Zápis do 1. tříd

Upozornění pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků!

Čtěte zde.


Zápis pro školní rok 2018/2019

Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se budou konat v prostorách naší školy dne

                               10. 4. 2018 od 8 - 18 hodin. Téhož dne se zároveň uskuteční Den otevřených dveří.

Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

                                                                      Kapacita pro přijetí do 1. ročníků je 100 žáků.


Videozáznam

Videozáznam ze Zápisu do 1. tříd, který se konal v úterý 11. dubna 2017...

Stáhněte si zde.


Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

VÝVĚSKA ke stažení zde.

Vedení školy děkuje všem rodičům za přízeň a informuje, že v příštím školním roce budou otevřeny tři 1. třídy.


Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Čtěte zde.