SAR

Podpora školních a mimoškolních aktivit

Podrobné informace zde.


SAR 2018/2019

Zpráva o činnosti zde.


Hodnocení činnosti SAR

Zpráva o činnosti zde.


Příspěvky SAR 2017/2018

Vážení rodiče,

v letošním roce bylo vybráno na příspěvcích SAR: za ZŠ 49 050 Kč a za MŠ 28 425 Kč.

Podrobnější informace čtěte zde!!!


Aktuální informace

Vážení rodiče, 
v letošním školním roce začíná pracovat Sdružení aktivních rodičů – SAR pro mateřskou a základní školu společně.
Na první ustavující schůzi byla předsedkyní zvolena paní Adriana Stračánková. Dalšími členy výboru jsou: paní Kochová, Ciosková, Hubáčková a pan Sehnal.
Činnost SARu bude podporovat aktivity dětí a úspěšné žáky školy ve všech oblastech Školního vzdělávacího programu Prameny a Cestička do světa.
Děkujeme za Vaši podporu a doufáme, že SAR přispěje k pestřejší činnosti našich dětí.


Aktivity Sdružení aktivních rodičů

Sdružení aktivních rodičů při ZŠ a MŠ Prameny v Karviné-Ráji ve své nové podobě funguje již desátým rokem. Je to samostatná organizace, která vznikla registrací u MV a vyvíjí činnost podle zákona č.83/1990 Sb. Úzce spolupracuje s vedením školy, je formou rodičovského orgánu.

V čele sdružení stojí hlavní výbor, volení zástupci z řad rodičů. Po celý školní rok se sdružení snaží v rámci svých možností podporovat školní a mimoškolní aktivity ZŠ, rozvíjet spolupráci žáků, rodičů, pedagogů a vedení školy, zajistit větší informovanost rodičů a povzbudit je k aktivní spolupráci se školou.
SAR vypomáhá při  zakoupení odměn a sladkostí např. na karneval školy, mikulášskou nadílku, Karvinský talent, rozloučení s deváťáky...
Mezi nejvýznamnější akce patří Den Dětí a uspořádání reprezentačního plesu ZŠ a MŠ Prameny.