Přijímací zkoušky na SŠ

Obecné informace

Přijímací zkoušky

- v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou (ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve středních školách všech zřizovatelů) se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matemaitky

- přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

 

Pozvánka ke konání jednotné zkoušky

 

- pozvánku ke konání jednotné zkoušky v prvním kole příjímacího řízení zašle ředitel střední školy uchazeči nejpozději do 14 dní před termínem konání této zkoušky

 

Forma, obsah a rozsah jednotné zkoušky

 

- písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědí, otevřené testové úlohy bez nabídky odpovědí, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

- testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání


Důležité termíny!!!

Důležité termíny pro přijímací řízení ve školním roce 2017/2018, termíny státní přijímací zkoušky zde.


Užitečné informace pro vycházející žáky

Čtěte zde.