Zápis do 1. tříd

Zápis pro školní rok 2019/2020

Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2019/2020
se budou konat v prostorách naší školy dne
2. 4. 2019 od 8 - 18 hodin. Téhož dne se zároveň uskuteční Den otevřených dveří.
Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Kapacita pro přijetí do 1. ročníků je 100 žáků.


Zápis do 1. tříd 2019/20 - informace pro rodiče předškoláků

Dne 28. 2. 2019 v 15,30 h se koná informační schůzka pro rodiče předškoláků. 

Čtěte všechny důležité informace na plakátu zde a dozvíte se také, proč zapsat Vaše dítě právě u nás!


Tiskopisy ke stažení


Upozornění pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků!

Čtěte zde.


Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Čtěte zde.