Informace o škole

Informace o škole

IČO: 720 35 480

Datová schránka: d2cfy8p

Právní forma: příspěvková organizace

Hlavní účel:

Hlavním účelem organizace je poskytovat základní vzdělání, předškolní vzdělání včetně speciálně pedagogické péče dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a školské služby.

Školská rada: zřízena 1. 9. 2009, předseda Mgr. A. Stračánková

Učební plány:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání - Prameny
Vzdělávací program MŠ: "Cestička do světa"

Rozhodující výchovně - vzdělávací cíle a úkoly

Základní úkoly výchovně vzdělávací činnosti školy jsou rámcově stanoveny následujícími dokumenty:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vyhláška č.256/2012 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Rámcový vzdělávací program
Inspekční zprávy České školní inspekce
Stanovení hlavních úkolů

Hlavní cíle školy pro následující období vychází z dlouhodobé koncepce stanovené v roce 2012 a pro tento školní rok jsou rámcově vymezeny v plánu práce.

 

Ředitelka školy:

Mgr. Glatzová Dagmar, E-mail:prameny@volny.cz

Statutární zástupce ředitele školy:

Mgr. Klapková Radana, E-mail: radanaklapkova@seznam.cz

Vedoucí učitelka v MŠ

Bc. Martina Zahatlanová, E-mail: zah.martina@seznam.cz

Vedoucí vychovatelka v ŠD

Dagmar Hubačková, E-mail: hubackovada@volny.cz

Ekonom školy:

Uherková Renáta, E-mail:renatauherkova@seznam.cz

Výchovný poradce:

PaedDr. Šotolová Jiřina, E-mail: sotolovaj@volny.cz

Speciální pedagog:

Mgr. Helešicová Renáta, E-mail: helesicova@volny.cz

Metodik prevence:

Mgr. Palová Regina, E-mail: palovar@volny.cz

Koordinátor inkluze:

Mgr. Helešicová Renáta, E-mail: helesicova@volny.cz

Pedagogický sbor:

Mgr. Adamíková Kristina, E-mail: adamikovav@volny.cz

Mgr. Bernatík Pavel, E-mail: bernatikp@volny.cz

Mgr. Faranová Danuta, E-mail: danuta.farana@seznam.cz

Mgr. Franková Daniela, E-mail: frankovad@volny.cz

Mgr. Helešicová Renáta, E-mail: helesicova@volny.cz

Mgr. Houdková Žaneta, E-mail: houdkova.zaneta@centrum.cz

Mgr. Junová Zdenka, E-mail: junova@volny.cz

Mgr. Jurasová Sylva, E-mail: jurasovas@volny.cz

Mgr. Kohnová Romana, E-mail: cohnn@volny.cz

Mgr. Lukács Mario, E-mail: scakul@seznam.cz

Mgr. Macošková Marcela, E-mail: macoskova@volny.cz

Ing. Mojžíšová Marcela, E-mail: m.mojzisova@icloud.com

Mgr. Němcová Pavlína, E-mail: nemcovapa@volny.cz

Mgr. Palová Regina, E-mail: palovar@volny.cz

Mgr. Paráková Monika, E-mail: parakovam@volny.cz

Mgr. Pavlíčková Marta, E-mail: martai@seznam.cz

Mgr. Petková Pavla, E-mail:petkovap@volny.cz

Mgr. Radimáková Zdeňka,E-mail: radimakovaz@volny.cz

Mgr. Rýmařová Pavla,E-mail: rymarova@volny.cz

Mgr. Skulinová Dáša, E-mail: skulinovad@volny.cz

Mgr. Stračánková Adriana, E-mail: stracankovaa@volny.cz

Mgr. Szotkowská Gabriela, E-mail: szotkowskag@volny.cz

Mgr. Šebestíková Helena, E-mail: sebestikovah@volny.cz

PaedDr. Šotolová Jiřina, E-mail:sotolovaj@volny.cz

Mgr. Zagorová Monika, E-mail: zagorovam@volny.cz

Miczková Monika. E-mail:monika.miczkova@seznam.cz

Bc. Koláčková Sára, E-mail: sarakolackova@seznam.c

Žváková Uršula, E-mail: zvakova@volny.cz

 

Pedagogičtí pracovníci v ŠD:

Hubačková Dagmar, vedoucí vychovatelka

Heczková Jiřina, vychovatelka

Kulawiaková Pavla, vychovatelka

Daníšková Tereza, vychovatelka

Hubačková Petra, vychovatelka

 

Pedagogičtí pracovníci v MŠ:

Bc. Martina Zahatlanová, vedoucí učitelka, E-mail:zah.martina@seznam.cz

Šárka Rožanská, učitelka

Jana Waloszková, učitelka

Táňa Petrigallová, učitelka

Jana Volejníková, učitelka

Gražyna Burkotová, učitelka

Bc. Sehnalová Zuzana, učitelka

Michaela Kirvejová, učitelka

Kateřina Jägerová, školní asistent

 

Správní zaměstnanci školy:

Korzeniowská Michaela, personalistka

Židková Petra, sekretariát, E-mail:petra.zidkova@volny.cz

Waleczková Lenka, vedoucí školní jídelny

Kadlicová Lenka, vedoucí kuchařka

Zeť Dušan, školník

Maňasová Petra, domovnice

Čujdíková Miluše, kuchařka

Adamcová Petra, uklízečka

Horvátová Barbora, uklízečka

Kielkovská Alena, uklízečka

Valová Jaroslava, uklízečka

Patočková Bohuslava, pradlena

Provázková Soňa, pracovník provozu

Szkatulová Alica, kuchařka

Angletová Dáša, kuchařka

Szajtrová Dana, kuchařka

Pietraszová Zuzana, kuchařka

Sosnová Lucie, uklízečka