 na MŠMT v Praze nestorkou a čestnou předsedkyní KEV Praha PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc. – autorka učebnic Ekologického přírodopisu a předsedkyně KEV Praha Doc. PaedDr. RNDr. Miladou Švecovou, CSc. za přítomnosti hostů z MŠMT ČR a dalších zástupců téměř 40 oceněných škol z různých koutů celé České republiky. Foto z předávání ocenění na adrese: https://www.zonerama.com/evkajirik/Album/4136045?secret=H695P9G8P71G5I4yLV4rA4yMw

FOTO zde.


Projekt: Studánka PRAMENY

Naše škola se v rámci EVVO zapojila do projektu Studánka a soutěže Živá voda. Protože v našem regionu se nachází taková studánka, která byla v únoru 2018 „pokřtěna“ jménem Studánka PRAMENY, budou se o ni starat žáci naši školy a členové školního Ekotýmu. Studánka je krásně upravená, stejně jako její okolí. 

Foto zde.

 


Školní kolo chemické olympiády 2018 (kategorie D)

Dne 13. 2. 2018 se konalo školní kolo Chemické olympiády kat. D (pro žáky 8. – 9. roč.) - „54. ročník“. V této náročné vědomostní odborné soutěži patří poděkování opravdu všem soutěžícím za reprezentaci nejen svou, ale i svých tříd a stejně tak i za vzorný přístup k soutěži. Nejlepším žákům blahopřejeme a děkujeme za práci navíc. Výsledky najdete u paní učitelky Mgr. Šebestíkové. Pochvalu také všichni zaslouží i za statečnost a odvahu, protože otázky v teoretické části na webu CHO, stejně jako v kontrolním testu školního kola v této náročné odborné přírodovědné soutěži nesouvisí vždy úplně s běžnou výukou, ale je třeba mít hodně znalostí a dobrovolně „navíc“.

Foto zde.


Školní kolo BiO, kategorie C

Dne 30. 1. 2018 se konalo v učebně Přírodopisu školní kolo Biologické olympiády kategorie C (pro žáky 8. – 9. roč.) pod názvem: „POHYB“. Výsledky najdete u paní učitelky Mgr. Šebestíkové. Jako každoročně poděkování patří všem našim soutěžícím za reprezentaci nejen svou, ale i svých tříd a také za opravdu vzorný přístup k soutěži. Pochvalu všichni zaslouží i za statečnost a odvahu, protože nejen otázky ve velmi náročné teoretické části, ale i "poznávačka" rostlin, živočichů a laboratorní práce v této vědomostní přírodovědné soutěži často nesouvisí s běžnou výukou, ale je třeba mít hodně znalostí i „navíc“ (studijní materiál měl tentokrát 89 stran). Postupujícím žákům blahopřejeme a v okresním kole přejeme hodně úspěchů.

FOTO zde.

 


Školní kolo BiO, kategorie D

Dne 23. 1. 2018 se konalo v učebně Přírodopisu školní kolo Biologické olympiády kategorie D (pro žáky 6. – 7. roč.) pod názvem: „POHYB“. Výsledky najdete u paní učitelky Mgr. Šebestíkové.
I v této mladší kategorii /jako každoročně/ patří poděkování opravdu všem soutěžícím za reprezentaci nejen svou, ale i svých tříd a stejně tak i za vzorný přístup k soutěži. Pochvalu zaslouží všichni i za statečnost a odvahu, protože otázky v teoretické části (studijní materiál měl 89 stran), stejně jako "poznávačka" rostlin i živočichů a laboratorní práce v této náročné vědomostní přírodovědné soutěži často nesouvisí s běžnou výukou, ale je třeba mít dobrovolně hodně znalostí „navíc“. Děkujeme všem soutěžícím za obětavou práci navíc a 2 postupujícím do okresního kola BiO, kat. D přejeme hodně úspěchů.

FOTO zde.


Kalendář 2018 – poděkování

V minulém týdnu dne 4. 1. 2018 dostala naše škola od sdružení vzdělávacího centra TEREZA PRAHA poděkování za práci v loňském projektu Menu pro změnu v podobě krásného Kalendáře na rok 2018 (do kterého byl vybrán i příspěvek za naši školu). Foto zde.


Další krok v rámci 7 kroků Ekoškoly: „Plán činností“ 2017/2018

Členové našeho „Ekotýmu“ se zapojili i do dalšího kroku Ekoškoly, kterým je Plán činností Ekotýmu. Plán vychází z předchozí analýzy i SWOT analýzy. Zjištění, názory, myšlenky, náměty našich „Ekotýmáků“ pečlivě na společný „flip“ zaznamenávala děvčata Karolína Hrbáčková, Eliška Pavlorková a Natálie Kasalická z IX. A za „odborné“ asistence ostatních členů Ekotýmu, kteří jako každoročně a vždy „radili“…. Menší žáci se opět pokoušeli vytvořit vlastní Plán činností a práci starších kamarádů jen „okoukávali“.

Foto  zde.

 


Výtvarná soutěž dětí s přírodovědnou tématikou „VODA V KRAJINĚ“

Zelené centrum v Třanovicích opakovaně vyhlásilo v rámci projektu „Hospodaření s vodou v krajině“ výtvarnou soutěž s přírodovědnou tématikou určenou pro žáky 2. stupně základních škol. Do soutěže se přihlásilo do 20. října 2017 celkem 6 základních škol našeho regionu se 47 výtvarnými pracemi. Naši školu zastupovaly práce žáků, které vedla paní učitelka Mgr. Z. Junová. Ze 47 míst skončila na krásném 5. místě práce Adélky Minarčíkové z VII. A. Gratulujeme a všem našim zúčastněným žákům i paní učitelce děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Foto zde .


Projekt ODPADY 2017/2018: Sběr víček od PET lahví

Sběr víček z PET lahví má na naší škole dlouholetou tradici. V tomto školním roce 2017/2018 - teď na konci listopadu 2017 jsme znovu "zásobili“ (už poněkolikáté) chráněné dílny Charity sv. Alexandra v Ostravě a to tentokrát opravdu úctyhodným množstvím 164 kg. Nejlepší sběrači (zatím to byli většinou žáci z I. stupně) dostali na konci školního roku diplomy a drobné odměny. Šanci přispět dobré věci mají stále všichni, protože: po třídění a dalším mechanickém zpracování se z PET vloček vyrábí nejvíce střižové vlákno, dále pak se vyrábí jiné materiály a předměty, např. zahradní nábytek, protihlukové stěny, lavičky, zatravňovací pásy, plotovky apod. Druhotným zpracováním odpadu chráníme společně přírodu. Nepřestávejte proto v této velice prospěšné činnosti a sbírejte víčka dál! Sběrová četa na Vás čeká denně před vyučováním ve sběrové šatně. Všem, kteří se zapojili (naši milí žáci, rodiče i prarodiče, pedagogický sbor i nepedagogičtí pracovníci školy) a dalším, kteří se ještě zapojí, moc děkujeme! Poděkování Charity sv. Alexandra zde.

              


Školní projekt: Mezinárodní Den stromů 2017 (20. říjen = Den stromů)

V týdnu od 18. 10. 2017 – do 25. 10. 2017 proběhl tradiční školní projekt ke Světovému Dni stromů pod názvem: „Den stromů v předmětech“. Žáci naší školy si v různých předmětech opět připomněli Den stromů a zamýšleli se nad otázkami, proč slavíme mezinárodní Den stromů, jak důležitý význam mají stromy pro člověka a pro přírodu i pro životní prostředí. „Napříč“ předměty na I. stupni i na II. stupni (kromě besed a interaktivních cvičení a dílen) vytvářeli řadu také výrobků z přírodních materiálů. (Proč slavíme Den stromů, Projekt Den stromů v předmětech 2017)

Foto zde.

 


Přírodovědný klokan 2017

Ve čtvrtek dne 12. 10. 2017 se konalo (v rámci okresu i kraje) školní kolo vědomostní soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“, v kategorii KADET. Otázky se týkaly různých přírodovědných oborů: matematika, biologie, chemie, fyzika, zeměpis i všeobecné znalosti. Výsledky nejlepších 10 žáků najdete zde. Soutěže se účastnilo 21 vybraných žáků tříd VIII. A, VIII. B, IX. A a IX. B. Je třeba ocenit projevené vědomosti, snahu a přístup všech žáků v této nelehké vědomostní soutěži (v tabulce jsou uvedena jména a body 10 nejlepších žáků, ostatní soutěžící si ověří body a umístění u Mgr. H. Šebestíkové). Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. K soutěži Přírodovědný klokan fungují vlastní stránky, které jsou na stránkách Katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Informace o soutěži, výsledky minulých ročníků … najdete na stránkách www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan .

Fotky zde.


Našich 7 kroků Ekoškoly… - ANALÝZA

Členové školního „Ekotýmu“ se v rámci plnění 7 kroků Ekoškoly i v tomto školním roce 2017//2018 scházejí opět v učebně Přírodopisu nebo ve své „EKOučebně“ pod vedením Mgr. H. Šebestíkové a také znovu provádí „Analýzu“ stavu školy a to v oblastech (odpady, energie, voda, životní prostředí školy a také i zodpovědná spotřeba potravin).


Program EKOŠKOLA (TEREZA Praha) ve školním roce 2017/2018 nastartoval naše první schůzky…

Od počátku nového školního roku 2017/2018 se členové našeho školního „Ekotýmu“ znovu zapojili s chutí a nadšením do mezinárodního programu EKOŠKOLA. Letos má o práci zájem zase více než 25 žáků čtvrtého až devátého ročníku!!! Všichni se pustili do velice náročné práce, jejímž cílem je znovu naplnění 7 kroků Ekoškoly … . Máme stále velikou podporu Vedení naší školy a pro potřeby EKOTÝMU EKOučebnu se skvělým vybavením pro práci, kde mohou se zde scházet ve volném čase i členové MINItýmů. Děkujeme moc!!! - máme za sebou 4 schůzky v září a říjnu 2017: 1) organizační – i s novými mladšími členy, seznamovací - s činností a prací Ekotýmu, programem Ekoškola; 2) pracovní - konkrétní podíl Ekotýmu na 7 krocích Ekoškoly, příprava na natáčení TV o činnosti našeho Ekotýmu v rámci příhraniční spolupráce; 3) pracovní - rozdělení rolí v Ekotýmu + práce ve čtyřech oblastech (Odpady, Energie, Voda, Životní prostředí školy) + Zodpovědná spotřeba potravin), Ekohlídky.../; 4) pracovní - práce ve čtyřech oblastech (Odpady, Energie, Voda, Životní prostředí školy) + Zodpovědná spotřeba potravin – Analýza stavu školy‚ v Minitýmech (kdy starší členky Ekotýmu učily ty nejmladší…)


Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech „Život na zahradě 2017“

 V pátek dne 22. 9. 2017 se konala na Výstavišti Černá louka v Ostravě mezinárodní Soutěž dětí v zahradnických dovednostech, kterou pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu, Moravskoslezský kraj a město Ostrava s mezinárodní účasti žáků (ČR – Moravskoslezský kraj, Slovensko, Polsko). Náročná vědomostní a praktická soutěž se skládala ze tří částí (teoretická část – formou testů 40 bodů; poznávací část – poznávání semen, rostlin, plevelů, větví stromů a keřů, škůdců a chorob dřevin 40; praktická část – aranžmá květin 100 bodů). Žáci (většinou vítězové okresních a národních soutěží) soutěžili v jedné kategorii (10 až 15 let). Soutěže se zúčastnilo celkem 48 soutěžících. Za naši školu (i okres Karviná) za doprovodu Mgr. H. Šebestíkové soutěžily žákyně: Natálie Dohnalová z VII. A, Markéta Biegońová a Vanesa Hortová – obě z VII. B. Za účast, snahu a znalosti navíc mimo rámec výuky obdržela všechna děvčata diplom (Ocenění) a řadu hodnotných cen se zahrádkářskou tématikou a zahradnické nářadí. Všem našim žákyním děkujeme za vzornou reprezentaci školy i okresu Karviná.
Více foto zde a více informací na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mlady_zahradkar/ .

 


Podzimní floristická soutěž

Ve středu odpoledne dne 13. 9. 2017 se konalo další kolo Soutěže v aranžmá živých vazeb rostlin pod názvem „Staň se hvězdou floristiky“ tentokrát s podzimní tématikou „Podzim v krásném aranžmá“. Soutěž pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v areálu sekretariátu ÚS ČZS na ulici Mlýnská, Karviná Fryštát (za zimním stadionem) v rámci podzimní výstavy Zahrada 2017. Za naši školu se účastnily čtyři soutěžící: Vanesa Hortová a Markéta Biegońová /obě z VI.B/, Natálie Dohnalová a Andrea Martinková /obě z VI.A/. Hotové aranžmá bude vystaveno na výstavě Zahrada 2017 ve dnech 15. - 16. září 2017, kde návštěvníci výstavy budou hodnotit nejkrásnější práci. V měsíci říjnu bude vyhodnoceno 1-3. místo nejkrásnějšího aranžmá dle počtu hlasů návštěvníků výstavy. Děkujeme našim děvčatům za vzornou reprezentaci školy i volný čas, který soutěži věnovala. Foto zde. (více na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mlady_zahradkar/ ).

 


Školní projekt „Odpady a jejich třídění 2017/2018“

Členové našeho školního „Ekotýmu“ se zase znovu s chutí, elánem i nadšením zapojili i v tomto školním roce do sběrových aktivit v rámci plnění 7 kroků programu Ekoškola. Pomozte jim plnit úkoly a tím i celoroční školní projekt „Odpady a jejich třídění 2017/2018“. A proto sbírejte a třiďte s námi:
1. Starý papír, kartóny (zvážené) a prosíme nahlásit jméno, třídu, počet kg
2. Plasty - PET láhve (prosíme nahlásit jméno, třídu, počet kusů)
3. Víčka z PET lahví (prosíme nahlásit jméno, třídu, počet kusů)
4. Staré baterie, drobný elektroodpad (v rámci projektu Recyklohraní)
+ také je možné znovu nosit i staré, nepoužívané, opotřebované či nefunkční PC nebo mobilní telefony (bez baterií, bez nabíječek)
5. Pro zvířátka nasbírané kaštany a žaludy
6. Suchý chléb, pečivo pro Stanici Přírodovědců v Karviné


Čekáme Vás vždy v po, st, pá (7.45 – 7.55) ve sběrové šatně a děkujeme za zapojení do projektu. Vaše - naše "sběrová četa"....Foto zde. 


EVVO – školní rok 2017/2018

Dlouhodobý plán EVVO a Roční plán EVVO – kdo jsme, informace o škole, cíl, metody a formy, harmonogram, evaluace, akce…

 


Sběrové aktivity ve školním roce 2016/2017

Výsledky hodnocení zde. Protože nelze objektivně hodnotit nejlepší „sběrače“ (někdo separoval „pouze víčka“, ale zato ve velkém a úctyhodném množství, jiný „pouze“ PETky a další „pouze“ starý papír, kdežto někdo zase separoval všechno, ale méně…), rozhodli jsme se vyhlásit nejlepší „sběrače“ za třídu. Ve dnech v pondělí 26. 6. a v úterý 27. 6. 2017 byli nejlepší žáci odměněni Diplomem a drobnou cenou a nejlepší členové Ekotýmu dostali navíc Poděkování za práci ve školním Ekotýmu. Všichni těmito aktivitami totiž přispěli k dobré věci i k plnění 7 kroků mezinárodního programu Ekoškola. Děkujeme!
Foto zde.


Soutěž „Mladý zahrádkář“ (okresní kolo)

Soutěž Mladý zahrádkář /okresní kolo/ pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Karviné v sobotu dne 20. 5. 2017 na KSVČ Juventus – Centrum Stanice přírodovědců v Karviné. Soutěž se skládala ze dvou částí (teoretická část – formou testů; poznávací část – poznávání semen, rostlin, plevelů, větví stromů a keřů, škůdců a chorob dřevin…). Žáci soutěžili ve dvou kategoriích (mladší: 4. – 6. ročník a starší 7. – 9. ročník).
Za naši školu soutěžily 2 žákyně, a to: Klára Thienelová – IX. B a Markéta Biegońová z VI. B (z celkového počtu 15 účastníků soutěže). Ve starší kategorii vynikající 1. místo získala naše Klára Thienelová a tímto zároveň postupuje do národního kola této soutěže, která se bude konat v červnu 2017 v Praze (blahopřejeme); za mladší kategorii startovala Markéta Biegońová, sice se neumístila, ale jako mladší účastnice soutěže získala cenné zkušenosti pro příští léta. Všichni účastníci obdrželi diplomy a věcné ceny. Oběma našim soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a práci navíc, kterou soutěži věnovaly. V rámci soutěže si účastníci pak také prohlédli Přírodovědnou stanici.

(více také na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mlady_zahradkar/ )

FOTO zde.


Okresní kolo soutěže „Staň se hvězdou floristiky“

V pátek odpoledne dne 5. 5. 2017 se konal další ročník Soutěže v aranžmá živých vazeb rostlin pod názvem „Staň se hvězdou floristiky“ s tématikou „Vypichování misek z živých květin na slavnostní tabuli“ a „Kytička pro maminku“. Soutěž pořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v areálu sekretariátu ÚS ČZS na ulici Mlýnská, Karviná Fryštát (za zimním stadionem). Za naši školu se účastnily dvě soutěžící: Vanesa Hortová a Markéta Biegońová /obě z VI.B/. V silné konkurenci žákyň 8. A 9. si vedla obě děvčata velice dobře a vzorně reprezentovala svým přístupem k soutěži naši školu. Vyrobená živá vazba i kytice pro maminku byly velmi hezké a po soutěži si je děvčata mohla vzít s sebou. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy i volný čas, který soutěži věnovala. Foto zde. (více na http://www.zahradkarikarvina.cz/category/mlady_zahradkar/ ).

FOTO zde.

 


Globální problémy lidstva – PALMOVÝ OLEJ

V týdnu od 21. 4. 2017 – 28. 4. 2017 navazoval na naší škole na projekt ke Světovému Dni Země také další projekt věnovaný globálním problémům lidstva – kterými jsou Palmový olej u nás i ve světě a problémy s tím spojené pod názvem: „Menu pro změnu“. Cílem projektu je zapojit žáky k zamyšlení nad globálním problémem, který palmový olej představuje, nad kácením tropických deštných pralesů nebo jejich vypalováním, snižováním biodiverzity, zvyšováním škodlivých emisí i imisí a vlivem palmového oleje na lidské zdraví (pozitivní i negativní) … v různých předmětech i v rámci průřezového tématu EVVO. Projekt byl navíc doplněn i o další témata projektu MENU PRO ZMĚNU (např. místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad, „hladové koše“…). Také žáci v Ekotýmu školy se zasloužili o zdárný průběh projektu – na schůzkách proběhly besedy, diskuse… a členové Ekotýmu také vytvářeli flipy, plakáty a projektové práce na dané téma. Součástí byly náměty a také „výroba“ flipů se sbírkami obalů, které palmový obsahují a které nikoliv. Foto zde.

Foto zde.

 


22. duben = Den ZEMĚ (týdenní školní projekt)

V týdnu od 21. 4. 2017 – 28. 4. 2017 proběhl na naší škole školní projekt ke Světovému Dni Země pod názvem: „Den Země v předmětech“. Cílem projektu je zapojit žáky k zamyšlení v jakém životním prostředí žijí, jak minimalizují odpady, jak se chovají ke svému okolí a k přírodě vůbec ve všech oblastech života nejen formou připomenutí, ale i formou různých akcí a dílen ve všech vyučovacích předmětech s pojmy – Země, životní prostředí, energie, recyklace, odpady… (i v rámci průřezového tématu EVVO). Žáci se podíleli i na zvelebení prostředí školy, vyráběli nejrůznější výrobky z odpadového materiálu, navíc v pátek 21. 4. se účastnili celoměstské akce věnované Světovému Dni Země na Masarykově náměstí v Karviné - Fryštátě. Letos byl projekt navíc doplněn i o témata projektu MENU PRO ZMĚNU (palmový olej, místní a sezónní potraviny, plýtvání potravinami, zodpovědná spotřeba potravin, země – kde lidé nemají přístup k potravinám, hlad, „hladové koše“…).
Foto zde.


Napsali o nás....

 

Projekt Menu pro změnu

Článek v tisku: Karvinský info měsíčník č. 4/2017


 


Okresní kolo Biologické olympiády, kat. C – 20. 4. 2017

Ve čtvrtek dne 20. 4. 2017 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C /pro žáky 8. a 9. roč. ZŠ a 3. a 4. roč. víceletých GY/ na téma: „Detektivem v přírodě“.

 Této nelehké vědomostní soutěže se ve 4 oborech (testy, laboratorní úkol, poznávačka rostlin, poznávačka živočichů + nutností vypracovat před samotnou soutěží tzv. vstupní úkol) zúčastnilo 24 žáků ZŠ a studentů GY a z toho bylo pouhých 7 úspěšných řešitelů (úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 60% a více z celkového počtu 169 bodů, tj. 101,4 a více bodů). Nejlepší soutěžící na prvních čelných místech v tabulce postupují do krajského kola této soutěže, které se bude konat 17. 5. 2017 v Ostravě. Gratulujeme.

Výsledková listina k nahlédnutí zde.

Poděkování všem účastníkům soutěže, porotě, organizátorům.

 FOTO zde.


Beseda v rámci projektů „Menu pro změnu“ a „GREEN LIFE“

Ve středu dne 12. 4. 2017 se konala v naší škole akce - beseda pro členy školního Ekotýmu a další vybrané žáky 4. – 9. tříd v rámci projektů „MENU PRO ZMĚNU“ a „GREEN LIFE“. Byla to akce pořádaná u příležitosti nadcházejícího Dne Země a byly zde zařazeny především otázky globální problematiky lidstva jako: palmový olej, plýtvání potravinami, hlad ve světě, sezónní a místní potraviny…, znečištění Země odpady… a také otázky tropických deštných pralesů, odpady v tamních oblastech a ochrana tamní fauny a flóry, problematika pytláctví a instalace fotopastí a práce dobrovolníků. Součástí besedy byla i problematika PALMOVÉHO OLEJE, která zajímala členy Ekotýmu. Beseda se konala se zástupci Spolku Prales dětem, který vznikl v České republice v roce 2009 a zabývá se ochranou tropického deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat na Sumatře v Indonésii. Nedílnou součástí činnosti této nevládní organizace je výchova a vzdělávání dětí a mládeže v České republice i v Indonésii. Děkujeme za poutavá vyprávění p. Milanu Jeglíkovi, který nás zavedl do tajů tamní rezervace, lidské civilizace a národních parků. Beseda byla úžasná, všem se moc líbila, takže se ani nelze divit, že mnohým členů školního Ekotýmu se nechtělo končit a měli spoustu otázek. 

Foto zde.


Biologická olympiáda

Okresní kolo Biologické olympiády, kat. D – 10. 4. 2017
(6. a 7. roč. ZŠ a odpovídající ročníky víceletých GY)

V pondělí dne 10. 4. 2017 se konalo na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D /pro žáky 6. a 7. roč. ZŠ a 1. a 2. roč. víceletých GY/ na téma: „Detektivem v přírodě“. Této nelehké vědomostní soutěže se ve 4 oborech (testy, laboratorní úkol, poznávačka rostlin, poznávačka živočichů) a se vstupním úkolem účastnilo 18 žáků ZŠ a studentů GY a z toho bylo pouze 7 úspěšných řešitelů (úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 60% a více z celkového počtu 161 bodů, tj. 96,6 a více bodů). Bylo možné získat tyto počty bodů: za vstupní úkol = 10; testy = 94; „poznávačka živočichů“ = 20 a „poznávačka rostlin“ = 20, laboratorní úkol = 17 bodů). Nejlepší soutěžící z čela tabulky (které pozve Krajská Komise BiO) postupují do krajského kola této soutěže, které se koná 25. 5. 2017 v Ostravě. Výsledková listina k nahlédnutí zde.

Poděkování všem účastníkům soutěže, porotě, organizátorům.

Fotky zde.


Projekt Globální problémy lidstva – Hlad, nedostatek vody ve světě

       V týdnu od 20. 3. 2017 – 27. 3. 2017 navazoval na naší škole školní na projekt ke Světovému Dni vody také další projekt věnovaný globálním problémům lidstva – kterými jsou nedostatek vody ve světě a hlad, hladomor pod názvem: „Menu pro změnu“. Cílem našeho projektu bylo zvýšit ekologické povědomí žáků a upozornit je v různých předmětech nejenom na význam vody, ale rovněž připomenout, že zdrojů a využitelné vody pro živé organizmy ubývá a voda není všem lidem na Zemi dostupná v dostačující míře, že existují země – ve kterých mají lidé omezený přístup k vodě, k potravinám a tím vyvstává globální problém lidstva, kterým je HLAD – jehož následky trpí téměř miliarda lidí na Zemi. Projekt byl doplněn i o témata projektu MENU PRO ZMĚNU (plýtvání potravinami, voda ukrytá v potravinách a voda potřebná při výrobě potravin, země – kde lidé nemají přístup k vodě, hlad – jako globální problematika lidstva, „hladové koše“…).

 Foto zde.

 


Den vody

22. březen = Den vody (týdenní školní projekt)
V týdnu od 20. 3. 2017 – 27. 3. 2017 proběhl na naší škole školní projekt ke Světovému Dni vody pod názvem: „Den vody v předmětech“. Projekt navazuje na předcházející léta, kdy proběhlo dokonce valným shromážděním OSN vyhlášení "Mezinárodního roku Vody pro život". I v tomto školním roce 2016/2017 bylo cílem našeho projektu zvýšit ekologické povědomí žáků a upozornit je v různých předmětech nejenom na význam vody jako nezbytné podmínky života na Zemi, ale rovněž připomenout, že zdrojů a využitelné vody pro živé organizmy ubývá a voda není všem lidem na Zemi dostupná v dostačující míře. Letos byl projekt navíc doplněn i o témata projektu MENU PRO ZMĚNU (Plýtvání vodou, plýtvání potravinami, voda ukrytá v potravinách a voda potřebná při výrobě potravin, země – kde lidé nemají přístup k vodě, hlad – jako globální problematika lidstva, "hladové koše"…)

FOTO zde.

Více informací o projektu čtěte zde a zde.

 


Věnuj mobil

I v tomto školním roce se naše ZŠ a MŠ Prameny, Karviná zapojila do dalšího ročníku projektu Recyklohraní, který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V průběhu prosince 2016 a ledna 2017 byla navíc zapojena i do dalšího ročníku projektu "Věnuj mobil…", který pořádalo Recyklohraní ve spolupráci se společností Asekol, s. r. o. a partnerem letošního ročníku společností T-Mobile Czech Republic. Cílem projektu byla podpora sběru, opětovného využití a recyklace mobilních telefonů. Akce navázala na předchozí úspěšné ročníky, kdy proběhlo i repasování nefunkčních přístrojů a následné předání těm, kteří je potřebují /nejčastěji dětem z dětských domovů/. Nefunkční a nerepasovatelné přístroje byly předávány dále k recyklaci. V rámci tohoto projektu "Věnuj mobil…" jsme se zapojili i do plnění dalších úkolů s tím spojených, např. v chemii do mapování povědomí žáků o látkovém složení mobilních telefonů a možnostech recyklace. V pondělí 13. 2. 2017 si firma ASEKOL, s. r. o. přijela pro vybrané mobilní telefony. Bylo předáno celkem 29 mobilů. Všem zapojeným žákům i dospělým moc děkujeme a věříme, že jejich odevzdané mobily přispějí k dobré věci (zlepšení životního prostředí, recyklaci, získání cenných surovin nebo znovu využití po repasování) a navíc, že i tato drobná aktivita přispěje k nacházejícímu mezinárodnímu Dni Země.

 FOTO zde.


Chemická olympiáda - kategorie D

Dne 9. 2. 2017 se konalo školní kolo Chemické olympiády kategorie D (pro žáky 8. – 9. ročníků) "53. ročník". V této náročné vědomostní odborné soutěži patří poděkování opravdu všem soutěžícím za reprezentaci nejen svou, ale i svých tříd a stejně tak i za vzorný přístup k soutěži.

Nejlepší žákyni Kláře Thienelové z IX. B blahopřejeme a děkujeme za práci navíc. Pochvalu také všichni zaslouží i za statečnost a odvahu, protože otázky v teoretické části na webu CHO, stejně jako v kontrolním testu školního kola v této náročné odborné přírodovědné soutěži nesouvisí vždy úplně s běžnou výukou, ale je třeba mít hodně znalostí a dobrovolně "navíc".

 FOTO zde.


Školní kolo BiO, kategorie D

Dne 8. 2. 2017 se konalo v učebně Přírodopisu školní kolo Biologické olympiády kategorie D (pro žáky 6. – 7. roč.) pod názvem:"Detektivem v přírodě". Výsledky najdete zde.
I v této mladší kategorii /jako každoročně/ patří poděkování opravdu všem soutěžícím za reprezentaci nejen svou, ale i svých tříd a stejně tak i za vzorný přístup k soutěži. Pochvalu zaslouží všichni i za statečnost a odvahu, protože otázky v teoretické části (studijní materiál měl více než 90 stran), stejně jako "poznávačka" rostlin i živočichů a laboratorní práce v této náročné vědomostní přírodovědné soutěži často nesouvisí s běžnou výukou, ale je třeba mít dobrovolně hodně znalostí "navíc". Děkujeme všem soutěžícím za obětavou práci navíc a postupujícím do okresního kola BiO, kat. D přejeme hodně úspěchů.

 Foto zde.

 


Školní kolo BiO, kategorie C

Dne 1. 2. 2017 se konalo v učebně Přírodopisu školní kolo Biologické olympiády kategorie C (pro žáky 8. – 9. roč.) pod názvem: "Detektivem v přírodě". Výsledky najdete zde. Jako každoročně poděkování patří všem našim soutěžícím za reprezentaci nejen svou, ale i svých tříd a také za opravdu vzorný přístup k soutěži. Pochvalu všichni zaslouží i za statečnost a odvahu, protože nejen otázky ve velmi náročné teoretické části, ale i "poznávačka" rostlin, živočichů a laboratorní práce v této vědomostní přírodovědné soutěži často nesouvisí s běžnou výukou, ale je třeba mít hodně znalostí i "navíc" (studijní materiál měl tentokrát přes 90 stran).

Fotky zde.


Mezinárodní den stromů 2016

Školní projekt: Mezinárodní Den stromů 2016 (20. říjen = Den stromů)
V týdnu od 17. 10. 2016 – do 24. 10. 2016 proběhl tradiční školní projekt ke Světovému Dni stromů pod názvem: "Den stromů v předmětech". Žáci naší školy si v různých předmětech opět připomněli Den stromů a zamýšleli se nad otázkami, proč slavíme mezinárodní Den stromů, jak důležitý význam mají stromy pro člověka a pro přírodu i pro životní prostředí. "Napříč" předměty na I. stupni i na II. stupni (kromě besed a interaktivních cvičení a dílen) vytvářeli řadu také výrobků z přírodních materiálů. (Proč slavíme Den stromů, Projekt Den stromů v předmětech 2016).

 

Více foto zde.


Výukový program a osvěta na téma „ENVOFILM“

Další spolupráce s Albrechtovou Střední školou v Českém Těšíně....... 
V pátek dne 21. 10. 2016 se konala exkurze a výukový program do Českého Těšína pro žáky - členy školního Ekotýmu (18 žáků 4. – 9. roč.) s doprovodem Mgr. H. Šebestíkovou. Výukový program pod názvem "ENVOFILM" připravili a uskutečnili studenti a členové Ekotýmu Albrechtovy Střední školy z Českého Těšína v rámci osvětové činnosti v oblasti EVVO pod vedením koordinátorky EVVO Mgr. Pavly Tomisové. Studenti se velice zdařile ujali role průvodců. Odměnou jim může být nadšení, radost a spokojenost našich žáků. Přestože byla velká zima ve venkovních dílnách, akce se našim žákům moc líbila a domu odjížděli spokojeni a plni nových dojmů a zážitků. Vedle promítání snímků vytvořených žáky a studenty Moravskoslezského kraje se uskutečnily také zajímavé doprovodné akce v podobě multioborového envosalonu — výstava a přehlídka v zážitkovém pojetí s ekologickými prvky, na které se podílely jednotlivé obory vyučované na Albrechtové Střední škole v ČT. Bylo možné poznávat biopotraviny dosažitelné na našem trhu, ochutnat gastronomické speciality připravené z bioproduktů, obdržet informativní letáky vybízející k toulkám přírodou v okolí Českého Těšína, vyzkoušet si tisk ekologickými barvami, nazdobit ekoperníčky nebo si vyrobit ekokošíček a ekorůži. Současně bylo možné navštívit výstavu "Den stromů".

/foto pod odkazem ENVOFILM/


Slavnostní vernisáž prací žáků

 Ve čtvrtek dne 1. 12. 2016 se Karolína Skiminová /VI. B/ zúčastnila "Slavnostní vernisáže prací žáků", která se uskutečnila v PRAZE v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR za účasti významných hostů například z České komise UNESCO, KEV Praha, Zeleného kříže ČR a Univerzity Karlovy (Přírodovědecké fakulty). Naše Karolínka totiž dosáhla velkého úspěchu, protože získala nádherné 1. místo v první věkové kategorii v XIV. ročníku Literární části soutěže Klubu ekologické výchovy /KEV/ Praha a Zeleného kříže pod záštitou UNESCO u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Lucemburského na téma: "Stopy Karla IV. na území Čech, Moravy a Slezska od středověku po současnost", do které bylo letos zasláno  540 výtvarných prací ze 40 škol, 28 prací literárních z 12  škol a 35 fotografií z 15 základních a středních škol celé ČR.


Ocenění Ekotýmu

OBHÁJILI JSME TITUL MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU EKOŠKOLA

Na základě auditu, který provedli auditoři TEREZY Praha na naší škole dne 12. 5. 2016 a jeho následného posouzení komisí, se povedlo členům Ekotýmu školy obhájit mezinárodní TITUL Ekoškola na další 4 roky a získat Ocenění Ekotýmu.

 


TEREZA Praha

Program EKOŠKOLA (TEREZA Praha) ve školním roce 2016/2017 nastartoval naše první schůzky…

Od počátku nového školního roku 2016/2017 se členové našeho školního "Ekotýmu" znovu zapojili s chutí, elánem a nadšením do mezinárodního programu EKOŠKOLA. Letos má o práci zájem zase více než 25 žáků čtvrtého až devátého ročníku!!! Všichni se pustili do velice náročné práce, jejímž cílem je naplnění 7 kroků Ekoškoly a … letos nově nový projekt programu pod názvem Menu pro změnu. Máme stále velikou podporu Vedení naší školy a pro potřeby EKOTÝMU EKOučebnu se skvělým vybavením pro práci, kde mohou se zde scházet ve volném čase i členové MINItýmů. Děkujeme moc!!!

- máme za sebou 2 schůzky v září 2016: 1) organizační – i s novými mladšími členy, seznamovací - s činností a prací Ekotýmu, programem Ekoškola; 2) pracovní - konkrétní podíl Ekotýmu na 7 krocích Ekoškoly, rozdělení rolí v Ekotýmu + práce ve čtyřech oblastech (Odpady, Energie, Voda, Životní prostředí školy), Ekohlídky, sběrové aktivity a seznámení s projektem Menu pro změnu.../


Školní projekt Odpady a jejich třídění

Členové našeho školního "Ekotýmu" se zase znovu s chutí, elánem i nadšením zapojili i v tomto školním roce do sběrových aktivit v rámci plnění 7 kroků programu Ekoškola. Pomozte jim plnit úkoly a tím i celoroční školní projekt "Odpady a jejich třídění 2016/2017". A proto sbírejte a třiďte s námi:

1. Starý papír, kartóny (zvážené) a prosíme nahlásit jméno, třídu, počet kg

2. Plasty - PET láhve (prosíme nahlásit jméno, třídu, počet kusů)

3. Víčka z PET lahví (prosíme nahlásit jméno, třídu, počet kusů)

4. Staré baterie, drobný elektroodpad (v rámci projektu Recyklohraní)

+ také je možné znovu nosit i staré, nepoužívané, opotřebované či nefunkční PC

5. Pro zvířátka nasbírané kaštany a žaludy

6. Suchý chléb, pečivo pro Stanici Přírodovědců v Karviné

Čekáme Vás vždy v po, st, pá (7.45 – 7.55) ve sběrové šatně a děkujeme za zapojení do projektu. Vaše - naše "sběrová četa"…

 


Pomáháme myslivcům a zvířátkům

Členové našeho školního "Ekotýmu" se znovu s nadšením zapojili nejen do sběrových aktivit při plnění 7 kroků programu Ekoškola v rámci celoročního školního projektu "Odpady a jejich třídění 2016/2017", ale i do pomoci při SBĚRU KAŠTANŮ v tomto školním roce. Pomáhali tak nejen myslivcům, ale i zvířátkům, která budou mít v zimě dostatek krmení. Celkem bylo žáky naší školy nasbíráno téměř 650 kg kaštanů (což je zase úcty hodný výkon). Všem žákům školy i jejich rodičům a prarodičům, kteří se na sběru kaštanů podíleli, moc a moc děkujeme!!! Za obětavou pomoc děkujeme také panu školníkovi a velkou pochvalu zaslouží především členky školního Ekotýmu.

 


Projekt Recyklohraní

V tomto školním roce 2016/2017 pokračujeme v zapojení do projektu Recyklohraní, který probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR už v dalším 9. ročníku. Žáci spolu s rodiči i zaměstnanci naší ZŠ a MŠ mohou před vyučováním zase znovu nosit naší „sběrové četě“ ze školního Ekotýmu do Sběrové šatny použité baterie (nejen u příležitosti 2. evropského dne recyklace baterií – který byl 9. září, ale po celý školní rok) nebo drobná nefunkční elektrozařízení (hračky, mobily, fény, žehličky aj.). Kromě sběru baterií plní v tomto projektu vybraní žáci I. i II. stupně nejen pomocí internetu, ale i písemnou formou, také různé úkoly a pomáhají tak sbírat důležité body do soutěže, za které lze získat například i besedy z řad odborníků na téma Recyklohraní. Členové našeho školního „Ekotýmu“ se rovněž znovu s nadšením zapojili i do dalších sběrových aktivit v rámci výše uvedeného projektu. Pomozte jim plnit úkoly a celoroční školní projekt „RECYKLOHRANÍ 2016/2017“. Sbírejte a třiďte s námi: Staré baterie, drobný elektroodpad (v rámci projektu Recyklohraní).

Čekáme Vás vždy v po, st, pá (7.45 – 7.55) a děkujeme za zapojení do projektu.