Informace o škole

Informace o škole

IČO: 720 35 480

Datová schránka: d2cfy8p

Právní forma: příspěvková organizace

Hlavní účel:

Hlavním účelem organizace je poskytovat základní vzdělání, předškolní vzdělání včetně speciálně pedagogické péče dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a školské služby.

Školská rada: zřízena 1. 9. 2009, předseda Mgr. A. Stračánková

Učební plány:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělání - Prameny
Vzdělávací program MŠ: "Cestička do světa"

Rozhodující výchovně - vzdělávací cíle a úkoly

Základní úkoly výchovně vzdělávací činnosti školy jsou rámcově stanoveny následujícími dokumenty:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vyhláška č.256/2012 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Rámcový vzdělávací program
Inspekční zprávy České školní inspekce
Stanovení hlavních úkolů

Hlavní cíle školy pro následující období vychází z dlouhodobé koncepce stanovené v roce 2012 a pro tento školní rok jsou rámcově vymezeny v plánu práce.

 

Ředitelka školy:

Mgr. Glatzová Dagmar, E-mail:prameny@volny.cz

Statutární zástupce ředitele školy:

Mgr. Petková Pavla, E-mail:petkovap@volny.cz

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Macošková Marcela, E-mail:macoskova@volny.cz

Vedoucí učitelka v MŠ

Bc. Martina Zahatlanová, E-mail: zah.martina@seznam.cz

Vedoucí vychovatelka v ŠD

Dagmar Hubačková, E-mail: hubackovada@volny.cz

Ekonom školy:

Uherková Renáta, E-mail:renatauherkova@seznam.cz

Výchovný poradce:

PaedDr. Šotolová Jiřina, E-mail: sotolovaj@volny.cz

Speciální pedagog:

Mgr. Helešicová Renáta, E-mail: helesicova@volny.cz

Metodik prevence:

Mgr. Palová Regina, E-mail: palovar@volny.cz

Koordinátor inkluze:

Mgr. Helešicová Renáta, E-mail: helesicova@volny.cz

Pedagogický sbor:

Mgr. Adamíková Kristina, E-mail: adamikovav@volny.cz

Mgr. Bernatík Pavel, E-mail: bernatikp@volny.cz

Mgr. Barabášová Blanka, E-mail: blanka.barabasova@seznam.cz

Mgr. Franková Dana, E-mail: frankovad@volny.cz

Mgr. Helešicová Renáta, E-mail: helesicova@volny.cz

Mgr. Junová Zdeňka, E-mail: junova@volny.cz

Mgr. Jurasová Sylva, E-mail: jurasovas@volny.cz

Mgr. Klenová Michaela, E-mail: mklenova@seznam.cz

Mgr. Klapková Radana,E-mail: radanaklapkova@seznam.cz

Mgr. Kohnová Romana, E-mail: cohnn@volny.cz

Mgr. Lukács Mario, E-mail: scakul@seznam.cz

Mgr. Němcová Pavlína, E-mail: nemcovapa@volny.cz

Mgr. Palová Regina, E-mail: palovar@volny.cz

Mgr. Paráková Monika, E-mail: parakovam@volny.cz

Mgr. Pavlíčková Marta, E-mail: martai@seznam.cz

Mgr. Radimáková Zdeňka,E-mail: radimakovaz@volny.cz

Mgr. Rýmařová Pavla,E-mail: rymarova@volny.cz

Mgr. Skulinová Dáša, E-mail: skulinovad@volny.cz

Mgr. Stračánková Adriana, E-mail: stracankovaa@volny.cz

Mgr. Szotkowská Gabriela, E-mail: szotkowskag@volny.cz

Mgr. Šebestíková Helena, E-mail: sebestikovah@volny.cz

PaedDr. Šotolová Jiřina, E-mail:sotolovaj@volny.cz

Mgr. Zagorová Monika, E-mail: zagorovam@volny.cz

Sehnalová Zuzana, E-mail:seznalova.zuzana@seznam.cz

Kukrechtová Lenka, E-mail: lenkakuk@volny.cz

Hubačková Petra, E-mail:patyh@email.cz

Drozdíková Alena, E-mail:ajadrozdikova@seznam.cz

Židková Petra, E-mail:petragodulova@seznam.cz

 

Pedagogičtí pracovníci v ŠD:

Hubačková Dagmar, vedoucí vychovatelka

Heczková Jiřina, vychovatelka

Kulawiaková Pavla, vychovatelka

Daníšková Tereza, vychovatelka

Mgr. Barabášová Blanka, vychovatelka

 

Pedagogičtí pracovníci v MŠ:

Bc. Martina Zahatlanová, vedoucí učitelka, E-mail:zah.martina@seznam.cz

Šárka Rožanská, učitelka

Jana Waloszková, učitelka

Táňa Petrigallová, učitelka

Jana Volejníková, učitelka

Gražyna Burkotová, učitelka

Bc. Barbora Zahatlanová, učitelka

Kateřina Jägerová, chůva

Tereza Daníšková, asistent pedagoga

Správní zaměstnanci školy:

Korzeniowská Michaela, personalistka

Zsibritová Lucie, vedoucí školní jídelny

Čujdíková Miluše, vedoucí kuchařka

Zeť Dušan, školník

Maňasová Petra, domovnice

Kielkovská Alena, uklízečka

Miroslava Gardášová, uklízečka

Valová Jaroslava, uklízečka

Provázková Soňa, pracovník provozu

Odložilová Drahoslava, pradlena, kuchařka

Szkatulová Alica, kuchařka

Angletová Dáša, kuchařka

Szajtrová Dana, kuchařka

Sosnová Lucie, uklízečka