Žákovská rada

5. schůzka žákovské rady

Datum: 16. 04. 2019
Přítomni: Mgr. Regina Palová, školní metodik prevence
členové žákovské rady
Program: hodnocení výstavy
soutěž o nejhezčí kraslici – hodnotili žáci


4. schůzka žákovské rady

Datum: 12. 04. 2019
Přítomni: Mgr. Regina Palová, školní metodik prevence
členové žákovské rady
Program: výstava kraslic


3. schůzka žákovské rady

Datum: 27. 02. 2019
Přítomni: Mgr. Regina Palová, školní metodik prevence
členové žákovské rady


Program: soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici
Velikonoční kraslice – výstava prací žáků a soutěž o nejhezčí velikonoční kraslici
Termín odevzdání: do 10. dubna
Do soutěže můžete přihlásit kraslici, kterou vyrobíte ve škole v hodině výtvarné výchovy, pracovních činností, ale také kraslici, kterou vyrobíte doma (sami, s maminkou, babičkou, ………). Každý může přinést jen jednu kraslici, která bude v krabičce označené jménem, příjmením a třídou. Své kraslice odevzdávejte zástupcům žákovské rady (1. a 2. třídy třídním učitelkám) a ti je pak předají paní učitelce Palové.
Výstava kraslic: 15. dubna v učebně Ekotýmu


Setkání zástupců školních parlamentů

Dne 26. února se bude konat setkání zástupců školních parlamentů v Literárním salónu Regionální knihovny v Karviné s následným workshopem. Tato akce se uskuteční za podpory statutárního měst a Karviné. Za naší školu byli vybráni – Samuel Slepčík a Kristýna Matuszková.


2. schůzka žákovské rady

Datum: 27. 11. 2018
Přítomni: Mgr. Regina Palová, školní metodik prevence
členové žákovské rady
Program:
Vyhlášení soutěže o nejoriginálnější název pavilonů naší školy.


1. schůzka žákovské rady ve škol. roce 2018/2019

Datum: 04. 10. 2018
Přítomni: Mgr. Regina Palová, školní metodik prevence
členové žákovské rady

Program:
1. Sběrové akce
2. Projektový den: Zdravá výživa