Zápis do 1. tříd

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

Vývěska ke stažení zde.


Tiskopisy ke stažení


Upozornění pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků!

Čtěte zde.


Zápis pro školní rok 2018/2019

Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se budou konat v prostorách naší školy dne

                               10. 4. 2018 od 8 - 18 hodin. Téhož dne se zároveň uskuteční Den otevřených dveří.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

                                                                      Kapacita pro přijetí do 1. ročníků je 100 žáků.


Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Čtěte zde.