Kroužky

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky

Kroužky budou probíhat od měsíce února.

Vedoucí kroužku Čj: Mgr. Sylva Jurasová, Mgr. Radana Klapková

Vedoucí kroužku M: Mgr. Pavlína Němcová, Mgr. Regina Palová


Online jazyky II

Každé pondělí 13.45 – 14.30
Výuka anglického a španělského jazyka zábavnou a hravou formou.
Pro žáky 6. – 9. ročníku
Vedoucí kroužku: Mgr. Dáša Skulinová


Online jazyky I

Každou středu 13.45 – 14.30
Výuka anglického a českého jazyka zábavnou a hravou formou.
Pro žáky 2. – 5.ročníku. Psací potřeby, notes, přezůvky.
Vedoucí kroužku: Mgr. Monika Paráková


Psaní všemi deseti

Kroužek Psaní všemi deseti bude v pondělí 6. vyučovací hodinu od 12:35 do 13:20. Pro 4. ročník kroužek bude probíhat vždy v sudé týdny. Pro 5. ročník kroužek bude probíhat vždy v liché týdny. Jedná se o kroužek, kde se děti budou zdokonalovat ve znalosti klávesnice a budou využívat všechny prsty pro psaní. 

Vedoucí kroužku: Mgr. Marta Pavlíčková

 


Sportovní kroužek

Kdy: každé pondělí 13.45 – 14.45
Hraní míčových her ( florbal, vybíjená, kopaná, basketbal, … )

Vedoucí kroužku: Mgr. Pavel Bernatík


Hudební kroužek

Hudební kroužek pod vedením Mgr. Gabriely Szotkowské bude probíhat každou středu
6. vyučovací hodinu ve třídě 1. A popř. v Hudebně. Začínáme ve středu 3. 10. 2018.
Náplní kroužku bude připravovat děti na soutěž Karvinský talent 2019, popř. na další kulturní akce a vystoupení žáků.


?>