Prázdniny bez úrazu

Prázdniny bez úrazu 2018

Plakát s důležitými informacemi zde.


Akce se zdařila

Že se škola chýlí ke konci a blíží se čas prázdnin, mohli tento týden zjistit naši žáčci při účasti na akci s názvem „Prázdniny bez úrazu“.
Letošní sedmý ročník preventivně – bezpečnostní akce se konal na letním koupališti v Karviné – Novém Městě v úterý 23. 5. a ve středu 24. 5. Účast dětí byla opravdu veliká. Zúčastnilo se celkem 1200 dětí z MŠ a žáků 1. stupně ZŠ z celé Karviné a blízkého okolí.
A co všechno děti viděly a zažily? Mohly si vyzkoušet ošetřit rány u studentů Střední zdravotnické školy, pokusily se o umělé dýchání s pracovníky Červeného kříže a prohlédly si sanitní vůz, na hasiče si zahrály s Dobrovolnými hasiči z Karviné – Ráje, záchranu tonoucího předvedli plavčíci z letního koupaliště společnosti STaRS Karviná, své znalosti v oblasti bezpečnosti a dopravy si ověřily u Policie ČR Karviná, se strážníky Městské policie Karviná si vyzkoušely projít dráhu v “opileckých“ brýlích, hledat kovové předměty speciálním přístrojem a prohlédly si jejich vozidla, techniku si rovněž prohlédly a své znalosti ověřily u Hasičského sboru Karviná. Největším zážitkem pro všechny byli psovodi Městské policie se svými svěřenci a ukázka sebeobrany. Všem se program velmi líbil a děti i jejich paní učitelky se už opět těší na další akci za rok.

FOTO zde.


Prázdniny bez úrazu 2017

V letošním roce se akce koná ve dnech 23. - 24. května od 8:30 - 12:00.

Více na letáku zde.


Zaměření projektu

Každoroční akce, která je zaměřena na informování dětí před možnými riziky, která na ně číhají zvláště v období
školního volna.
Kromě strážníků Městské policie Karviná  přispívají ukázkami také hasiči Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje, psovodi Policie České republiky a zdravotníci Českého
červeného kříže Karviná.
Děti získávají informace, jak přivolat pomoc, jak reagovat při dopravní nehodě, ale hlavně
jak se krizovým situacím vyhnout.