Zápis do 1. tříd

Zápis pro školní rok 2020/2021

Informujeme všechny rodiče předškoláků, že zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se budou konat v prostorách naší školy dne 7. 4. 2020 od 8 - 18 hodin. Téhož dne se zároveň uskuteční Den otevřených dveří.
Zákonný zástupce může v den stanoveného zápisu písemně požádat o odklad školní docházky, k písemné žádosti však musí v den zápisu přiložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Tiskopisy ke stažení


Upozornění pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků!

Čtěte zde.


Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Čtěte zde.