Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Publicita projektu

 

 

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, registrační číslo (CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015),

je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Více informací o projektu se dozvíte zde.