Rozvrh hodin

1.A

012345678910
pondeliČjMVvČj
uteryČjMTvČj
stredaČjMČj
ctvrtekTvPrvAjČj
patekČjMHvČj

1.B

012345678910
pondeliČjMVvČj
uteryČjMTvČj
stredaČjAjPrvČj
ctvrtekČjMČj
patekTvČjMHv

2.A

012345678910
pondeliČjMTvPRV
uteryČjMAjČjVv
stredaČjMTvPrv
ctvrtekČjMČjHv
patekČjMČjAj

2.B

012345678910
pondeliČjMČjTv
uteryMČjČjPrvAj
stredaČjTvMČj
ctvrtekMHvČjAj
patekČjMPrvVv

2.S

012345678910
pondeliČjČjPrvMAj
uteryČjMČjHv
stredaAjPrvČjM
ctvrtekČjMČjTv
patekTvČjVvM

3.A

012345678910
pondeliČjMHvČjVv
uteryČjTvMPrvAj
stredaČjAjMČjPRV
ctvrtekČjMTvAj
patekČjMČjPrv

3.B

012345678910
pondeliČjMČjAj
uteryČjMČjPcPrv
stredaČjMPRVCjAj
ctvrtekČjMHvPrvČj
patekTvTvMAj

4.A

012345678910
pondeliAjMVvVvČj
uteryČjMTvHvČj
stredaČjMAjVlTv
ctvrtekČjMVlČj
patekČjAjMČj

4.B

012345678910
pondeliČjMČjHv
uteryČjVlMAjVvVv
stredaČjMČjČj
ctvrtekVlAjMČj
patekTvTvAjMČj

5.A

012345678910
pondeliMČjAjVvVv
uteryAjMČjČj
stredaMČjTvVl
ctvrtekIMČjAjHv
patekMTvČjVlČj

5.B

012345678910
pondeliIMČjTv
uteryČjMAjČjVlVv
stredaČjČjMAjVl
ctvrtekČjMAjHv
patekMČjTvVv

6.A

012345678910
pondeliDMFČjVo
uteryMAjZČjVzTv
stredaAjČjMVvVv
ctvrtekAjČjMZTv
patekMDAjČjHv

6.B

012345678910
pondeliČjMAjZF
uteryVzČjMAjTv
stredaČjMAjDHv
ctvrtekMAjVoČjVvVv
patekČjMZDTv

7.A

012345678910
pondeliMAjČjVzVvVv
uteryMČjRj/NjAjI
stredaČjAjMDTvHv
ctvrtekZMFAjČj
patekČjMRj/NjDTvVo

8.A

012345678910
pondeliMČjChRj/NjAjZ
uteryVoAjČjMDF
stredaVvMČjTvAj
ctvrtekMChČjTvFI
patekRj/NjČjHvMDZ

8.B

012345678910
pondeliAjMČjRj/NjFTv
uteryMČjChZVvD
stredaFMČjAjTv
ctvrtekAjČjMZVoIHv
patekRj/NjMChČjD

9.A

012345678910
pondeliČjVvRj/NjMTvD
uteryČjMAjIHv
stredaČjMČjAjFDVo
ctvrtekMČjAjRj/NjChZ
patekMFTvZCh

9.B

012345678910
pondeliČjAjRj/NjMChHV
uteryČjTvMAjFZ
stredaMTvAjČjF
ctvrtekČjZMRj/NjDVoI
patekČjMChVVD

Adamíková

012345678910
pondeliČj/III.BM/III.BČj/III.BVv/III.BVv/III.A
uteryČj/III.BM/III.BČj/III.BPč/III.BPrv/III.B
stredaČj/III.BM/III.BPRV/III.BČj/III.B
ctvrtekČj/III.BM/III.BPrv/III.BČj/III.A
patekTv/III.BTv/III.BM/III.BPč/III.A

Bernatík

012345678910
pondeliVz/VII.ATv/IX.ATv/VIII.B
uteryVz/VI.BTv/IX.BZ/VIII.BTv/VI.BTv/VI.A
stredaPč/VI.ATv/IX.BTv/V.ATv/VIII.ATv/VII.ATv/VIII.B
ctvrtekZ/VIII.BTv/VIII.ATv/VI.A
patekPč/VI.BTv/V.ATv/IX.ATv/VII.ATv/VI.B

Daníšková

012345678910
pondeliI.AI.AI.AI.A
uteryI.AI.AI.AI.A
stredaI.AI.AI.AI.A
ctvrtekI.AI.AI.AI.A
patekI.AI.AI.AI.A

Faranová

012345678910
pondeliČj/II.BM/II.BČj/II.B
uteryM/II.BČj/II.BČj/II.BPrv/II.BVv/II.AVv/V.B
stredaČj/II.BPč/II.AM/II.BČj/II.B
ctvrtekM/II.BČj/II.BPč/V.BPč/II.B
patekČj/II.BM/II.BPrv/II.BVv/II.BVv/V.B

Franková

012345678910
pondeliNj/IX.A,BNj/VIII.A,BVo/VI.AD/IX.A
uteryNj/VII.AI/IX.AI/VII.A
stredaD/VI.BD/IX.A
ctvrtekVo/VI.BNj/IX.A,BD/IX.BI/VIII.BI/IX.B
patekNj/VIII.A,BNj/VII.AD/VI.BD/IX.B

Glatzová

012345678910
pondeliHv/IX.B
uteryHv/II.SHv/IX.A
stredaHv/VI.BHv/VII.A
ctvrtek
patek

Helešicová

012345678910
pondeliSP/ V.AČj/VI.BSP/IV.BSP/V.AKonzultaceSP/ŠDSP/ŠD
uteryČj/VI.BSP VIII.A/III.BSP/V.BSP/V.A
stredaSP/VIII.A,BČj/VI.BSP/MŠSP/IX.ASP/VI.BSP/ŠD
ctvrtekSP/V.BSP/VI.BSP/depistáže II.ASP/II.AČj/VI.BSP/VII.A
patekSP/IX.BČj/VI.BSP/IV.ASP/VI.ASP/druzina

Hubačková

012345678910
pondeliII.AII.AII.AII.A
uteryII.AII.AII.AII.AII.A
stredaII.AII.AII.AII.AII.A
ctvrtekII.AII.AII.AII.A
patekII.AII.AII.AII.A

Junová

012345678910
pondeliD/VI.AVv/IX.AD/IX.ARj/VIII.A,BVv/VII.AVv/VII.A
uteryRj/VII.APč/VII.AD/VIII.AD/VIII.B
stredaD/VII.AVv/VI.AVv/VI.A
ctvrtekRj/IX.AVv/VI.BVv/VI.B
patekRj/VIII.A,BD/VI.ARj/VII.AD/VII.AD/VIII.AD/VIII.B

Jurasová

012345678910
pondeliČj/IX.BČj/V.AČj/VII.AČj/VI.A
uteryČj/IX.BČj/VII.AČj/V.AČj/VI.AČj/V.A
stredaČj/VII.AČj/V.AČj/VI.AČj/IX.B
ctvrtekČj/IX.BČj/VI.AČj/V.AČj/VII.A
patekČj/VII.AČj/IX.BČj/V.AČj/VI.AČj/V.A

Klapková

012345678910
pondeliČj/IX.APrv/II.S
uteryČj/IX.AVl/IV.B
stredaČj/IX.APrv/II.SČj/IX.A
ctvrtekVl/IV.BČj/IX.A
patek

Kočí

012345678910
pondeli
utery
streda
ctvrtekHv/II.BHv/III.BHv/II.AHv/V.BHv/V.AHv/VIII.B
patekHv/VIII.AHv/I.BHv/VI.A

Kohnová

012345678910
pondeliAj/IV.AAj/VII.AAj/V.AAj/II.STv/V.B
uteryAj/V.AAj/V.BAj/IV.BAj/VII.A
stredaAj/II.SAj/VII.AAj/IV.AAj/V.BTv/VII.A
ctvrtekAj/IV.BAj/V.BAj/VII.AAj/V.A
patekAj/IV.AAj/IV.BTv/V.BTv/VII.A

Koláčková

012345678910
pondeliIII.BIII.BIII.BIII.BIII.B
uteryIII.BIII.BIII.BIII.BIII.B
stredaIII.BIII.BIII.BIII.BIII.B
ctvrtekIII.BIII.BIII.BIII.BIII.B
patekIII.BIII.BIII.BIII.B

Kukrechtová

012345678910
pondeliV.BV.BV.BV.BV.B
uteryV.BV.BV.BV.BV.BV.B
stredaV.BV.BV.BV.BV.B
ctvrtekV.BV.BV.BV.BV.B
patekV.BV.BV.BV.BV.B

Lukács

012345678910
pondeliČj/II.SČj/II.SM/II.STv/II.B
uteryČj/II.SM/II.SČj/II.STv/IV.AVl/V.B
stredaTv/II.BČj/II.SM/II.SVl/V.BTv/IV.A
ctvrtekČj/II.SM/II.SČj/II.STV/II.S
patekTv/II.SČj/II.SM/II.SPč/II.S

Macošková

012345678910
pondeliM/V.AM/VIII.BM/VI.BVv/V.AVv/V.A
uteryM/VIII.BM/V.AM/VI.BVv/VIII.B
stredaM/V.AM/VI.BM/VIII.BVl/V.APč/V.A
ctvrtekM/VI.BM/V.AM/VIII.B
patekM/V.AM/VIII.BM/VI.BVl/V.AVv/IX.B

Němcová

012345678910
pondeliM/VIII.AM/VI.AM/V.BM/IX.BZ/VIII.A
uteryM/VI.AM/V.BM/IX.BM/VIII.A
stredaM/IX.BM/VIII.AM/V.BM/VI.A
ctvrtekM/VIII.AM/V.BM/IX.BM/VI.A
patekM/VI.AM/V.BM/IX.BM/VIII.AZ/VIII.A

Palová

012345678910
pondeliM/VII.AF/VI.AM/IX.AF/VIII.BF/VI.B
uteryM/VII.AM/IX.APč/VII.AF/IX.BF/VIII.A
stredaF/VIII.BM/IX.AM/VII.AF/IX.AF/IX.B
ctvrtekM/IX.AM/VII.AF/VII.AF/VIII.A
patekM/IX.AM/VII.AF/IX.A

Paráková

012345678910
pondeliČj/II.AM/II.ATv/II.APRV/II.A
uteryČj/II.AM/II.AAj/II.AČj/II.AAj/III.A
stredaČj/II.AAj/III.AM/II.ATV/II.APrv/II.A
ctvrtekČj/II.AM/II.AČj/II.AAj/III.A
patekČj/II.AM/II.AČj/II.AAj/II.A

Pavlíčková

012345678910
pondeliČj/I.BM/I.BVv/I.BČj/I.BAj/III.B
uteryČj/I.BM/I.BTv/I.BČj/I.B
stredaČj/I.BAj/I.BPrv/I.Bčj/I.BAj/III.B
ctvrtekČj/I.BM/I.BPč/I.BČj/I.B
patekTv/I.BČj/I.BM/I.BAj/III.B

Petková

012345678910
pondeliČj/IV.BM/IV.BČj/IV.BPř/IV.BHv/IV.B
uteryČj/IV.BM/IV.BVv/IV.BVv/IV.B
stredaČj/IV.BM/IV.BČj/IV.BPč/IV.BČj/IV.B
ctvrtekM/IV.BČj/IV.BPř/IV.B
patekTv/IV.BTv/IV.BVv/II.SM/IV.BČj/IV.B

Radimíková

012345678910
pondeliM/IV.AVv/IV.AVv/IV.AČj/IV.A
uteryČj/IV.AM/IV.APř/IV.APrv/III.AČj/IV.A
stredaČj/IV.AM/IV.AVl/IV.APRV/III.A
ctvrtekČj/IV.AM/IV.APř/IV.AVl/IV.AČj/IV.A
patekČj/IV.AM/IV.AČj/IV.APrv/III.A

Rýmařová

012345678910
pondeliČj/VIII.AČj/VIII.BČj/V.B
uteryČj/V.BČj/VIII.BČj/VIII.AČj/V.B
stredaČj/V.BČj/V.BČj/VIII.AČj/VIII:B
ctvrtekČJ/V.BČj/VIII.BČj/VIII.A
patekČj/VIII.AČj/V.BČj/VIII.B

Sehnalová

012345678910
pondeliVI.BVI.BVI.BVI.BVI.BVI.B
uteryVI.BVI.BVI.BVI.BVI.BVI.B
stredaVI.BVI.BVI.BVI.BVI.B
ctvrtekVI.BVI.BVI.BVI.BVI.BVI.B
patekVI.BVI.BVI.BVI.BVI.BVI.B

Skulinová

012345678910
pondeliAj/VIII.BAj/IX.BAj/II.S
uteryVo/VIII.AAj/VI.AAj/IX.AAj/IX.BAj/II.B
stredaAj/II.SAj/VI.AAj/IX.BAj/IX.AAj/VIII.BVo/IX.A
ctvrtekAj/VIII.BAj/VI.AAj/IX.AAj/II.BVo/VIII.BVo/IX.B
patekAj/VI.AVo/VII.A

Stračánková

012345678910
pondeliČj/III.AM/III.AHv/III.AČj/III.AAj/III.B
uteryČj/III.ATv/III.AM/III.AAj/III.A
stredaČj/III.AAj/III.AM/III.AČj/III.AAj/III.B
ctvrtekČj/III.AM/III.ATv/III.AAj/III.A
patekČj/III.AM/III.AČj/III.AAj/III.B

Szotkowská

012345678910
pondeliČj/I.AM/I.AVv/I.AČj/I.A
uteryČj/I.AM/I.ATv/I.AČj/I.AHv/IV.A
stredaČj/I.AM/I.APč/I.AČj/II.APč/IV.A
ctvrtekTv/I.APrv/I.AAj/I.AČj/I.A
patekČj/I.AM/I.AHv/I.AČj/I.A

Šebestíková

012345678910
pondeliPř/VI.BPř/V.BCh/VIII.ACh/IX.BPř/VI.A
uteryCh/VIII.BPř/V.AVz/VI.APř/VI.B
stredaPř/VIII.BPř/VIII.A
ctvrtekPř/VI.ACh/VIII.APř/V.APř/VIII.ACh/IX.APř/VII.A
patekPř/V.BCh/VIII.BCh/IX.BPř/VIII.BCh/IX.A

Šotolová

012345678910
pondeliRj/IX.BZ/VI.B
uteryZ/VI.APř/IX.AZ/IX.B
stredaPř/IX.BPč/IX.APč/IX.B
ctvrtekZ/VII.AZ/IX.BRj/IX.BZ/VI.AZ/IX.A
patekPř/IX.BPř/IX.AZ/VI.BZ/IX.A

Zagorová

012345678910
pondeliI/V.BAj/VII.AAJ/V.AAj/VI.BAj/VIII.A
uteryAj/V.AAj/VIII.AAj/V.BAj/VI.BAj/VII.AI/VII.A
stredaVv/VIII.AAj/VII.AAj/VI.BAj/V.BAj/VIII.A
ctvrtekI/V.AAj/VI.BAj/V.BAj/VII.AAj/V.AI/VIII.A
patek

Židková

012345678910
pondeliČjVvVv/IV.AMTvD
uteryČjMAj/V.BIHv
stredaČjMČjAj/V.BFD
ctvrtekMČjAj/V.BPč/V.BChZ
patekMFTvZCh

Žváková

012345678910
pondeliIV.BIV.BIV.BIV.BIV.B
uteryIV.BIV.BIV.BIV.BIV.BIV.B
stredaIV.BIV.BIV.BIV.BIV.B
ctvrtekIV.BIV.BIV.BIV.BIV.B
patekIV.BIV.BIV.BIV.BIV.B