Prázdniny bez úrazu

Prázdniny bez úrazu 2019

Plakát s důležitými informacemi zde.


Zaměření projektu

Každoroční akce, která je zaměřena na informování dětí před možnými riziky, která na ně číhají zvláště v období
školního volna.
Kromě strážníků Městské policie Karviná  přispívají ukázkami také hasiči Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, psovodi Policie České republiky a zdravotníci Českého
červeného kříže Karviná.
Děti získávají informace, jak přivolat pomoc, jak reagovat při dopravní nehodě, ale hlavně
jak se krizovým situacím vyhnout.